Delta houdt aandeelhouders heel eigen visie op energie-werkelijkheid voor

16 november 2011 - Delta houdt er een hele eigen energie-werkelijkheid op na, zo blijkt uit stukken die het bedrijf aan de eigen aandeelhouders stuurt. Zo gelooft Delta dat de energieprijzen nu historisch laag zijn. Op dit moment is een kerncentrale dan ook niet rendabel maar dat zal, volgens Delta, veranderen omdat de prijzen straks omhoog gaan. Heel de businesscase voor de investering in de kerncentrale van zo'n 10 miljard euro in de centrale hangt op die wankele veronderstelling. Bestuurders lijken de visie van Delta te slikken, waarschijnlijk omdat ze het bedrijf nog steeds zien als een expert op energie-gebied. De invloed van buiten is minimaal. Hierdoor heeft het sprookje over de rendabele kerncentrale nu al zo lang kunnen voortleven in Zeeland.

Lage prijzen
Bij de stelling dat de prijzen nu historisch laag zijn kunnen grote vraagtekens gezet worden. Misschien zijn de prijzen momenteel te laag om de bouw van nieuwe centrales te rechtvaardigen maar dat komt eerder doordat de kosten van de bouw van de centrales zo sterk zijn gestegen, dan dat de stroomprijzen omlaag zijn gegaan. Prijzen voor het front-month contract liggen al jaren rond de 55 tot 60 euro per MWh. Er zijn periodes geweest waarin ze hoger waren, maar ook periodes dat ze daar ver onder lagen. Zo bedroeg de prijs van het front year contract eind 2009 minder dan 50 euro per MWh. De aardbeving in Japan en de Duitse kernenergie-uitstap hadden een licht positief effect op de prijzen, maar dat lijkt slechts tijdelijk te zijn.

Niet rendabel
In één van de stukken die Delta recentelijk aan de aandeelhouders stuurde geeft het bedrijf toe dat de kerncentrale nu niet rendabel is. "Consistente invoering van het Europese CO2 veilingsysteem (ETS) zal tot een ingrijpende wijziging in de Europese energiemarkt leiden. Ook economisch herstel draagt vanzelfsprekend bij aan het bereiken van het moment waarop investeringen in productiecapaciteit rendabel worden." Met andere woorden: die investeringen zijn nu niet rendabel. Dit komt ook overeen met het verwarde verhaal van directeur Peter Boerma van Delta, die recentelijk pleitte voor een CO2-belasting om de prijzen wat omhoog te stuwen. Maar, zoals blijkt uit dit citaat, in de stukken gaat Delta er vanuit dat de prijzen vanzelf omhoog zullen gaan, door het economisch herstel en door de 'consistente invoering van het Europese CO2-veilingssysteem'.

Krakkemikkig CO2-systeem
Aan die veronderstelling kan ook hevig getwijfeld worden. Economisch herstel is nog ver weg en als er iets niet consistent wordt ingevoerd dan is het het Europese veilingsysteem voor CO2-uitstootrechten. Constant wordt er gemorreld aan de uitgangspunten waardoor meer en meer bedrijven niet meer onder dat systeem gaan vallen. Het gevolg zal zijn dat het aanbod van rechter groter wordt en dat de prijzen van CO2-uitstootrechten eerder verder zullen dalen dan zullen gaan stijgen. Als die prijzen zouden gaan stijgen zou dat trouwens nu zichtbaar moeten zijn in de termijnprijzen, en dat is het niet. De prijs van CO2-uitstootrecthten voor 2013 en verder liggen slechts iets hoger dan die van nu. Alleen de prijzen voor 2020 liggen hoger, maar dat heeft dus niets met het veilingsysteem te maken, wat begin 2013 zou moeten ingaan.

Beangstigend
Stroomprijzen zullen verder dalen door de verwachte overcapaciteit op de Nederlandse en mogelijk ook de Europese stroommarkt. Het grappige was dus dat Boerma recentelijk pleitte voor een CO2-belasting om de prijzen omhoog te krikken, zodat hij kan investeren in een onnodige kerncentrale en de capaciteit verder kan verhogen, terwijl de lage prijzen juist veroorzaakt worden door de al bestaande overcapaciteit op de Nederlandse stroommarkt. Die man heeft echt geen flauw benul van economie, en dat terwijl hij directeur is van een redelijk groot energiebedrijf. Dat is beangstigend. En dan: "Doorvertaling van Europees beleid in gemiddelde productieprijzen voor nieuw te bouwen centrales per 2017 leert dat kernenergie als eerste rendabel zal zijn bij stijgende marktprijzen." Alsof kernenergie de goedkoopste energie-optie is.

IJdele hoop
De grootste onzin staat echter bij de overwegingen in het addendum, dat door Delta op verzoek van de aandeelhouders is opgesteld, en dat op 22 december zal worden getekend. Overwegende dat: "het anticyclisch investeren in een kerncentrale een logische stap is om Delta goed te positioneren voor het moment dat marktherstel optreedt", etc. Delta waant zich hier een soort overheid, die anti-cyclisch moet gaan investeren. Het bedrijf heeft dit argument waarschijnlijk opgepikt van de waterschappen die er ook zo over denken. De verschillen zijn echter dat de waterschappen de investeringen die ze oppakken toch moeten doen, dat de waterschappen gebonden klanten hebben die niet weg kunnen én dat de waterschappen de tarieven in principe zo hoog kunnen vaststellen als ze zelf willen, dus geen financieel risico lopen. En trouwens, ondanks dit alles, kunnen er ook grote vraagtekens gezet worden bij de stelling dat waterschappen anti-cyclisch moeten investeren.

Gevaarlijk
Als er iets gevaarlijk is voor Delta, de aandeelhouders van Delta en eigenlijk voor de hele Nederlandse samenleving, is het wel een investering van Delta in een peperdure kerncentrale op een moment dat het bedrijf financieel zowat op omvallen staat, in de hoop dat in de toekomst de stroomprijzen zullen gaan stijgen, een hoop die waarschijnlijk ijdel zal blijken te zijn.

Schaamteloos
Hier spreekt een bedrijf dat compleet de link met de energie-werkelijkheid verloren is, en in een eigen werkelijkheid is gaan geloven om zo voor zichzelf en voor anderen de investering in de kerncentrale te kunnen rechtvaardigen. De gemeente- en provinciebestuurders in Zeeland laten zich een rad voor ogen draaien, mogelijk omdat ze Delta nog steeds zien als een expert op energie-gebied. Omdat de provincie-bestuurders zich afsluiten voor wat er elders in het land gebeurt en elders wordt gezegd, klinken geluiden over de grote risico's die verbonden zijn aan de investeringen in de kerncentrale slechts mondjesmaat door tot de Zeeuwse provincie- en gemeentehuizen, en al helemaal niet tot de burelen van het energiebedrijf. Het is tijd dat de bestuurders daar echt eens flink wakker geschud worden. Het is tijd om het sprookje voor eens en altijd door te prikken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn