Debat: emissie luchtvaart, klimaattop Durban, biobrandstoffen, waardevrije weersvoorspellingen

24 november 2011 - De komende weken vindt de klimaattop in Durban, Zuid-Afrika, plaats. De bedoeling is dat er afspraken komen over een vervolgop het Kioto-verdrag, dat in 2012 afloopt, maar de verwachting is er daar niet veel van terecht zal komen. Van de PVDD hoeft staatssecretaris Atsma niet eens te gaan. De inzet van Nederland is ook zo beperkt dat de CO2-uitstoot van het vliegen daar naar toe, groter zal zijn dan wat Atsma daar gaat bereiken, zo zegt de zoals altijd heerlijk kritische Esther Ouwehand. Donderdag was er een debatje met staatssecretaris Atsma van Milieu over de bijeenkomst, over vervuiling door de luchtvaart, het KNMI, en over vloeibare biomassa.

Morrelen
De luchtvaart zal vanaf 2012 onder het emissiehandelsstelsel gaan vallen, zo is al lang geleden afgesproken. Ook luchtvaartmaatschappijen van buiten Europa die hier naartoe vliegen moeten CO2-rechten aankopen ter compensatie. De sector probeert onder de afspraken uit te komen en vindt daarbij Atsma aan zijn zijde. Die doet het voorkomen alsof de gevolgen gigantisch zijn als we door zouden zetten met het systeem. In Amerika zou een wet in de maak zijn die Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zou verbieden om er aan mee te doen, China zou Airbus-vliegtuigen weer af bestellen en Rusland dreigt met hogere tarieven voor overvliegen als Europa het stelsel van start zal laten gaan. Och, och, wat een internationale druk.

Onzin-praat
En, zo hield Atsma de Kamer woensdag al voor, vliegtuigen zouden niet meer op Schiphol gaan landen en gaan omvliegen waardoor ze alleen maar extra CO2 zouden gaan uitstoten. Onzin natuurlijk, wat D66 Kamerlid Stientje van Veldhoven ook al met zoveel woorden zei, woensdag tijdens het debat over de begroting van I&M. Atsma probeerde de afgelopen dagen vaker door het schetsen van horrorscenario's die nergens op slaan zijn punt te maken. Zo zouden de overheid ineens opdraaien voor de honderden miljoenen aan bezuinigingen die waterschappen door willen voeren, als die waterschappen naar de provincie zouden worden overgeheveld, terwijl de overheid dus juist dan de zeggenschap over die waterschappen krijgt.

Bijmengverplichting
VVD-er Leegte blijft aandringen op een versnelling in de bijmenging van biobrandstoffen in de brandstoffen voor het vervoer. Hij voert die kruistocht nu al sinds zijn aantreden, zonder veel succes. Leegte wil dat het oude groeipad naar de 10% bijmenging in 2020 weer gehanteerd wordt, een groeipad wat destijds door Tineke Huizinga omzichtig naar beneden werd bijgesteld. Haar argumentatie was uniek. We moeten afremmen omdat we te snel gaan en tweede generatie biobrandstoffen anders te weinig kans krijgen.Die tweedehands biobrandstoffen zijn brandstoffen die gemaakt zijn van niet-eetbare gewassen en waarvan de productie ook niet ten koste is gegaan van de teelt van voedselgewassen.

Weerstand
Iedereen is het er wel over eens dat we nu die tweede generatie brandstoffen moeten gaan gebruiken. Volgens de sector kan het ook, en er zijn ook al criteria opgesteld om te bepalen of de biobrandstof wel echt duurzaam is, maar toch wil Atsma er niet aan. De Kamer had in een motie al bepaald dat het groeipad omhoog moet maar Atsma wil er niet aan. Er zou nog niet voldoende duurzaam geproduceerde biomassa zijn maar mogelijk laat Atsma ook gewoon zijn oren hangen naar bedrijven als Shell, die mogelijk omzet aan zich voorbij zien gaan.

Wollig taalgebruik
Net als wij begrijpt ook Paulus Jansen niet veel van de recente regeling van Atsma die het mogelijk maakt dat het gebruik van bio-kerosine voor vliegtuigen meetelt bij het halen van die 10% doelstelling. Het systeem lijkt in 2019 te vervallen, zo lazen wij in de begeleidende brief maar Jansen las er in dat het systeem in 2019 verplicht wordt. Atsma gaf geen antwoord op de vragen van Jansen. De campagne van een paar jaar geleden om ambtenaren duidelijke brieven te laten schrijven is aan dit ministerie voorbij gegaan en ook alle staatssecretarissen van dienst nemen spontaan vanaf dag een het wollig taalgebruik over wat daar blijkbaar gebruikelijk is.

Teerzand
Verder ging het dus ook over het KNMI, wat op afstand zal worden gezet van de overheid. Partijen als VVD denken dat het bureau dan minder beïnvloed wordt door ideeën die er op het ministerie leven over klimaatverandering. Klimaatveranderingsvrije weersvoorspellingen krijgen we dan, zeg maar. Het zal dan ook niet meer het aanspreekpunt (focal point) worden voor het VN-klimaatbureau IPCC, zo wist René Leegte van de VVD gedaan te krijgen bij Atsma. Verder werd er ook gesproken over teerzand-olie uit Canada. Dat is verwoestend voor het milieu daar. De PVDD wil een verbod; andere partijen willen normen. Atsma leek wel wat voor het laatste te voelen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn