Problemen in duurzaamheidsland, hoe zit het eigenlijk met de salderingsmotie?

4 november 2011 - Het schiet nog niet echt op met de uitwerking van de salderingsmotie die de Kamer recentelijk heeft aangenomen. Die motie bepaalde dat de regering met voorstellen moet komen om het leden van Vereniging van Eigenaren mogelijk te maken om saldering door leden van een VVE mogelijk te maken, dat wil zeggen dat ze de opbrengst van zonnenpanelen op het gezamenlijk dak mogen wegstrepen tegen hun eigen verbruik. Het blijkt lastig zijn om de motie in wetstechnische zin handen en voeten te geven, zo zegt directeur Michiel Rexwinkel van Greenchoice. Ook vreest het ministerie dat het hek van de dam is als de motie ten uitvoer komt.

Niet erg: zo'n hek van de dam
Saldering zal inderdaad een hoge vlucht nemen, zo verwacht Rexwinkel. Dat is niet zozeer door de motie voor VVE's, maar meer doordat panelen steeds goedkoper worden, waardoor er 'grid pariteit' ontstaat. Oftewel: de kosten van de aanschaf van panelen nadert de opbrengsten. "Als je me een aantal jaren geleden had gezegd dat zonnepanelen in Nederland voor kleine gebruikers als eerste grid pariteit zouden halen, zou ik je niet geloven", zo zegt Rexwinkel woensdag tijdens een lunch op het Heemraadsplein in Rotterdam.

Je betaalt ook geen belasting over bespaard verbruik
Dus het hek zal toch wel van de dam gaan, het ministerie moet dat maar accepteren. Zonnepanelen op het dak leggen is in de visie van Rexwinkel net zoiets als spaarlampen in de fitting draaien. Dat leidt tot minder energiegebruik. De persoon die dat doet hoeft dan toch ook geen belasting te betalen over de stroom die hij niet meer gebruikt? Zo zou hij ook geen belasting moeten betalen over de stroom die hij niet meer van het energiebedrijf betrekt omdat hij zonnepanelen op het dak heeft. Het is een wat andere benadering dan die van de bloemkool uit het volkstuintje. (waar je geen belasting over hoeft te betalen, dus ook niet over eigen productie van stroom).

Problemen in salderingsland
Het probleem met de uitvoering is taai. Hoe regel je wettelijk dat de leden het geld van de productie terugkrijgen, tegen dezelfde tarieven als die voor het verbruik? De zonnepanelen worden aangesloten op de verlichting in de gang, waarvoor een aparte meter is. Daarmee kan de opgewekte stroom dus niet meer afgetrokken worden van het verbruik van individuele bewoners. Dus die teruggave van energieprijs en energiebelasting gebeurt niet meer automatisch. Het zal via op een of andere manier via de VVE moeten gaan verlopen. Van de VVE een energiebedrijf maken dat levert aan al die bewoners is een beetje lastig, zo hadden we al geconstateerd. Dan krijgen bewoners twee energieleveranciers. Help!!

Creditnota
Een andere optie is dat de VVE gaat salderen. Als de VVE met de gemeenschappelijke ruimtes meer afneemt dan opwekt, gaat het goed, want dan is saldering mogelijk. Maar vaak zal het verbruik van de VVE niet zo hoog zijn. Die paar lampjes in de gemeenschappelijke ruimten gebruiken niet zo veel stroom. Het energiebedrijf moet dan een creditnota sturen. Dan mag er over de teruggeleverde stroom niet gesaldeerd worden. "Maar waarom mag een bewoner van een VVE niet tegen dezelfde voorwaarden zonnepanelen plaatsen als een villa-bewoner?", zo vraagt Rexwinkel. Dat is dus ook wat de motie van de Kamer beoogt. Vraag is welke belastingtarieven gehanteerd worden. "De hoogste", zo zegt Rexwinkel, "dat zijn de tarieven die de VVE leden ook zelf betalen op hun afnamenota".

Blokverwarming
Rexwinkel ziet een gelijkenis met de fiscale behandeling van blokverwarming. Hier is het verbruik ook vaak hoger dan de grens van de eerste schijf. Maar de fiscus heeft eenzijdig bepaald dat, omdat de warmte verdeeld wordt over huishoudens, het hoge tarief van toepassing is. Op eenzelfde manier zou het hoge tarief voor de opwek van duurzame energie moeten wordt teruggegeven aan de VVE.

Grote kleine afnemers
Nog meer problemen. Saldering voor 'grotere kleine afnemers' blijft een probleem, terwijl daar waarschijnlijk grote duurzaamheidswinst te halen valt. Kleine en middelgrote bedrijven met een verbruik van meer dan 10.000 maar minder dan 50.000 kWh zijn nog steeds kleinverbruikers. Dat hangt af van de capaciteit van de meter (kleiner dan drie keer 80 ampère). Zij kunnen profiteren van de salderingsregel, maar omdat de energiebelasting degressief is valt er voor hen niet veel meer te halen. Zij krijgen nog maar 4 cent aan energiebelasting terug, tegen ruim 11 cent voor kleine kleinverbruikers. Wat je zou kunnen doen is met de saldering 'onderaan' beginnen, zo zegt Rexwinkel, zodat het deel met het hoogste tarief niet betaald hoeft te worden.

Nabijheid
De directeur van Greenchoice ziet beren op de weg bij het optuigen van allerlei ingewikkelde constructies met coöperaties die panelen op grote daken van bedrijven leggen en dan de opgewekte stroom naar rato aftrekken van het verbruik van de leden van de coöperatie, wat huishoudens zijn. Volgens Rexwinkel pikt de fiscus dat niet. Ook vindt hij dat de opwek van duurzame energie het liefst vlakbij de afname moet plaats vinden, wat bij deze constructies niet het geval hoeft te zijn.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn