Dubbele aansluiting en andere manieren om zonne-energie projecten rendabel te krijgen

14 november 2011 - Het is mogelijk om twee aansluitingen te hebben op hetzelfde adres. Dus iemand kan stroom betrekken van de ene leverancier en zelf opgewekte stroom verkopen aan een andere leverancier. Horizon Energy heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt bij het installeren van zonne-energie centrales op de daken van boerderij-schuren, zo zei Alex Benschop van Horizon Energy recentelijk op een congres.

Dubbele aansluiting
Op deze manier kunnen de boeren SDE-subsidie krijgen voor alle stroom die ze zelf opwekken, door te leveren aan het ene energiebedrijf. Voor het eigen gebruik betalen ze dan het volle pond, aan een ander energiebedrijf. Een alternatief is dat de boeren één aansluiting hebben en dat ze de opgewekte stroom aftrekken van de verbruikte stroom (saldering), maar dan konden ze soms geen subsidie krijgen over die gesaldeerde stroom. In sommige jaren kregen eigenaren van zonne-centrales subsidie over hun 'bruto-productie' en in sommige jaren over hun netto-productie (dus het eigen verbruik ervan afgetrokken). "Dat wisselde zo'n beetje per jaar", zo zegt Benschop. Omdat de SDE-subsidie voor zonne-energie projecten min of meer is afgeschaft, past het bedrijf de constructie met de dubbele aansluiting nu niet meer toe.

Het ene dak is het andere niet
Een groot aantal Nederlandse projecten waarvoor Horizon Energy subsidie had gekregen liggen nog op de plank. Om één of andere reden komen deze niet van de grond, bijvoorbeeld omdat een boer die subsidie had aangevraagd vanwege grote schulden geen extra financiering kan krijgen. Benschop probeert om de projecten over te hevelen naar een andere locatie, het dak van een andere boer, maar AgentschapNL doet hier nogal moeilijk over. "We zijn hierover nog in gesprek." Waar het agentschap minder moeilijk over lijkt te doen is het verlengen van de termijn waarbinnen de subsidie gebruikt kan worden. "Als je met goede redenen komt kan dat meestal wel", aldus Benschop.

Aftrek
Horizon Energy had voor 30 projecten SDE-subsidie gekregen. Daarvan zijn er nu meer dan 15 gerealiseerd. Voorheen bood Horizon Energy aan het dak te huren van de boer, maar dat aanbod is nu van tafel. Dat komt financieel niet meer uit, nu subsidies zijn afgeschaft. Horizon probeert de businesscase rond te krijgen door het aanbrengen van zonnepanelen te combineren met het verwijderen van asbest, waar soms subsidies voor beschikbaar zijn, zoals in de provincie Overijssel ("Hoe oostelijk, hoe beter de subsidie-regelingen"). Boeren kunnen daarnaast vaak gebruik maken van regelingen als Energie investeringsaftrek (EIA), Kleinschaligheidsaftrek (KIA) en de crisisafschrijving (TWA). Die laatste zal binnenkort mogelijk aflopen.

Eigenwijs
"We werken graag met boeren", zo zegt Benschop. "Het zijn doortastende mensen, waar het prettig mee samenwerken is. Ze hebben één nadeel en dat is dat ze eigenwijs zijn, maar dat zijn zij ook." Toch wordt het blikveld nu verlegd. Het bedrijf houdt zich de laatste tijd meer en m eer bezig met projecten voor de aandeelhouders van afvalenergie-bedrijf HVC, de nieuwe eigenaar van Horizon Energy. Dat zijn gemeenten en waterschappen. Ook is het bedrijf naar het buitenland getrokken, waar het makkelijker zaken doen is. Daar lopen zo'n tien projecten: 8 in Duitsland en 2 in België, waaronder het vlaggenschip-project op een skibaan.

Andere problemen
Mogelijk biedt die dubbele aansluiting een oplossing voor andere problemen, bijvoorbeeld voor die van VVE's die duurzaam stroom op willen gaan wekken. De leden van de vereniging zouden dan bijvoorbeeld twee leveranciers kunnen hebben: het eigen energiebedrijf en de VVE. Die VVE levert de stroom van de zonnepanelen van het dak (gratis en voor niets), en voor zover de leden dan nog meer stroom nodig hebben betrekken ze die van hun externe leverancier. Volgens Benschop werkt de constructie niet omdat particulieren geen twee aansluitingen hebben. Wellicht ministerie dit mogelijk kunnen gaan maken want er ligt ten slotte een motie van de Kamer die de regering opdraagt om saldering door leden van een VVE mogelijk te maken.

Copyright © Geldengoen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn