Nadelen verruiming saldering zijn juridisch makkelijk te ondervangen

8 november 2011 - Veel duurzame energieprojecten dreigen te stranden omdat de regering niet akkoord gaat met ruimere mogelijkheden voor salderen. Voorstanders proberen het ministerie van Economische Zaken ertoe te bewegen om in te stemmen met saldering vóór de meter, maar er is weinig beweging te bespeuren bij de ambtenaren. Er is grote angst dat er misbruik wordt gemaakt van de regeling en dat er een te groot beslag op wordt gelegd. Die angst is voorstelbaar maar ze is makkelijk weg te nemen, zo zegt Igor Kluin van Qurrent Renewable Energy. Dat kan door het opstellen van criteria voor projecten die in aanmerking willen komen voor salderen.

Hemel en aarde
Stroom die achter de meter (in of op huis) is opgewekt mag van het verbruik worden afgetrokken, maar stroom die buiten de meter is opgewekt niet. De opbrengst van de geproduceerde stroom is in dat laatste geval slechts een zo'n 7 tot 9 cent per kWh, afhankelijk van wat het energiebedrijf er voor geeft. Terwijl bij saldering de opbrengst feitelijk zo'n 22 cent per kWh is. Initiatiefnemers van duurzame energie-projecten, zoals die in Lochem, bewegen hemel en aarde om oplossingen te verzinnen voor dit probleem. Zo worden panelen die in het veld worden gezet specifiek gekoppeld aan bepaalde huishoudens en wordt precies bijgehouden wat die panelen opwekken ten behoeve van deze huishoudens. Dat wordt dan afgetrokken van het verbruik.

Chronisch overleg
Qurrent is ook betrokken bij één van de projecten in Lochem. Onderzocht wordt of zogenaamde real-time saldering een oplossing biedt. Stroom die op een bepaald moment wordt opgewekt door zonnepanelen in het veld, wordt dan direct afgetrokken van het verbruik van stroom door de eigenaren van die panelen elders, in hun eigen huizen. Als mensen om die reden hun verbruik gaan veranderen leidt dit tot een soort ontlasting van het lokale net. Stroom wordt dan namelijk gebruikt wanneer het opgewekt wordt. Maar niet zeker is of het ministerie akkoord gaat met deze constructie, zo zegt Kluin, die al jarenlang "chronisch" over dit onderwerp in gesprek is met de ministerie. De laatste tijd zien de vooruitzichten er weer wat somberder uit, zo zegt hij. "Er zijn allerlei tegenstrijdige belangen".

Latente behoefte
Het ministerie van Financiën is bang dat het veel inkomsten mis loopt. De angst is dat grote partijen er met alle voordelen van de regeling vandaar gaan. Maar dit is volgens Kluin makkelijk te ondervangen met 'juridische techniek': ofwel het stellen van eisen aan duurzame energie-projecten, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de schaal. "Deze angst is geen argument tegen salderen". Saldering toestaan leidt eerder tot meer dan tot minder inkomsten. "Belangrijk is dat er een latente behoefte loskomt van mensen die zelf energie willen gaan opwekken." Dit leidt volgens hem tot werkgelegenheid en extra belastingopbrengsten. "Het is een aanjager van inkomstenbronnen", zo zegt Kluin die ook betrokken was bij het opstellen van de zogenaamde Onduurzame Top-10.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn