Energiedebat: Kamer doet plas, regering heft glas en alles blijft zoals het was

23 november 2011 - Kamerlid René Leegte van de VVD kreeg weer eens de volle laag tijdens een energiedebat, maandag in de Tweede kamer. Dat was niet vreemd. Net als anderen pleit hij vaak voor een meer consistent overheidsbeleid omdat ondernemers een stabiel investeringsklimaat willen. En plotseling zegt hij dan aan het einde van zijn betoog dat er een alternatief is voor het windmolenpark nabij Urk: de bouw van molens op de Markermeerdijk (Houtribdijk?). CDA-Kamerlid Marieke van der Werf was hier echt heel boos over. "Nu breekt mijn klomp. Weet u hoeveel ondernemers daar al in hebben geïnvesteerd?" Anderen partijen vielen haar bij.

Geen sjoege
Elbert Dijkgraaf van de SGP merkte op dat hij graag had gehad dat de VVD zijn plan voor alternatieven had gesteund, toen hij dat een half jaar geleden naar voren bracht, maar toen gaf de VVD geen sjoege. Bij Leegte is het altijd zo dat alles wat hij zegt allemaal heel sympathiek en aannemelijk overkomt, maar dat iemand die er wat dieper over nadenkt en probeert te begrijpen wat hij nu eigenlijk zegt, al snel tot de conclusie komt dat het allemaal nergens op slaat, en hopeloos inconsequent is. Constant zit Leegte te pleiten voor een kerncentrale, maar als de elektrische auto aan bod komt dan mogen we ineens niet meer voor een bepaalde techniek pleiten. CU-Kamerlid Wiegman viel hem daarop aan. 'Alle zuinige auto's moeten gepropageerd worden in plaats van alleen de elektrische', zo heet het nu. Ineens is Leegte zich af gaan zetten tegen die elektrische auto terwijl hij in het verleden nog een motie heeft ondertekend die de regering opdroeg de mogelijkheden voor stimulering te onderzoeken.

Spreekbuis
Ander voorbeeld: recente onderzoeken naar kernenergie, die tot de conclusie komen dat de bouw van zo'n centrale grote financiële risico's met zich meebrengt doet Leegte af als onderzoeken van de vijand, maar een nieuw onderzoek naar een andere plek voor het windmolenpark nabij Urk moet dan wel ineens heel serieus genomen moeten worden. Ook opvallend: Nederland mag van hem groencertificaten uit het buitenland kopen om aan de duurzame energieverplichting te komen, waarbij het er volgens Leegte niet toe doet hoe Polen aan die certificaten is gekomen en of Polen wel van certificaten over heeft. Verder komt hij steeds weer opnieuw met dezelfde one-liners, zoals dat het dertig jaar duurt voordat een nieuw idee tot een volwassen energie-techniek is uitgegroeid, en dat we daarom met kernenergie tijd moeten kopen. Dat heeft hij ooit van Shell gehoord. Maar er zijn natuurlijk allang voldoende volwassen technieken voorhanden.

Greenwashing
Het onderliggende probleem is mogelijk dat Leegte doet alsof hij duurzaam is, maar dat hij dat niet is, of in ieder geval zijn bazen in de partij niet. Leegte staat voor een 'nieuwe economie' en voor het halen van de duurzame doelstellingen, zo zegt hij steeds, en in het begin omarmt hij duurzame initiatieven, maar uiteindelijk begint hij daarop af te geven, mogelijk omdat hij instructies krijgt van anderen in zijn partij. Het is ook het probleem van de regering. Minister Verhagen verkondigde vandaag, nog luider als anders, dat hij de duurzame energie-doelstellingen gaat halen (14% duurzame energie in 2020) en dat hij die ook wil halen. Dit zou tot 12% duurzame energie leiden in 2020, terwijl minister Jacqueline Cramer 'met al haar mooie verhalen' niet verder kwam dan 4%. Hij vergeet mogelijk dat zijn voorganger op energiegebied ook een CDA-minister was.

Geen overtuiging
Zijn belangrijkste troef is de SDE, of SDE-plus. Die is een groot succes, zo vindt hij zelf. Maar we staan pas aan het begin van het traject en vraag is wat er van al die projecten die subsdie krijgen terecht komt en of die inderdaad voor 14% duurzame energie gaan zorgen. De SDE zal over een paar jaar moeten overgaan in een leveranciersverplichting. Verhagen zei maandag dat hij begin 2012 met de eerste contouren hiervan komt. Tegelijkertijd houdt hij, net als eerder, zoveel slagen om de arm dat het lijkt alsof hij helemaal niet gelooft in die leveranciersverplichting. Ook moeten we de evaluatie van de SDE+ afwachten, wat nog enkel jaren kan duren. Verhagen zei ook dat een leveranciersverplichting voor gas ook een van de mogelijkheden is. Dat is geen slechte gedachte. Alleen zullen de percentages groen gas nooit erg hoog zijn. Het lijkt erop dat Verhagen zich heel erg laat beïnvloeden door de grote gaspartijen in die land, die hem dit mogelijk allemaal influisteren.

Het regeerakkoord, dat is Verhagen zelf
Vraag is dus of die leveranciersverplichting er echt komt. Het is volgens mij niet eens zozeer dat Verhagen klem zit tussen het regeerakkoord en de PVDA, zoals Het Financieele Dagblad vandaag schreef, hij is gewoon zelf ook niet zo bijster geïnteresseerd in duurzame energie. Het regeerakkoord, dat is Verhagen zelf. Uiteindelijk kiest hij steeds voor de gevestigde belangen van de grote bedrijven. Zo zei hij op een voorgekookte vraag van Leegte dat hij gaat onderzoeken of groencertificaten uitgereikt kunnen gaan worden aan eigenaren van zonnepanelen, wat dan waarschijnlijk op den duur ook nog in de plaats van saldering komt, ook nog. Dat is precies wat de energiesector voorstaat, zo bleek recentelijk uit een interview met Michiel Rexwinkel van Greenchoice. Ook gaat hij de energiebelasting voor grootverbruikers niet verhogen, om hen zo te stimuleren tot meer energiebesparing over te gaan.

Zoethoudertje
Mogelijk is heel dat verhaal over die leveranciersverplichting niets meer dan een manier om de PVDA nog enigszins te vriend te houden, zodat hij de steun van deze partij krijgt voor grote energie-infrastructuurprojecten als de aanleg van veel gaspijpen in de grond, van gasbergingen en wat dies meer zij. De duurzame partijen hopen natuurlijk dat Verhagen gaat kantelen. En uit het feit dat ze met allerlei, op zich zinvolle voorstellen komen blijkt ook dat ze er ook vanuit gaan dat Verhagen welwillend staat tegenover duurzame energie. Maar het is de vraag. Hij leek vandaag weer verbetener te zijn dan voorheen, onder meer over de winning van schaliegas. Als uit onderzoek blijkt dat het kan, dan gaat het ook gebeuren. Mogelijk zijn alle voorstellen tegen dovemansoren gericht.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn