Kamer neemt ETS-wet aan en motie die stelt dat ETS niet werkt

4 januari 2012 - Op de laatste werkdag van het Parlement in 2011 is nog een wet aangenomen over het Europese handelssysteem, in Nederland afgekort tot ETS (European Trading Scheme) omdat EHS al voor iets anders staat. Met de wet wordt de Europese richtlijn over de derde periode van het stelsel (van 2013 tot en met 2020) in Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Het stelsel zal dan in een aantal opzichten anders zijn dan dat van de eerste twee periodes (van 2005 tot en met 2007 en van 2008 tot en met 2012). Zo zal er één Europees plafond komen, waar de totale uitstoot in de EU onder moet blijven, en niet een plafond per lidstaat.

Veranderingen
Andere veranderingen zijn dat dit plafond ieder jaar met een vast percentage omlaag gaat (1,74% zoals het er nu uitziet) en dat er meer dan nu geveild zal gaan worden. Zo zullen in principe alle rechten voor de energiesector geveild gaan worden, hoewel hier ook weer uitzonderingen op zijn (als er warmte wordt geproduceerd voor warmtenetten). Voor andere sectoren zal het aandeel rechten dat ze moeten aankopen via een veiling langzaam omhoog gaan, van 30% naar 80% in 2020 ( het laatste jaar van deze derde periode). Voor zover ze nog 'gratis' rechten krijgen zal de hoeveelheid gebaseerd worden op de hoeveelheid die nodig is om het product efficiënt te produceren; dus zeg maar de minimale hoeveelheid CO2 per product. De ondergrens van de 10% meest efficiënte bedrijven in een sector zal de norm zijn.

Bureaucratisch bouwwerk
Echter: een groot aantal sectoren krijgt alle rechten gratis, namelijk de bedrijven die op de zogenaamde carbon leakage lijst staan. Van hen wordt gedacht dat ze de internationale concurrentie niet meer aankunnen als ze moeten betalen voor CO2-rechten. Verder vallen er vanaf 2013 een aantal extra sectoren onder (chemie, aluminium, ammoniak) en nieuwe gassen (N2O bij de productie van van de productie van salpeterzuur, adipine- en glyoxylzuur en PFK-emissies van de productie van aluminium.) Ook CO2-opslag valt er onder in de zin dat die emissierechten oplevert. Het is een gigantisch bureaucratisch bouwwerk wat in de steigers is gezet, wat er waarschijnlijk ook niet echt in slaagt de CO2-uitstoot in Europa terug te dringen. Maar goed, de richtlijn moest geïmplementeerd worden en dat is nu gedaan.

Wetswijzigingen
Een wetswijziging die coalitiepartijen CDA en VVD inbrachten is daarbij ook aangenomen. Dit amendement stelt de regering in staat om CO2-rechten kosteloos ter beschikking te stellen aan projecten die zorgen voor een dalende CO2-uitstoot. Ook  zijn er nog twee moties aangenomen. Op instigatie van Van der Werf gaat de regering onderzoeken wat de gevolgen zijn van het toekennen van CO2-rechten aan sectoren die buiten het emissiestelsel vallen. De nieuwe wetgeving maakt dit mogelijk. Mogelijk dat hiermee als een soort subsidie rechten kunnen worden toegekend aan bedrijven die er in slagen om hun CO2-uitstoot naar beneden te brengen. Of mensen krijgen rechten als ze voortaan met de fiets naar het werk gaan. Niet duidelijk is waar die rechten dan vandaan komen en of het hier in feite dan niet gaat om geldcreatie. Nog even en we gaan bedrijven die het moeilijk hebben CO2-rechten geven.

Verbetering, geen uitbreiding
Een tweede aangenomen motie, van de VVD en CDA, stelt met zoveel woorden dat het ETS eigenlijk voor geen meter werkt. De regering moet zich om die reden inzetten voor verbetering van het stelsel, en mag niet gaan ijveren voor uitbreiding ervan, door de werkingssfeer uit te breiden naar andere landen, of sectoren. In de Tweede Kamer, tijdens het debat over het stelsel hadden andere partijen er juist voor gepleit om ook de scheepvaart onder het stelsel te brengen, ongeacht de vraag of de rest van de wereld ook een emissiestelsel voor de scheepvaart op wil tuigen. Ook was er enthousiasme van de PVDA over de uitspraak van VVD-Kamerlid René Leegte dat hij volledig achter het stelsel staat en dat hij wil dat er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat het gaat werken.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn