'1984' in aantocht: Absurde detailvoorschriften in nieuwe richtlijn Energie-efficiëntie

27 oktober 2011 - Europese regeringsleiders zijn druk bezig met het redden van het Europese bouwwerk. Als ze een blik zouden werpen op de nieuwe richtlijn Energie-efficiëntie zouden ze zich afvragen: waarom eigenlijk? De mate van gedetailleerdheid van de voorschriften in die richtlijn is absurd en doet denken aan de Orwelliaanse staat. Een voorbeeld: Een energiecentrale van 500 MW of meer mag straks niet verder dan 65 kilometer liggen van een plaats waar het energieverbruik meer is dan 1875 TWh per jaar. En zo is er een hele staffel voor allerhande denkbare situaties. En de Commissie wil alles wat de lidstaten doen gaan bijhouden. Premier Rutte kan alvast een paar honderd extra ambtenaren aan gaan nemen om alle informatie te gaan leveren waar deze richtlijn om vraagt. Hier een overzicht van de meest opmerkelijke eisen.

Informatie-overload
Bekend was al dat energiebedrijven verplicht worden huishoudens en bedrijven een maandelijkse nota voor stroom én gasverbruik te gaan sturen op basis van het werkelijke verbruik. Dat kan in de praktijk alleen bij die huishoudens waar slimme meters zijn geïnstalleerd. Het zal dus nog minstens tien jaar duren voordat dit in Nederland bij iedereen kan. De consument kan kiezen tussen elektronische en papieren facturen. Die maandelijkse rekening moet volgepropt worden met allerlei informatie, waaronder 'de huidige actuele prijzen, een vergelijking van het huidige energieverbruik van de eindafnemer met het verbruik in dezelfde periode van het voorgaande jaar, bij voorkeur in grafische vorm, een vergelijking met een gemiddelde genormaliseerde of benchmark-eindverbruiker van dezelfde verbruikerscategorie en contactinformatie voor eindverbruikersorganisaties, energieagentschappen of soortgelijke organen'. Ook moet de consument de beschikking hebben over een website waarop ook weer allerlei gegevens staan over zijn eigen verbruik en over die van consumenten in het algemeen.

Overheid
De overheid moet jaarlijks 3% van alle gebouwen die in overheidshanden zijn renoveren en ze daarbij in overeenstemming brengen met bepaalde minimum-eisen voor de energie-prestatie. Die 3% wordt gemeten in vloeroppervlakte. Ambtenaren moeten een lijst met alle overheidsgebouwen in het land maken, met bij elk gebouw de vloeroppervlakte en de energie-prestaties. Verder moeten overheidsinstanties "uitsluitend producten, diensten en gebouwen kopen met hoge energie-efficiëntieprestaties."

Energiebedrijven
Energiebedrijven moeten ervoor zorgen dat hun klanten (?) jaarlijks 1,5% aan energie besparen. Het plan doet denken aan het zogenaamde witte-certificatenplan dat zo nu en dan ook in de Nederlandse politiek omhoog borrelt. Uit onderzoek is gebleken dat de kosten hiervan te hoog zijn. Daarom mogen de regeringen ook kiezen voor alternatieven. Korte-termijnmaatregelen (bijvoorbeeld spaarlampen uitdelen) mogen echter voor niet meer dan 10% van de vereiste besparing zorgen. De besparingen moeten gecontroleerd worden door een accountant of zoiets en alle lidstaten moeten al die besparingen van al de energiebedrijven gaan bijhouden.
Die besparingen mogen ook weer 'gekocht' worden bij andere bedrijven. In dat geval moet er een accreditatie-procedure worden ontwikkeld. Ook mogen dergelijke witte certificaten gekocht worden in het buitenland. Houd u vast: De Commissie moet "via een gedelegeerde handeling de voorwaarden bepalen waaronder een lidstaat in de toekomst de in een andere lidstaat gerealiseerde energiebesparingen kan erkennen."

Energie-advies
Energiebedrijven moeten energiediensten gaan aanbieden en ze moeten die aan iedereen aanbieden, dus niet alleen aan de eigen klanten. Verder moeten er in alle lidstaten gecertificeerde bedrijven komen die 'betaalbare' energie-audits aan consumenten en bedrijven gaan aanbieden. Voor grote bedrijven worden deze energie-audits verplicht: één keer in de drie jaar.

Plannenmakerij
Lidstaten moeten plannen opstellen voor het ontwikkelen van warmte en koudenetten en van hoogrenderende WKK-installaties. Nieuwe installaties voor energie-opwekking of voor de industrie of installaties die ingrijpend gerenoveerd worden moeten dergelijke hoogrenderende WKK's worden. Dat zou dus betekenen dat bijna alle nieuwe centrales die nu in Nederland gebouwd worden niet meer gebouwd zouden kunnen worden. Onder bepaalde voorwaarden mag hier echter weer van af geweken worden. Nieuwe installaties met een vermogen van meer dan 20 MW moeten bovendien geplaatst worden niet ver van plekken waar vraag is naar warmte. Er is een hele staffel: een installatie met een bepaald vermogen mag niet meer dan een bepaald aantal kilometers afliggen van een plaats met een energieverbruik dat een bepaald niveau te boven gaat. Ook hier kan dan weer onder bepaalde voorwaarden onderuit gekomen worden. De lidstaten stellen een lijst op van alle energie-installaties en raffinaderijen met een vermogen van meer dan 50MW.

Nog meer certificaten
Daarnaast moeten er certificaten komen waarmee gegarandeerd wordt dat stroom uit WKK-installaties komt en moeten consumenten er voor kunnen kiezen om alleen dergelijke stroom af te gaan nemen. Verder moet stroom uit WKK's voorrang krijgen op het net. Ook moeten er uitgebreide plannen komen om te kijken of de netwerken efficiënt zijn en hoe die efficiëntie verbeterd kan worden.

Best practices
Feitelijke energie-efficiëntie van energiecentrales en raffinaderijen worden vergeleken met de best practices in de sector en de Commissie kan maatregelen voorstellen voor eigenaren van installaties die daarbij achter blijven. Dat betekent dus dat de Commissie al die informatie over de prestaties van al die installaties moet hebben. Deze intenties zijn vergelijkbaar met de bepalingen van richtlijn Industriële emissies, maar die heeft geen betrekking op energiecentrales en raffinaderijen.

Lidstaten
De doelstelling van 20% energiebesparing in 2020 is inmiddels ook wel bekend. Die besparing moet gerealiseerd worden ten opzichte van de prognoses, dus wat het energieverbruik anders zou zijn geweest. Niet duidelijk is wat die prognoses zijn en of hier nog discussie over is. De Commissie zegt wel dat dit voor heel Europa neerkomt op een besparing van 368 miljoen ton olie-equivalenten. De doelstellingen per lidstaat kunnen echter weer verschillen. De Commissie wil de mogelijkheid hebben om, na een evaluatie in 2012, van de streefwaarden verplichte doelstellingen te maken als het er naar uitziet dat ze niet gehaald worden, "rekening houdend met de individuele vertrekpunten van de lidstaten, hun economische prestaties en de vroegtijdig ondernomen actie." De Nederlandse regering is daar fel tegen.

Plannenjungle
Het stikt in de richtlijn van de plannen, regelingen en overzichten die moeten worden opgesteld door regeringen, andere overheden en door de Commissie zelf. Zo moeten de lidstaten "gemeenten en andere openbare instellingen aanmoedigen om geïntegreerde en duurzame energie-efficiëntieplannen met duidelijke doelstellingen vast te stellen, de burgers bij de ontwikkeling en uitvoering daarvan te betrekken en hen goed te informeren over de inhoud ervan en de vooruitgang die geboekt wordt als de doelstellingen gehaald worden."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn