Kassen in Westland straks verwarmd met diepe aardwarmte, einde gastijdperk?

27 oktober 2011 - Er wordt hard gewerkt aan verschillende plannen om in het Westland naar diepe aardwarmte te gaan boren. Onder meer de veiling Flora Holland, afvalbedrijf HVC en netwerkbeheerder Westland Infra zijn daarbij betrokken. Werd er tot nog toe geboord tot een diepte van ongeveer 2000 meter, in het Westland gaat de boor meer dan 3500 meter de grond in, waar het water natuurlijk een stuk heter is (140 graden). De partijen hebben een aantal weken geleden een Green Deal met de regering getekend. Die moet obstakels op de weg naar de diepe aardwarmte opruimen.

Warme bloemen
HVC is betrokken bij twee projecten, zo vertelt Marco van Soerland, projectontwikkelaar duurzame energie bij dit bedrijf. De eerste is een boring nabij de bloemenveiling van Flora Holland. Die warmte hiervoor zal geleverd worden aan een twintigtal tuinders, de gebouwen van Flora Holland en aan een nieuwbouwwijk met 475 woningen bij het dorpje De Lier, in Westland. Ook is er een project Noordland Kapittelland, waarbij 24 tuinders met 160 hectare aan kassen bij betrokken zijn. Daarnaast is er een project van Geo Power Oudcamp, een samenwerkingsverband van 8 tuinders met 49 hectare aan kassen. Die willen in het nabijgelegen Midden-Delfland gaan boren. Om het ingewikkeld te maken: de Green deal is alleen getekend door de partijen van de eerste boring en die van Geo Power Oudcamp.

Obstakels
De bedoeling is dat er in 2012 geboord gaat worden, maar dan moeten er nog obstakels weggewerkt worden en risico's worden afgedekt. De partijen willen dat de overheid zich garant stelt voor een hoger bedrag dan nu, waarbij mogelijk ook private verzekeraars bij betrokken zullen worden. Dat heeft te maken met de extra diepte van de boring, tot 3,5 tot 4 kilometer. Daar is het water zo'n 160 graden is. In plaats van 8 miljoen euro per boring lopen de investeringsbedragen dan al gauw op naar 20 miljoen per boring. Verder moeten er obstakels in wet- en regelgeving worden weggewerkt. Vergunningen zullen snel verleend moeten worden en ook zou de overheid de opslag van het hete water mogelijk moeten maken.

Extra opslag
Dat laatste zit zo. Omdat het boren naar diepe aardwarmte een stuk duurder is dan de boring naar minder diepe aardwarmte kan het beste het hele jaar door geproduceerd worden. In de zomer is de warmte niet nodig, dus die kan dan opgeslagen worden in een niet zo diepe aardlaag van bijvoorbeeld 400 meter. In de winter kan dit water dan opgehaald worden en samen met het water wat dan uit de bron komt geleverd worden aan de afnemers. De capaciteit van de bron verdubbeld daarmee, van bijvoorbeeld 25 naar 50MW. Probleem is echter dat er bij de opslag warmte verloren gaat, wat eigenlijk niet mag bij warmte-koude opslag. Op dit punt zou het ministerie de regelgeving moeten aanpassen, om zo het rendement van boringen naar diepe aardwarmte te vergroten.

Olie en gas
Verder kan de overheid de weg vrijmaken voor een goede samenwerking met de NAM. Die kan bijvoorbeeld gegevens over de ondergrond beschikbaar stellen, zo zegt de woordvoerder van Westland Infra. De NAM kent het gebied goed. Ook moet een oplossing komen voor de bijvangst. Het is vrijwel zeker dat er gas omhoog komt, net als bij eerdere boringen in de regio Den Haag. Nieuwe regels van Staatstoezicht op de mijnen verplichten de initiatiefnemers tot het plaatsen van een scheidingsinstallatie. Ook moeten ze een bedrijf in de arm nemen met verstand van zaken. Nog nagedacht wordt over extra regels, zo zegt Van Soerland. Die kunnen het boren naar aardwarmte lastig maken. Wel is duidelijk dat al het gas en de olie die omhoog komen van de NAM zijn.

Samenwerken
Als er niet teveel gas omhoog komt zal de NAM het er bij laten zitten, en kunnen de initiatiefnemers het gas nuttig gaan inzetten, zo zegt Van Soerland. "Interessant dat de duurzame en de fossiele wereld op dat moment bij elkaar komen." Vraag is nog wel wat er gebeurt als er significante hoeveelheden gas omhoog komen. Minister Verhagen schreef eerder in antwoord op vragen van de Kamer dat het afhangt van de vraag of het aardgas economisch winbaar is. Als dat laatste zo is en het warm water is niet winbaar, zou de bron aan de NAM moeten worden overgedragen, die daar dan een vergoeding voor geeft. Als zowel het water als het gas winbaar zijn moeten de partijen gaan samenwerken. Vraag is welke status deze antwoorden van de minister nu hebben.

Rollen
Westland infra is de netbeheerder in het gebied. Het bleef over na verkoop van het commerciële leveringsbedrijf aan Essent. Westland Infra gaat mogelijk straks de leidingen van het warmtenet aanleggen. De woordvoerder van het bedrijf kan dit niet bevestigen. De rol van HVC is om de projecten van de grond te krijgen, zo zegt Van Soerland. Er wordt nog nagedacht over de precieze juridische constructie. Mogelijk dat de tuinders ook zelf gaan participeren in het bedrijf dat de aardwarmte gaat opboren en exploiteren. "Als de tuinders zelf de handen op elkaar slaan en HVC niet meer nodig is vinden wij dat prima", zo zegt Van Soerland. "HVC ziet geld als een middel om een transitie naar duurzame energie tot stand te brengen, niet als middel op zich", zegt Van Soerland. Het bedrijf brengt die transitie op gang ten behoeve van de ambities van de aandeelhouders, waarvan de gemeente Westland er één is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn