Debat II: In sneltreinvaart alles wat er speelt op energiegebied afraffelen

6 december 2011 -  De PVDA wil dat de leveranciersverplichting eerder wordt ingevoerd dan 2015. Minister Verhagen voelt hier niet veel voor. "Het is een ingewikkeld wetsvoorstel, wat ik niet halsoverkop in elkaar wil sleutelen", zo zei hij maandag tijdens een debat in de Tweede kamer. Alles wat er op energiegebied speelde kwam aan de orde in dit overleg, waarvoor slechts twee uur waren ingeruimd. Er was nauwelijks ruimte voor discussie en Kamerleden kregen niet eens de tijd om alle moties die ze wilden indienen voor te lezen. Een spervuur van bijna 30 moties werd op Verhagen afgevuurd, die de minister allemaal in sneltreintempo van commentaar moest voorzien.

Contouren
Veel nieuws leverde het debat dan ook niet op. Het lukt Samsom niet om de invoering van de leranciersverplichting naar voren te halen. Verhagen heeft beloofd om begin 2012 met de eerste contouren te komen, maar hij wil niet eerder dan 2015 van start gaan. Hij wil de tijd nemen voor de uitwerking van het stelsel, zo zei hij, onder meer om overwinsten ontstaan bij bepaalde energiebedrijven te voorkomen. Verder merkte hij op dat een wetgevingstraject al gauw langer dan een jaar duurt en dat de Europese Commissie er ook nog naar moet kijken (om te kijken of er geen sprake is van staatssteun). Verder wil Verhagen wachten op een evaluatie van de SDE-plus regeling. De minister lijkt steeds tussen de regels door te zeggen dat hij die SDE-regeling wil behouden als die succesvol is en aangezien Verhagen vooralsnog erg tevreden is over die regeling is het goed mogelijk dat heel die leveranciersverplichting straks niet doorgaat. Wellicht heeft Samsom daarom zo'n haast. Wel zegde Verhagen toe dat hij, als hij de indruk heeft dat de leveranciersverplichting eerder kan worden ingevoerd zonder dat het leidt tot overwinsten, de laatste zal zijn die zal zeggen: 'het kan niet'.

Bijdrage-besluit leidt niet tot bijdrage
Over de beoogde nieuwe kerncentrale in Borssele waren een aantal vragen, van onder meer de woordvoerders van PVV en Groenlinks. Beiden willen niet dat er overheidsgeld gaat naar de centrale. Verhagen stelt ook altijd dat hij die mening is toegedaan, maar er is al wel geld vrijgemaakt op de begroting van het ministerie. Op de begroting staat daarvoor 42,5 miljoen euro gereserveerd en volgens Groenlinks-kamerlid is er 80 miljoen euro uitgegeven aan het aantrekken van nieuwe ambtenaren. Verhagen zei dat hij deze kosten nu niet in rekening kan brengen bij de initiatiefnemers, maar dat hij een besluit (het Bijdrage-besluit) wil veranderen om dit wel mogelijk te maken. Dat zou echter niet kunnen voor 1 januari 2013. Dit zal nog wel later worden, al dan niet met opzet, zodat Delta en eventuele partner de dans mogelijk zullen ontspringen. Overigens is het raar dat ondanks het bestaande Bijdrage-besluit (dat daar expliciet voor bedoeld leek te zijn) de kosten van de overheid niet verhaald kunnen worden op de initiatiefnemers.

Partnerloos
Over die partner van Delta is nog veel onduidelijkheid. Alles lijkt erop te wijzen dat die er nog niet is. En als Delta geen partner heeft dan gaat het hele project niet door, zo vindt zelfs Verhagen. "Delta alleen kan de investering niet doen." En: "Wij staan in de startblokken voor overleg, maar de bal ligt bij de initiatiefnemers. Ik investeer niet", aldus Verhagen, die ook opmerkte dat die 42,5 miljoen op de begroting ook bedoeld is voor uitgaven die het gevolg zijn van het langer openhouden van Borssele I. De PVV wil tevens dat er geen extra belastinggeld gaat naar Tennet, nadat daar recentelijk nog 600 miljoen euro in gepompt is, maar Verhagen kon dit niet garanderen. "De overheid geeft echter niet lichtzinnig geld uit", zo zei hij nog bij wijze van geruststelling.

Waterkracht
Paulus Jansen van de SP vroeg wederom aandacht voor de mogelijkheid om in de Lek bij Hagestein een nieuwe waterkrachtcentrale te bouwen, ter vervanging van de bestaande centrale die al een groot aantal jaren buiten gebruik is. Er zou een mooie Green deal over kunnen worden afgesloten. Verhagen had geantwoord in een brief dat hij initiatieven afwacht, maar dat initiatief is er al lang, zo zei Jansen. Jansen wil verder dat het project wordt aangemerkt als renovatie en niet als nieuwbouw, wat de vergunningsprocedure een stuk eenvoudiger maakt. Ook wil hij dat het starre Rijkswaterstaat voor de verandering eens een beetje gaat meewerken bij de realisatie van dit duurzaam energie-project. Vragen van Jansen over energiebesparing in gebouwen werden door Verhagen kundig afgewimpeld met de opmerking: 'daar ga ik niet, maar collega-minister Donner wel over.' Dat wist Jansen natuurlijk ook wel, maar omdat met Donner de laatste tijd geen land te bezeilen is had hij zijn toevlucht tot Verhagen genomen.

Drenthe in rep en roer
Over de bouw van windmolenparken in Drenthe is veel te doen. In Veendam is veel onrust, mogelijk over het park dat boeren nabij Stadskanaal willen bouwen. De Christelijke partijen in de Kamer willen dat de minister het wat rustiger aandoet daar. Er zijn in totaal plannen voor parken met een vermogen van 700 MW terwijl Drenthe volgens eerdere afspraken slechts zo'n 300 MW zou hoeven te realiseren. 'Houd voldoende afstand tot de dorpen en houd rekening met recreatie',  zo riep Wiegman van de CU de regering op. Het waren ook deze partijen die zich opwierpen als verdedigers van de belangen van boeren met mestvergisters. Binnenkort lopen MEP-subsidies af voor bestaande vergisters. Die zouden dan buiten gebruik worden gesteld, terwijl het veel goedkoper is om deze vergisters in de lucht te houden dan om subsidie te geven voor de bouw van nieuwe vergisters.

Mag het ietsjes meer zijn
Verhagen heeft het mogelijk gemaakt dat boeren met mestvergisters subsidie aanvragen nadat de MEP is afgelopen en ook voor de productie van warmte, indien daar sprake van is. Die subsidie zou echter veel te laag zijn, zo stelde Elbert Dijkgraaf van de SGP. Verhagen stelde echter dat verdubbeling van de subsidie, zoals Dijkgraaf wil, onmogelijk is. Wel wil hij in overleg treden met LTO-Nederland om te kijken hoe bestaande installaties gered kunnen worden; een verzoek van CDA en CU. Van der Werf stelde dat anders 75 vergisters het loodje dreigen te leggen. De minister stelde verder dat hij wil gaan kijken (toch weer wel) naar de mogelijkheden om differentiatie in de subsidie voor eigenaren van windmolens op land in te voeren. (Pas nog zei hij dat hij dit van de baan is). Verhagen merkte op dat hij onderscheid wil gaan maken tussen tarieven voor molens kleiner en groter dan 6 MW. Kamerleden konden die opmerking niet plaatsen omdat er vooralsnog geen molens zijn met een vermogen van meer dan 6 MW.

Elektrische weerzin
Grappig is dat René Leegte van de VVD ineens iets heeft tegen elektrische auto's. Hij wil dat Verhagen niet alleen elektrische auto's stimuleert, maar schone auto's in het algemeen (wat het kabinet overigens al doet). Verhagen merkte echter vilein op dat hij niets anders doet dan het uitvoeren van een oude motie 'Rutte/Halsema' (Mark Rutte dus), die vroeg om stimulering van elektrische auto. Samsom haalde een uitspraak van fractievoorzitter Stef Blok van de VVD aan, die recentelijk opmerkte dat de gekte in het energiebeleid wel weer zou overwaaien. Volgens Samsom zei Blok dit in reactie op een vraag over windenergie. Leegte leek te zeggen dat de opmerking betrekking had op de klimaatconferentie in Durban. De media en twitter-berichten geven Samsom gelijk. Van Tongeren vroeg Verhagen verder om meer duidelijkheid te over het windenergiebeleid voor zee. Verhagen stelde doodleuk dat hij hartstikke duidelijk is: (namelijk: geen nieuwe parken op zee, red.).

Nertsenlijkjes
De PVDD haalde er zoals gewoonlijk weer de bio-industrie bij. Volgens Esther Ouwehand van deze partij mag afval wat uit deze industrie overblijft niet doorgaan voor biomassa, die gebruikt wordt voor energie-opwekking. Volgens Ouwehand verdwijnen er zelfs lijkjes van nertsen in de bio-vergisters. Verder stelde Ouwehand weer het grote energieverbruik van bedrijven die kunstmest maken aan de kaak. Ook de PVV heeft bepaalde wensen omtrent de aard van biomassa. Zo is nieuw hout volgens de partij geen duurzame biomassa, zelfs niet als dat hout afkomstig is van bomen uit speciaal daarvoor aangelegde bossen. Roland van Vliet van de PVV wilde nog wel eens met Samsom bij een kop koffie praten over de vraag wat biomassa is en Samsom leek daar al ja-knikkend daarmee in te stemmen. De CU wil dat er naast verplichte normen voor vloeibare biomassa ook normen voor vaste biomassa komen.

Sneltreinvaart
Het debat maandag was de tweede termijn van het debat wat eerder is gehouden. Het was een zogenaamd wetgevingsoverleg, wat betekent dat er moties en amendementen mogen worden ingediend. Die waren er dan ook volop: maar liefst een stuk of 28. Het moest allemaal een beetje afgeraffeld worden omdat er na afloop van dit debat een ander debat zou beginnen, over water, waar een deel van de Kamerleden ook weer naar toe moest. Sommige Kamerleden kregen niet eens de gelegenheid om alle moties voor te lezen van voorzitter Johan Houwers. Stientje van Veldhoven van D66 werd hier erg kwaad om. De Kamerleden maakten de voorzitter duidelijk dat dit echt niet kon, waarna iedereen alsnog zijn of haar moties kon voorlezen. Verhagen voorzag de moties in sneltreinvaart van een goedkeurend, neutraal of afkeurend stempel. Een barstje in de relatie coalitiepartijen/regering kon op het laatste moment nog net voorkomen worden. Zie deel 1 van dit verhaal.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn