Diepe aardwarmteboringen Hoogeveen en Renkum technisch haalbaar, financieel moeilijk

8 december 2011 - Een diepe aardwarmteboring in Hoogeveen is technisch haalbaar, maar financieel lastig. Dat blijkt nu een tweede onderzoek door IF-technology zo goed als afgerond is. Probleem is dat elektriciteit van de aardwarmteboring nauwelijks wordt gestimuleerd terwijl het daar de initiatiefnemers met name om te doen is. Een tweede aardwarmte-project is een boring in Renkum op het terrein van papierfabrikant Norske Skog Parenco, dat overgenomen gaat worden. Die zou de stoom moeten gaan leveren voor de papierfabriek.

Flashing
Bij het project in Hoogeveen zijn behalve de gemeente Hoogeveen ook de provincie Drenthe en energiebedrijf Rendo betrokken. De bedoeling is dat er vanuit een diepte van 7 kilometer water van zo'n 240 graden omhoog wordt gepompt. Omdat het water onder druk blijft staan is er geen sprake van stoomvorming, ofwel flashing. Er wordt bovengronds stroom opgewekt met een warmtewisselaar en een ORC-turbine (met heet olie in plaats van water). Het vermogen van de installatie zal zo'n 14 MW bedragen, en de stroom wordt ingevoed op het net.

Veel partijen
Hoewel het de initiatiefnemers vooral om de elektriciteit te doen is wordt wel gekeken naar mogelijkheden om de warmte te benutten. Na de stroom-opwekking blijft er water van zo'n 100 graden over, wat mogelijk kan worden aangewend voor de verwarming van zwembaden, bedrijventerreinen, een kaasfabrikant en huizen en andere gebouwen. Dan kan ook geprofiteerd worden van subsidie voor warmte. Probleem is echter dat er dan meteen met een groot aantal partijen aan tafel moet worden gezeten, en dit kan tot veel vertraging leiden.

Financiering
Vooralsnog willen de betrokken partijen zich daarom richten op de elektriciteitsopwekking. De vergoeding binnen de stimuleringsregeling SDE-plus voor volgend jaar is 7 cent per kWh, dat is dus inclusief de prijs van stroom. In Duitsland is dat maar liefst 30 cent, zo merkt Mark Gankema van IF Technlogy op. De totale kosten van het project bedragen zo'n 100 miljoen euro. Op dit moment is financiering lastig. Dat kan makkelijker worden als minister Verhagen een garantie verstrekt of als er een verzekering kan worden afgesloten. Daar wordt op dit moment naar gekeken.

Goede papieren
Het andere project, in Renkum, heeft een afnemer die belang heeft bij het doorgaan het project. Papierproducenten moeten verduurzamen en dat kan eigenlijk alleen door middel van biogas en biomassa of door middel van aardwarmte. De warmte is met name nodig voor het drogen van het papier, en dan voldoen een paar zonnepaneeltjes op het dak of een paar windmolens niet. De nieuwe partij die Parenco wil gaan overnemen wil in ieder geval wel investeren in het bedrijf. Eventueel wordt daar ook een generator op het terrein geplaatst maar omdat het hier vooral om de warmte gaat is de situatie precies omgekeerd aan die van Hoogeveen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn