Debat I: Kamer blijft bonken om saldering voor de meter er door te krijgen

6 december 2011 - Minister Verhagen vroeg maandag tijdens een debat in de Kamer aan CDA-Kamerlid Marieke van der Werf of ze een motie over kleinschalige duurzame energie-opwekking wilde intrekken. Verhagen was al druk bezig met een andere motie over saldering voor de meter (die bij VVE's) en een extra motie over saldering kon hij er niet bij hebben, zo was zijn argumentatie. Van der Werf weigerde. Aan het einde van de vergadering, die afgeraffeld moest worden vanwege de start van een andere vergadering, probeerde Van der Werf uit alle macht het woord te krijgen. Ze kreeg het woord en merkte op dat de motie niet over saldering ging maar over andere manieren om decentrale opwekking te stimuleren. Toen trok Verhagen zijn banvloek in.

Onderzoek
Uit het feit dat Van der Werf de motie niet terug trok blijkt een toenemend zelfbewustzijn van de CDA-fractie in de Tweede Kamer, en mogelijk een afkalvend gezag van Verhagen. Het CDA zal de motie nu zeer waarschijnlijk gaan indienen, waarna die ook zal worden aangenomen. De motie stelt dat de regering moet gaan onderzoeken hoe collectieven van kleinverbruikers in staat kunnen worden gesteld om zelf duurzaam stroom op te gaan wekken, "door laagdrempelige modellen te ontwikkelen en waar nodig wet – en regelgeving aan te passen, binnen verantwoorde financiële kaders voor het Rijk". Voor de zomer van 2012 moet Verhagen met resultaten komen. Mogelijk dat de tekst echter nog afgezwakt gaat worden om meer expliciet uit te sluiten dat het niet om salderen gaat.

Drie keer geen scheepsrecht
Het is niet veel, maar het is het enige wat de duurzame energie-sector op dit moment gegund is. Een meer expliciete motie van Diederik Samsom om salderen voor de meter mogelijk te maken zal het door ontbrekende CDA-steun waarschijnlijk wederom niet halen. Samsom wil dat groepen mensen in een buurt die samen een energiecentrale oprichten hun eigen opwek mogen aftrekken van hun verbruik thuis, waarmee ze feitelijk geen energiebelasting betalen over dat eigen verbruik (het salderen voor de meter). Het is al de derde keer dat hij een dergelijke motie indient. Maar er is wel wat veranderd, zo merkte Samsom op tijdens het debat. Toen hij de eerste motie indiende, een aantal jaren geleden, had hij niet kunnen bevroeden hoeveel steun er nu voor zou zijn in de maatschappij, zo zei hij. Nu is iedereen, buiten de Tweede Kamer, met de aanschaf van zonnepanelen bezig.

Boekhouderslogica
Maar zoals te verwachten viel voelt Verhagen er niets voor. Samsom maakte gehakt van de redenen die Vehagen daarvoor gaf, in een recente brief aan de Kamer. Zo'n argument van Verhagen is bijvoorbeeld dat de collectieven te groot worden, zodat straks half Nederland belastingvrij energie af aan het nemen is. Verhagen geeft echter geen inhoudelijke argumentatie, zo stelde Samsom. Hij heeft zelf een aantal suggesties gedaan om saldering voor de meter te beperken tot groepen mensen die in een bepaalde buurt wonen. Het tweede argument is dat het geld kost. "Ja, het kost geld", zo stelde Samsom, "maar het levert ook geld op" (BTW van de panelen, inkomstenbelasting van installateurs, etc). Dat mogen we echter om 'begrotingstechnische redenen' niet meetellen, zo schreef Verhagen in de brief. "Bij dat soort boekhouder-logica kan ik met mijn hoofd niet bij".

Onwillige ambtenaren
Een derde argument van Verhagen is dat het niet uitvoerbaar zou zijn. Want de stroom van die collectieve centrales, bijvoorbeeld op de dak van een school, moet worden toegerekend aan het verbruik van individuele huishoudens. Volgens Samsom is het echter wel mogelijk. Hij nam contact op met een "willekeurig" netwerkbeheerder en die bevestigde dat in een brief aan Samsom. Hij had tevens kunnen zeggen dat een netbeheerder als Alliander al druk bezig is met het optuigen van een administratief systeem (in Zeewolde) dat juist dit mogelijk maakt. We bevinden ons in een economische recessie, zo zei Samsom nog. "Wat we nodig hebben is nieuwe groei en nieuwe banen. Juist de duurzame energiesector kan daarvoor zorgen."

Wil niet, kan niet, mag niet
Het mag allemaal weinig baten. Verhagen wil niet en achter, of naast, Verhagen staat minister van Financiën Jan Kees de Jager en achter Jan Kees de Jager staan onwillige ambtenaren met boekhouderslogica. Waarschijnlijk speelt ook mee dat grote energiebedrijven tegen saldering voor én achter de meter zijn omdat ze bang zijn dat ze teveel omzet verliezen. De minister merkte ook nog op dat saldering voor de meter niet nodig is omdat grote projecten nu al met de SDE-regeling gestimuleerd worden. Er zouden bijna 800 aanvragen voor grote zonne-energie-projecten zijn. Volgens Verhagen kan het toestaan van saldering leiden tot overstimulering. Initiatiefnemers zouden dan zelfs zowel voor saldering als voor SDE-subsidie in aanmerking kunnen komen. Verder stelt Verhagen dat de Europese Commissie moeilijk kan gaan doen omdat saldering voor de meter gezien kan worden als staatssteun en dat fraude op de loer ligt omdat niet valt te controleren of kleinverbruikers de stroom echt afnemen.

Wordt vervolgd

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn