Essent stelt vraagtekens bij set-aside, maar wil eigenlijk gewoon zo laag mogelijke CO2-prijs

2 maart 2012 - Essent keert zich tegen het emissiehandelsstelsel. Dat kan geconcludeerd worden op basis van een artikel van regulatory affairs officer Joost Pellens op de site www.energieexpert.nl, een site die door Essent in het leven is geroepen om de eigen ideeën uit te kunnen dragen. Pellens plaatst in het artikel vraagtekens bij het plan om een groot aantal CO2-uitstootrechten uit de markt te halen, om zo de CO2-prijs te kunnen ondersteunen, de zogenaamde set-aside.

Twijfel
Pellens noemt een aantal redenen voor zijn twijfel. Zo zou zo'n set-aside tot verwarring bij investeerders leiden. Die zouden gebaat zijn bij stabiliteit van het stelsel. "Marktspelers worden nerveus van dergelijke tussentijdse ingrepen, die de markt onvoorspelbaar maken. Dat maakt investeerders kopschuw en uiteindelijk werkt een set-aside dan zelfs averechts." En laat de prijsvorming maar aan de markt over, zo betoogt Pellens. De politiek moet zich daar volgens hem niet mee bemoeien. Bovendien is niet bekend wat het juiste aantal rechten dan wel zou moeten zijn. Pellens stelt verder dat, als het dan toch komt tot een set-aside, deze eenmalig zou moeten zijn.

Kunstmatig
Pellens vergeet gemakshalve dat de markt voor CO2-rechten een volledig kunstmatige markt is, die per definitie door politici wordt geregeerd. In een normale markt wordt de prijs door vraag en aanbod bepaald en daalt het aanbod van goederen of diensten op een natuurlijke manier als de prijs daalt, waarna die prijs weer gaat stijgen. CO2-rechten worden echter kunstmatig in het leven geroepen door de politiek en het aantal verandert niet meer, tenzij politici het veranderen. Het aantal rechten dat wordt gecreëerd is bovendien vrij arbitrair, vooral in het begin.

Al doende
Het aantal rechten is veel te hoog vastgesteld, zo is nu wel duidelijk, wat verschillende oorzaken heeft. Zo hebben bedrijven hun uitstoot overdreven toen de eerste plafonds moesten worden vastgesteld, is de economie in een flinke recessie terecht gekomen en zijn bedrijven constant aan het lobby-en voor meer rechten. Inderdaad is niet bekend wat het juiste aantal rechten dan zou moeten zijn, maar duidelijk is nu wel dat het omlaag moet om het stelsel goed te laten werken. Na een flinke verlaging van het aantal rechten nu, kan worden gekeken wat de prijs dan wordt en op basis van die ervaring kan het aantal opnieuw worden vastgesteld. Al doende leren we.

Stabiliteit
Er is ook geen enkele reden om het stelsel niet aan te passen als de ervaringen daartoe aanleiding geven. En dat laatste is nu het geval. Er is ook geen reden om te beargumenteren dat zo'n set-asite eenmalig zou moeten zijn. Waarom? De investeringszekerheid en de stabiliteit zijn juist gediend met politici die zich duidelijk committeren aan het doel om de CO2-uitstoot flink omlaag te brengen, en die maatregelen nemen als dat doel buiten bereik komt. Dat maakt ook dat bedrijven gaan investeren in CO2-besparende maatregelen en niet in kolencentrales, zoals Essent doet. Dat geeft pas echt de gewenste stabiliteit en zekerheid.

Interventie
Pellens stelde ook nog dat allerlei doelen en bijbehorende maatregelen met elkaar interveniëren. Zo leiden energie-besparen en het duurzaam opwekken van energie tot een overschot aan rechten (omdat er minder rechten nodig zijn). Pellens gebruikt dit argument om te ageren tegen de set-aside ('de doelstellingen moeten eerst op elkaar worden afgestemd'), maar eigenlijk is het natuurlijk een extra reden om een flinke stoot rechten uit de markt te halen. Zo zie je maar dat het Essent zelf is die verwarring zaait, om zo CO2-stelsel in diskrediet te brengen.
Daarnaast is de invloed van energiebesparing en duurzame energie op de beschikbaarheid van CO2-uitstootrechten waarschijnlijk helemaal niet zo groot als wordt gesuggereerd (op de vele miljarden aan rechten die elk jaar zullen worden verdeeld). Het argument wordt dan ook vooral gebruikt door mensen (zoals VVD-Kamerlid René Leegte) die niet zo veel op hebben met klimaatverandering en CO2-reductie. Daarvan zouden we Essent toch niet willen betichten.

Echte reden
Hoewel? Eigenlijk wil Essent natuurlijk eigenlijk zeggen: 'we willen een zo groot mogelijk aanbod van CO2-uitstootrechten, want daardoor is en blijft de prijs ook in de toekomst laag en dan hoeven wij straks zo weinig mogelijk te betalen voor de rechten die we nodig hebben vanwege de productie met onze nieuwe en oude kolencentrales.' OK. Zeg dat dan gewoon. En zo niet: dan zeggen wij het toch gewoon. Bij deze.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn