Enexis vraagt geen geld voor vervanging meter bij zonnepanelen, Alliander en Stedin wel

6 februari 2012 - Enexis zegt geen geld te vragen als een klant zijn meter moet verwisselen als gevolg van de installatie van zonnepanelen. Stedin en Alliander doen dat wel, zo blijkt uit een rondgang langs de drie grote netbeheerders van Nederland. Van Enexis mag een draaistroommeter ook lekker blijven zitten. Alliander en Stedin vinden dat een dubbele meter moet worden vervangen, ook al heeft die ook gewoon een draaischrijf die terugloopt als er stroom op het net wordt gezet. Stedin vindt zelfs dat een enkele meters soms vervangen moet worden. Duidelijk is dat de netbeheerders nog geen raad weten met negatieve standen, die ontstaan als mensen meer stroom op het net zetten dan dat ze er vanaf halen.

Stedin
Stedin zegt dat een dubbele meter moet worden vervangen, ook al heeft die net als de enkele meter gewoon een draaischijf die terugloopt als er op het net geleverd wordt. Het argument komt niet heel erg overtuigend over. De meters zouden soms blijven hangen en ook zouden de software-systemen het niet aankunnen, zo zegt een telefoonjuffrouw. Iemand van zusterbedrijf Eneco (de leveringstak dus) zei dat zelfs de enkele meter vervangen moet worden als er een negatief saldo dreigt. De systemen kunnen ook dat niet aan, zo zei deze medewerker van het Groen advies-team. Het lijkt ons onzin. Klanten die een meter hebben die terugloopt als er stroom wordt ingevoed op het net moeten die vooral lekker laten zitten, tenzij Eneco die gratis wil vervangen. Eneco rekent echter 71,40 euro. Het energiebedrijf kan de klant zeer waarschijnlijk niet dwingen om zijn meter te vervangen.

Fraude
Eneco-woordvoerder Cor de Ruijter bevestigt dat Eneco niet overweg kan met negatieve saldi. De software-systemen zouden dan doen alsof de meter een hele keer rond is geweest en de rekening die dan volgt is dus astronomisch. Het is dan volgens hem aan de klant om te bewijzen dat de meter echt is teruggedraaid, wat te maken zou hebben met fraude-bestrijding. Onverlaten wilden hun meter nog wel eens zelf terugdraaien. Het lijkt allemaal erg vergezocht. Iemand die de meter bewust terugdraait zal er waarschijnlijk voor zorgen dat die niet lager dan de beginstand komt te staan. Daarnaast houdt deze arrogante manier van werken geen rekening met de nieuwe werkelijkheid van zelfopwek. Maar uiteindelijk is het een academische discussie. Want Eneco kan de klant niet dwingen tot het betalen van die hele hoge rekening, ook al heeft hij geen zin in het aandragen van allerlei bewijslast. Het is voor de klant dan een kwestie van volhouden en alle frustraties over het gedrag van de netbeheerder lekker van zich af laten glijden. Het wordt dus tijd dat Eneco en de andere leveranciers hun systemen aanpassen zodat een negatief verbruik wel mogelijk wordt. Ook zal de leverancier de klant dan een redelijke prijs moeten betalen voor de stroom die op het net wordt gezet na aftrek van al het verbruik.

Alliander
Woordvoerder Carlo van der Borgt van netbeheerder Alliander zegt, net als die van Eneco, dat een dubbele meter vervangen moet worden. Van der Borgt noemt echter een ander argument: er zijn bij een dubbele meter dus twee tarieven: voor de daluren en de piekuren. De energieleverancier mag dan kiezen welk tarief hij gebruikt voor de teruglevergoeding (en zal dan het goedkope dalurentarief gebruiken). Om die reden moet de klant een nieuwe meter nemen, zo vindt Alliander dan. Als de klant echter een dubbele meter heeft en voor een enkel tarief heeft gekozen (dat kan blijkbaar), kan hij de meter weer wel houden. Iemand kan dus, op het moment dat hij zonnepanelen neemt, voor zo'n enkel tarief kiezen. Ook hier is het echter zo dat Alliander iemand die zijn meter niet wil vervangen en ook niet voor andere tarieven wil kiezen hiertoe waarschijnlijk niet kan dwingen.
Verder zijn er draaistroommeters met een 'terugloopbeveiliging'. Die moeten ook vervangen worden, zo zegt Van der Borgt. Deze blokkade, die dus maakt dat de meter niet kan teruglopen, kan niet ongedaan gemaakt worden, zo zegt Van der Borgt. Iemand die zo'n meter heeft heeft er dus echt wel belang bij om zijn meter te vervangen. Volgens Peter Segaar van PolderPV zijn dergelijke meters echter zeldzaam. Er zijn volgens de woordvoerder van Alliander ook nog allerlei andere type meters, zoals digitale meters die niet werken met een draaischijf. Die lopen mogelijk ook niet terug en moeten dan ook vervangen worden. Net als Stedin vraag Alliander een bedrag van 71,40 (incl. BTW) voor het vervangen van een meter.

Fantasie-standen
Van Peter Segaar van PolderPV horen we dat Alliander, net als Eneco, al jarenlang moeilijk doet over negatieve verbruiken. De systemen zouden dat niet aankunnen of, een ander smoesje, 'de meter is niet geijkt voor terugdraaien.' Hij kent iemand die "al vier jaar oorlog voert met Liander over negatieve verbruiken". Deze persoon "heeft in de tussentijd, ondanks de complete fantasie-meterstanden van Liander alles met zijn leverancier geregeld, en alles leek in kannen en kruiken (salderen door de nul heen inclusief energiebelasting en BTW, zwaar bevochten). Nu krijgt hij opeens voor de tigste maal nieuwe, volledig uit de duim gezogen meterstanden over een periode van vier jaar door, en zijn leverancier heeft hem een nieuwe nota over die periode gestuurd met een vette naheffing als cadeautje, daarbij alle vorige nota's overrulend alsof die nooit hebben bestaan."

Getroffen
Dan lijkt een klant van Enexis het beter getroffen te hebben. Meters die de teruglevering niet apart registreren worden kosteloos vervangen bij een klant die zonnepanelen op zijn dak legt, zo zegt woordvoerder Jan Bakker. Ook draaistroommeters worden dus gratis vervangen; die lopen weliswaar achteruit maar ze laten niet precies zien hoeveel de klant heeft ingevoed (alles wat resteert is immers een saldo van verbruik en opwek). Bakker: "Veel klanten maakt dat echter niet uit en laten de oude meter hangen. Ze weten immers dat de draaistroommeter terug draait." De klant moet zich ook afvragen of hij zijn meter wel wil vervangen, ook al is dat gratis. Want hij krijgt een slimme meter er voor terug en die zorgt er niet alleen voor dat de klant allerlei extra informatie krijgt, maar ook dat ook het energiebedrijf die informatie krijgt.
Er zijn volgens Bakker andere, conventionele meters in omloop die wel al de teruglevering apart meten en die hoeven dus niet vervangen te worden. De klant kan er dan wel voor kiezen een slimme meter aan te schaffen, maar hij betaalt daar dan weer die 71,40 euro voor. Er zijn volgens Bakker geen meters in het gebied van Enexis die niets doen als er stroom op het net wordt gezet. Volgens Bakker zijn die er in het gebied van Alliander nog wel hier en daar. Daarmee bedoelt hij waarschijnlijk die meters met terugloopbeveiliging.

Codes
Vraag is dus of de netbeheerder de klant kan dwingen om een andere meter aan te schaffen als hij zonnepanelen op het dak schroeft, of heeft geschroefd. Waarschijnlijk niet. Officieel schijnt die meter van de netbeheerder te zijn, maar de meter is gehuurd door de klant. Iets wat gehuurd is kan niet zomaar worden teruggepakt, lijkt ons, helemaal niet als die precies doet wat die moet doen. We gaan het uitzoeken. Vraag is ook of de klant wel verplicht is om de aanschaf van zonnepanelen te melden. Volgens de zogenaamde netcode moet een particulier die zonnepanelen op het dak legt dit vooraf melden aan de netbeheerder, maar weer niet als het gaat om een installatie van minder dan drie keer 16 ampère. In dat laatste geval kan het ook achteraf. Vraag is echter of die netcodes kracht van wet hebben. Het lijken eerder een soort sectorafspraken te zijn, die dan uiteindelijk wel door de NMA worden opgelegd. Maar het Parlement is er nooit aan te pas gekomen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn