Milieu verdwijnt weer van agenda door indirecte verkiezingen waterschapsbesturen

20 november 2011 - Het kabinet heeft vrijdag een wet naar de Kamer gestuurd om de verkiezingen voor waterschapsbesturen te veranderen. Tot nog toe werden die door ons allemaal gekozen, maar in de toekomst zullen de gemeenteraden hiervoor verantwoordelijk zijn. Het gevolg zal waarschijnlijk zijn dat nieuwe waterschapspartijen als de Algemene Waterschapspartij en Water Natuurlijk zullen verdwijnen.

Potje
De overgang naar indirecte verkiezingen was al aangekondigd in het regeeerakkoord. Aanleiding zijn de lage opkomstpercentages bij waterschapsverkiezingen. Zo was dat opkomstpercentage bij de vorige verkiezingen slechts 23%. Daarnaast maakte de waterschappen een potje van de vorige verkiezingen. Eerst zouden die verkiezingen digitaal plaats vinden, toen weer niet, toen bleken er allerlei problemen te zijn met stembriefjes te zijn (niet bezorgd, onduidelijkheid ovr invullen, verwarring bij gezinsleden met dezelfde voorletter, etc.) en tot overmaat van ramp bleek de telling van de stemmen een schier onmogelijke taak voor het bedrijfje dat daarvoor was ingehuurd, wat ook nog leidde tot schending van stemprocedures.

Nieuwe partijen
Voor de hand had gelegen om de verkiezingen onder de Kieswet te brengen en om ze samen te laten vallen met de gemeenteraadsverkiezingen. De problemen van de lage opkomst en de organisatorische chaos waren dan opgelost. Hiervoor pleitte ook de Unie van Waterschappen. Maar het kabinet heeft dus een andere keuze gemaakt. En dat terwijl het systeem bij de vorige verkiezingen ook al radicaal was veranderd. Er mochten toen voor het eerst partijen meedoen. Behalve de politieke partijen ontstonden er ook nieuwe partijen, en die waren succesvol. Water Natuurlijk sleepte precies 100 zetels in de wacht (van de 502) en de Algemene Waterschapspartij 32.

Aderlating
En die partijen dreigen nu weer te verdwijnen. Want de leden van de gemeenteraden zullen over het algemeen kiezen voor kandidaten van hun eigen partijen: dus CDA-ers voor CDA-kandidaten, etc. De waterschapspartijen zitten niet in de gemeenteraden en hierop zal dus niet gestemd worden, behalve wellicht door mensen van lokale partijen, die geen eigen kandidaten hebben voor de waterschapsbesturen. Iemand die argwanend is zou kunnen denken dat dit ook precies de bedoeling is van de VVD- en CDA-bestuurders in de regering. Het is zeker een grote aderlating voor de waterschapswereld. Want het waren juist deze partijen die verstand hebben van water.

Milieu
De Algemene waterschapspartij schijnt vooral een partij van wateringenieurs te zijn en Water Natuurlijk, opgericht door natuurorganisaties, heeft een grote rol gespeeld in het op de agenda zetten van milieu-vraagstukken bij de waterschappen. Van oudsher dienen de waterschappen vooral de belangen van boeren. Het milieu zal dus weer ondersneeuwen. Verwacht kan wel worden dat de besturen nu iets meer hun oor gaan laten hangen naar de grote steden, wat ook goed is. Belangen van mensen in de stad zijn altijd verwaarloosd geweest door de waterschappen, met als gevolg onder meer rotte palen voor huiseigenaren in steden als Dordrecht. Het waterschap hield de waterstand laag, met het oog op belangen van boeren.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn