Europese commissie staat gebruik fracking-chemicaliën mogelijk niet toe

12 november 2011 - Naar aanleiding van ons  artikel over chemicaliën en schaliegaswinning ontving Energieenwater.net een interessante mail. Omdat die veel waardevolle informatie bevat willen we die u niet onthouden. Niet duidelijk is op dit moment welke chemicaliën gebruikt mogen worden voor fracking en welke niet. Er lijkt in ieder geval geen lijst te zijn die minister Verhagen kan opsturen, in weerwil van wat hij de Tweede Kamer deze week beloofde. In de brief wordt verwezen naar een uitspraak van de Europese Commissie, waaruit blijkt dat de Commissie het gebruik van bepaalde fracking-chemicaliën mogelijk niet gaat toestaan. Een brief van toxisch adviseur Liesette van Vliet is bijgevoegd waarin staat dat een stof die op de Reach-lijst staat alleen mag worden gebruikt als die stof door een uitgebreid autoristatie-proces is gegaan. (voor abonnees)

De mail is van Fleur de Huu, betrokken bij actiegroep Haaren Schaliegasvrij.

Beste redactie,

De twijfels over de legaliteit van fracking chemicaliën onder REACH speelden al langer, maar werden in september bevestigd toen een bericht naar buiten kwam. Het bureau dat de registratie van chemicaliën onder REACH overziet is ECHA. De registratie van chemicaliën onder REACH is nog niet compleet, en in 2012 vindt er een evaluatie van de REACH richtlijn zelf plaats door de Europese Commissie - het is momenteel dus allesbehalve waterdichte wetgeving, en zoals wel blijkt uit bovenstaand artikel, is er op alle niveaus onduidelijkheid over de status van fracking chemicaliën. De enige lijst met verboden chemicaliën die Verhagen met enige vorm van zekerheid zou kunnen overleggen is de lijst van stoffen die door de EU zijn aangemerkt als Substances of Very High Concern, maar deze lijst is dan weer niet specifiek toegespitst op fracking, en ook aan deze lijst zouden nog stoffen toegevoegd kunnen worden (de lijst wordt eens in de paar jaar ge-update). Aangezien niet duidelijk is welke chemicaliën er momenteel binnen de EU gebruikt zijn voor fracking en welke er gebruikt zouden kunnen gaan worden voor uiteindelijke winningsboringen is dus nog niet na te gaan of deze stoffen op de SVHC lijst voorkomen.

Wat echter wel bekend is, is dat Cuadrilla in Engeland polyacrylamide heeft gebruikt, een synthese van acrylamide, wat wel op de SVHC lijst staat. Polyacrylamide kan acrylamide sporen bevatten, maar het zou ook zo kunnen zijn dat bij het fracking proces (onder invloed van andere chemicaliën) de polyacrylamide afgebroken wordt tot acrylamide - een van de redenen waarom het belangrijk is dat er niet gefrackt wordt totdat er meer onderzoek gedaan is en de olie- en gasindustrie meer openheid van zaken geeft!

Lisette van Vliet, Toxics Policy Advisor van Health & Environment Alliance, stuurde naar aanleiding van bovenstaand bericht over deze kwestie de volgende uitleg naar een aantal Europarlementariërs en journalisten:

-------------

Hello,

In response to the article below, I wanted to explain a bit more about what happens if fracking chemicals have not been registered in REACH, hopefully in terms that people not familiar with REACH can follow easily.

So far, we have only just heard that 9-10 chemicals usually used in fracking have not been registered for fracking uses under REACH.  We are investigating the implications further.

According to the law, if you (the manufacturing or importing company) have not registered the use, you cannot manufacture the substance nor place it on the EU market.

We have had the first of 3 registration deadlines pass; but there are 2 more to come still (for lower volume chemicals).  We are presuming that most fracking chemicals would be used in high volumes, and thus should have been registered for the first deadline (1 Dec 2010).

Some fracking fluids are polymers, and there are some different conditions and requirements for those, but I’ll just explain the general REACH conditions first.

It is not clear whether industry might be able to retroactively slip in a use (fracking) in a dossier update that they ‘forgot to mention’ in their previously submitted registration dossier (which may include several uses). Currently, it is known that many submitted registration dossiers are of poor quality, and require lots of improvements through updates.  Whether these updates should/ will just include things like more toxicological data and risk assessment details; or whether a whole new use can be put in is still unclear to us (NGOs). (And yes, I know we are talking about what the companies can get away with).

If a chemical has been placed on REACH’s ‘most harmful list’ (currently standing at 53, with another 20 to come probably by end of year – so still very short, and many more will get put on, although very slowly), then that chemical will probably go through an ‘authorisation’ process, where each particular use must be authorized for it to be legal. This could take
quite a long time.  This process offers another opportunity to oppose the use because the risks could be proved to be NOT under adequate control.

For a fracking chemical to get on the most harmful list, it must be nominated by a Member State, and agreed by the Chemicals Agency MSCommittee that it fulfills the criteria (Article 57 of REACH = Carcinogen, mutagen, toxic to reproduction categories 1A or 1B according to the EU classification system; persistent/bioaccumulative/toxic or very persistent very bioaccumulative; or of ‘equivalent concern’ (such as endocrine disruptors).

I hope that helps, and please let me know if you have any questions, or IF YOU CAN SEND US information about other chemicals to check out in the REACH registration database.

We will keep you updated!

Lisette van Vliet, Ph.D.
Toxics Policy Advisor

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn