Kamer blaft wel maar bijt niet echt over waterkwaliteit, Atsma komt weg met veel

26 oktober 2011 - De Tweede Kamer trok dinsdag tijdens een debat over water-onderwerpen twee belangrijke moties al weer terug, voordat staatssecretaris Atsma goed en wel had gereageerd op die moties. De moties hadden beide betrekking op koelwatertorens, een gevaarlijke bron van legionella-besmetting. Paulus Jansen van de SP wil dat er eisen komen voor koelwatertorens bij bedrijven. Atsma zei in een vorig debat dat zijn collega Donner werkt aan aanpassing van het bouwbesluit om dit te regelen, maar dit schijnt niet waar te zijn, zo had Jansen uitgezocht. Het lijkt er derhalve op dat Atsma de Kamer heeft voorgelogen.

Bevoegd gezag
De regels voor koelwatertorens kunnen volgens Jansen worden opgenomen in het Activiteitenbesluit (de basis voor de omgevingsvergunning). Atsma vindt dat geen goed idee. Hij wil het punt eerst aan de orde stellen tijdens een overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten, zo zei hij in de Kamer. Gemeenten zijn volgens hem het bevoegd gezag. Atsma had echter ook wel argumenten om in het Activiteitenbesluit geen regels op te nemen voor koelwatertorens. Het zou tot extra lasten leiden voor het bedrijfsleven en het Activiteitenbesluit (vrijheid, blijheid) leent zich niet echt voor strakke bouwregels. Jansen nam genoegen met het antwoord van de staatssecretaris en trok zijn motie in. Het gevaar bestaat wel dat we er nu nooit meer iets van horen.

Papieren tijger
Ook een andere motie, van zijn eigen coalitiepartijen, schoof Atsma handig terzijde. VVD en CDA wilden in eerste instantie dat de Vrom-inspectie in actie zou komen bij gemeenten die nog niet gereageerd hadden op een brief van het ministerie waarin gevraagd wordt om helderheid te geven over het aantal koeltorens in hun gemeenten. Dat zijn er nog steeds heel wat. Atsma had eerder gezegd dat gemeenten voor half september zouden moeten reageren. Hij heeft nog een tweede brief gestuurd, maar daar bleef het bij. Volgens Atsma is er echter niet veel wat de Vrom-inspectie kan doen. De inspectie kan niet zelf al die koeltorens in kaart brengen, helemaal niet in gemeenten waar er honderden staan. Ook dit punt gaat Atsma binnenkort aan de orde stellen in zijn gesprek met de VNG, waarna CDA-er Michiel Holtackers de motie terugtrok.

Overwinsten
Andere moties staan nog wel recht overeind. Zo wil Jansen ook dat het rendement voor drinkwaterbedrijven wordt gemaximeerd op 4,4% in plaats van op 6% zoals de regering van plan is. Die 6% leidt tot honderden miljoenen aan winst voor de drinkwaterbedrijven, waardoor de regeling waarmee tarieven in de sector gemaximeerd worden een wassen neus wordt. Die regeling is op initiatief van de Kamer in de wet terecht gekomen, nadat bleek dat drinkwaterbedrijven voor miljoenen aan dividend uitkeerden aan de publieke aandeelhouders. De drinkwatersector reguleert zich nog altijd grotendeels zelf, waardoor ze het waarschijnlijk voor elkaar gekregen hebben dat het rendement op 6% is vastgesteld, wat hoog is voor een compleet risicoloze activiteit als de drinkwatervoorziening. Ook een flutonderzoek van PWC (volgens VEMW) heeft niet echt meegholpen om het tarief voor de Nederlander binnen redelijke proporties te houden.

Stappenplan
D66 dienden twee moties in. In de ene motie vroeg Stientje van Veldhoven om te kijken of Nederlandse waterbedrijven er voor kunnen zorgen dat de drinkwatervoorziening op Bonaire in orde wordt gemaakt. Dat zei Atsma min of meer toe. In de tweede motie vroeg Van Veldhoven om een stappenplan waaruit duidelijk wordt hoe de regering de doeleinden van de Kaderrichtlijn water denkt te gaan halen. Die doelen, die betrekking hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater, zouden eigenlijk in 2015 gehaald moeten worden maar de regering maakt gebruik van een mogelijkheid om dit met twee keer zes jaar naar achter te schuiven. Het Planbureau voor de Leefomgeving liet recentelijk weten dat de doelen niet gehaald gaan worden. Atsma wil echter niet met een stappenplan komen, maar hij wil er in het volgende rapport Water in beeld, wat jaarlijks in mei verschijnt, wel enige woorden aan wijden, zo bleek.

Fel Groenlinks
Groenlinks was, zoals gewoonlijk, veel feller dan D66 op dit laatste punt. Kamerlid Rik Grashoff wil dat Atsma voor 1 januari zijn stelling onderbouwt dat de regering de doelen wel gaat halen. Als de regering dat niet kan dan is er blijkbaar iets mis met de stelling en als de regering dat wel kan, dan moet het ook geen probleem zijn, zo redeneerde Grashoff. Hij had een punt. Atsma weigerde echter simpelweg om aan het verzoek te voldoen. De stelling over het halen van allerlei redelijk vage doelen in 2027 is natuurlijk ook niet te onderbouwen. Atsma zou er derhalve goed aan doen om die stelling dan ook maar niet meer te poneren, en om inderdaad gewoon te laten zien wat hij dan gaat doen in zijn periode om de kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater te verbeteren.

Update: beide moties van Van Veldhoven zijn aangenomen. Die van Groenlinks en de SP (winsten van waterbedrijven) zijn verworpen. De andere twee moties zijn aangehouden (niet ingetrokken).

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn