De Meerlanden haalt GFT-afval op en maakt daarvan groen gas, compost, warmte, water en CO2

18 november 2011 - Op het terrein van afvalenergie-bedrijf De Meerlanden in Rijsenhout (bij Aalsmeer) is een biogas-installatie gereed gekomen. De installatie werkt biogas op tot gas van aardgaskwaliteit (groen gas), en levert dat vervolgens aan het lokale aardgasnet van de Haarlemmermeer. In de gemeente staan drie vulpunten voor voertuigen die rijden op aardgas, waaronder de vuilnisauto's van De Meerlanden zelf.

Kringloop
De Meerlanden haalt het afval op in de gemeenten rond de Haarlemmermeer, van in totaal zo'n 120.000 huishoudens. Daarnaast leveren enkele andere gemeenten nog GFT-afval aan dat door anderen wordt opgehaald. Met dit GFT-afval wordt het biogas opgewekt in een vergistingsinstallatie, die ook op het terrein staat. Dezelfde vrachtwagens die het GFT-afval ophalen tanken het biogas wat op deze manier geproduceerd wordt, wat de kringloop dus min of meer rond maakt. De investering in de biogas-installatie is tot stand gekomen in samenwerking met Ballast Nedam, dat ook een keten van vulstations exploiteert onder de naam CNG-net.

Groen net
Er zijn nu drie stations voor het gas van De Meerlanden, die in handen zijn van CNG-net. Er wordt nog gewerkt aan een vierde, in samenwerking met Orange, een andere exploitant van CNG-installaties. Het groene gas gaat natuurlijk niet rechtstreeks naar de vulstations, maar wordt het gewone aardgasnet in gepompt. Omdat het gas in het lokale net blijft vindt Andrea van de Graaf van De Meerlanden dat wel gezegd kan worden dat uit de vulstations in ieder geval deels echt groen gas komt. Het gas kan ook niet weg uit dat lokale net, zodat netwerkbeheerder Liander heeft bepaald dat er een maximum is aan de invoeding. Anders zou er wellicht meer in het net gepompt worden dan er op een mooie warme zomerdag nodig is, waardoor de druk te hoog wordt.

Biotickets
De Meerlanden mag maximaal 500 kubieke meter per uur invoeden. De daadwerkelijke invoeding is nu 180 kubieke meter per uur; dat wordt opgevoerd naar zo'n 300 kubieke meter per uur. In totaal zou er 3 miljoen kubieke meter gas per jaar geproduceerd kunnen worden. Formeel gezien wordt het gas vergroend met de certificaten van Vertogas, onderdeel van de Gasunie. De handel in het gas wordt mogelijk gemaakt door Greenchoice. Er is dus een hele trits aan bedrijven bij betrokken.

Financiën
De investering voor de opwerk-installatie zijn opgebracht door De Meerlanden en Ballast Nedam samen. De inkomsten bestaan uit de opbrengsten van het verwerken van GFT-afval, de opbrengsten van het gas en uit de opbrengsten van zogenaamde biotickets. Die biotickets krijgen bedrijven die de brandstofmix vergroenen. Europa schrijft voor dat een bepaald, oplopend, aandeel van de brandstoffen in het vervoer duurzaam wordt opgewekt. De Meerlanden heeft ook SDE-subsidie aangevraagd, maar nog niet bekend is of ze die krijgen. Dat zou de businesscase wel wat sterker maken. Opbrengsten uit biotickets kunnen bijvoorbeeld nogal fluctueren. "We zouden er beter van slapen", zo zegt Van de Graaf. Vorig jaar waren ze uitgeloot.

Water, compost, warmte
Ondertussen reiken de ambities al weer verder. Want bij de productie van groen gas komt CO2 vrij. Dat moet uit het biogas worden gehaald, voordat het kan doorgaan voor groen gas. Dit CO2 kan goed hergebruikt worden door tuinders in de buurt. Dit is een project dat volgend jaar gerealiseerd kan worden. Van het digestaat van de vergister wordt compost gemaakt, wat ook weer nuttig gebruikt kan worden. Bij die compostering komt broeiwarmte vrij, wat al wordt afgenomen door een tuinder in de buurt. Hier kunnen nog meer afnemers voor gevonden worden. Verder komt er ook water vrij, wat weer gebruikt kan worden voor het schoonspuiten van de straten. Hoeveel kringlopen wil je hebben?

Dealtje
Verder is er ook nog een Green Deal met minister Verhagen gesloten. Het GFT-afval komt vooral beschikbaar in de zomer, als mensen met hun tuinen bezig zijn. De warmte is vooral nodig in de winter. Dus zou het handig zijn om de warmte op te kunnen slaan. Dit is het project waarover een deal gesloten is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn