Verademing Spies, hogere eis isolatie: ja mits, bouwteam voor innovatie

18 januari 2012 - Wat een verademing: Liesbeth Spies als minister van Binnenlandse Zaken (inclusief woningbouw) in plaats van droogstoppel Piet Hein Donner. De verandering in beleid is merkbaar vanaf het eerste debat wat Spies met de Kamer voerde. Spies zegde woensdag zo'n beetje toe dat per 1 januari 2013 de RC-waarde voor isolatie wordt opgehoogd naar 5, van 2,5 nu. De Kamer had hier in meerderheid al om verzocht maar Donner weigerde de motie uit te voeren. Er komt bovendien een bouwteam dat al in april met adviezen komt over hoe innovatie in de bouwsector bevorderd kan worden, en een meldpunt voor klachten over het nieuwe bouwbesluit, dat nogal schijnt te rammelen.

Garbage in, garbage uit
Spies hield nog wel een klein slagje om de arm. Er wordt nu een onderzoek uitgevoerd naar de 'kosteneffectiviteit' van de aanscherping. Ze kreeg meteen allerlei waarschuwende raadgevingen mee van de Kamer. Zorg dat de parameters niet zo beïnvloed worden dat dat wat er uitkomt precies is wat belanghebbenden willen dat er uit komt. (garbage in, garbage out). En kijk vooral naar de effecten voor huizenbezitters. Want voor de bouwers kan een hoge isolatie-waarde wellicht niet, maar voor consumenten wel kosten-effectief zijn. De bouwers kunnen hun huis goedkoper aanbieden als ze niet investeren in isolatie, waardoor het wellicht makkelijker verkocht wordt, maar voor consumenten kan de investering wel effectief zijn omdat die zich in de loop der tijd meer dan terugverdiend.

Goede bui
Bovendien geldt dat de aanschaf van energie-zuinige installaties altijd nog mogelijk is, terwijl het isoleren van een gebouw als het er eenmaal staat lastig is, vooral als het isolatie van vloeren betreft. Bouwers zijn altijd geneigd om aan EPC-eisen te voldoen door in te zetten op zuinige installaties in huis en niet door isolatie. Maar, en dat was een interessante opmerking van Paulus Jansen (SP), die installaties leiden vaak tot een veel mindere grote daling in de energie-rekening dan isolatie, onder meer door fouten in aanleg en door verkeerde inregeling ervan. Maar al met al is het een 'ja, mits', zo bevestigde een positief ingestelde Spies. Als de Kamer Donner iets vroeg dan was het altijd: "nu niet, straks ook niet en op termijn heel misschien als ik in een goede bui ben", zo memoreerde Paulus Jansen (SP).

Inhaalslag
Het debat ging over het bouwbesluit in het algemeen. De Kamer wil ook dat de eisen aan glas en kozijnen worden aangescherpt. Terwijl H++ al min of meer de norm lijkt te zijn en vooruitstrevende bouwers al drie- of vierdubbel glas aanbrengen, heeft het bouwbesluit de eisen opgeschroeft naar, houd u vast, H+. Ook tegenover deze wens van de Kamer nam Spies een welwillende houding in. "Ik ben van harte bereid of te kijken of verdere aanscherping mogelijk is". Enigszins cynisch had ze het over een inhaalslag in plaats van over een aanscherping van het bouwbesluit. De eis in het bouwbesluit is helemaal wonderlijk aangezien andere delen van de overheid aanbevelen om minimaal H++ te installeren.

Valbeveiliging
Een motie die Donner slechts gedeeltelijk uitvoert was een motie over valbeveiliging voor kinderen. Het gaat dan om maatregelen om te voorkomen dat kinderen uit laag-gesitueerde ramen donderen. De Kamer wil dat de regering een valbeveiliging voorschrijft in gebouwen waar veel kinderen komen, zoals sporthallen en gezondheidscentrum. Spies leek hier ook wel voor te voelen. "Ik ben bereid de categorie, (waarvoor de eis geldt) uit te breiden". Ook zegde Spies toe dat er een meldpunt komt voor mankementen in het bouwbesluit, die tot onwerkbare situaties leidt. Maar de klagers moeten dan wel heel specifiek aangeven wat er niet deugt. "Pas dan kunnen we er iets mee".

Warmtenetten
Verder was er veel te doen over de warmtenetten. Vanaf 1 april, wanneer het nieuw bouwbesluit in werking treedt, vervalt de mogelijkheid voor gemeenten om projectontwikkelaars te verplichten huizen op een warmtenet aan te sluiten, om redenen die ons niet helemaal duidelijk zijn. Er dreigt een gat te vallen: projectontwikkelaars gaan dan huizen bouwen zonder aansluiting op het warmtenet, ook in gebieden waar al een warmtenet gepand is. Er zou iets anders voor in de plaats moeten komen, maar niet duidelijk is wat. Donderdag vindt er een overleg plaats tussen bouwers en energiebedrijven, zo meldde Spies. Als die er niet uit komen dan komt de minister binnen twee weken met een voorstel. Rik Grafhoff van Groenlinks vond al dat gepolder maar niets. Spies moet gewoon met regels komen, zo vond hij.

Transformatie
Het zogenaamde bouwteam is deze week van start gegaan. Het ministerie wil zich op deze manier laten adviseren door mensen (kenners, ambassadeurs) die de sector door en door kennen. Maandagavond is een eerste bijeenkomst geweest. "Verras ons", zo heeft Spies de mensen laten weten. Onder meer D66 was er blij mee. Door de huidige crisis is niet zozeer nieuwbouw van belang, maar meer transformatie, sloop, herbouw en ombouw. Het bouwbesluit moet daarvoor de juiste handvatten bieden, zo vond Kamerlid Kees Verhoeven; eindelijk iemand die het snapt. Ook het experiment in Almere om delen van het bouwbesluit ongeldig te verklaren voor mensen die zelf een huis bouwen kan best wel uitgebreid worden naar andere delen van het land, zo vond een aantal partijen. Ook hier leek Spies wel voor te voelen.

Goed begin
Een mooi begin. Hopelijk laat Spies zich nu niet inkapselen door ambtenaren die al dertig jaar op het ministerie zitten en die al jaren niets anders doen dan alles tegenhouden wat een beetje vernieuwend is.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn