Debat Kamer II: Verhagen zegt weer 'moeilijk, moeilijk, moeilijk' bij poging duurzame energie te stimuleren

17 februari 2012 - Een ander amendement dat werd ingediend was van de regeringspartijen CDA en VVD. De partijen willen meer ruimte voor zogenaamde directe lijnen, wat dan weer wat anders is dan particulieren netten. Onder directe lijnen lijkt vooral verstaan te worden een lijn tussen een duurzame producent van energie en een afnemer, zodat bijvoorbeeld Heineken in Zoetermeer stroom kan gaan afnemen van boeren uit de omgeving die een mestvergister op hun erf hebben staan. Die directe lijnen zouden niet meer onder de ingewikkelde netwerkregulering moeten vallen, zo vinden de partijen, om zo de aanleg ervan makkelijk te maken.

Dit artikel is een vervolg van Debat Kamer: einde gratis oplaadpalen stichting E-laad lijkt nabij

Paddenstoelen
Goed idee. Maar natuurlijk zag Verhagen weer allemaal mitsen en maren. Hij was bang voor wildgroei. En de netbeheerders lopen daardoor inkomsten mis. Want de directe lijnen zijn dus in handen van de bedrijven, waardoor er ook geen hoge netwerktarieven meer hoeven te worden afgedragen aan de netbeheerders. Het risico bestaat dat de netbeheerder straks alleen de onrendabele netten mag aanleggen, terwijl de rendabele netten door marktpartijen worden aangelegd, zo had Groenlinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren beargumenteerd, en de minister was het hiermee eens. Verhagen zei ook nog dat de consument dan niet meer beschermd was en dat die mogelijk geen vrije leverancier meer zou kunnen kiezen.

Koud gesteld
Het lijkt allemaal weer wat overdreven moeilijk-doenerij te zijn. De VVD en het CDA willen de vrijstelling voor directe lijnen duidelijk beperken tot een enkele producent en afnemer en er vallen dus geen netwerken voor bijvoorbeeld hele woonwijken onder. Verhagen wil ook dat de initiatiefnemers de directe lijnen gaan aanmelden bij de NMA, zodat er zicht op deze lijnen blijft bestaan. Leegte zegde toe dat hij zijn amendement ging aanscherpen, om dit nog duidelijk te maken en Verhagen bood hem daarbij de ondersteuning van zijn ambtenaren aan. Het is ook nog mogelijk dat de aanpassing geheel wordt overgelaten aan het ministerie van Economische Zaken en dat die ook wordt geïntegreerd met het stroom-project. Het gevolg was ook dat er donderdag niet meer gestemd kon worden over de implementatie-wetten.

Lange lijn
Een directe lijn moet weer onderscheiden worden van een gesloten distributiesysteem. Het verschil is onder meer dat een gesloten distributiesysteem geografisch is afgebakend. Het gaat bijvoorbeeld om een net op een recreatieterrein of op een industriële site. Een directe lijn kan elke lengte hebben. De uitzondering voor een directe lijn wordt al mogelijk gemaakt door de Europese richtlijnen die met de wetten die donderdag behandeld werden wordt geïmplementeerd. Maar raar genoeg heeft de minister de betreffende artikelen niet in Nederlandse wetgeving omgezet. De Kamer gaat daar dus niet mee akkoord, met name omdat het een goede manier kan zijn om duurzame initiatieven van samenwerkende bedrijven mogelijk te maken. Verhagen lijkt ook te denken aan de instelling van een derde categorie netten: lokale duurzame netten, waar maximaal 500 gebruikers aan vast zitten.

Gesloten systemen
Over die gesloten distributiesystemen is ook veel te doen. Het bestaande Nederlandse systeem, dat maakt dat die netten niet onder de netwerkregulering vallen moest worden aangepast, door de komst van de Europese wetgeving. Dat is ook min of meer gebeurd. Dat zou echter tot een hoop extra kosten en toestanden leiden voor die beheerders van die netten. Daarom is nu voor recreatienetten toch weer een uitzondering gemaakt. De beheerders van de andere gesloten netten willen natuurlijk ook zo'n uitzonderingspositie, zo  bleek onder meer uit een brief van Tata Steel.  Die hebben ze niet gekregen, maar Verhagen heeft wel de wetgeving aanpast om het ook voor hen een beetje makkelijk te maken. Ze hoeven nu geen gescheiden boekhouding meer te voeren.

Absurd
Ten slotte werd er ook nog over het splitsingsdossier gesproken. Op 24 februari doet de Hoge Raad uitspraak in de cassatie die het ministerie van Economische Zaken heeft ingesteld tegen de beslissing van het gerechtshof Den Haag, waarmee de splitsingswet buiten werking gesteld werd. Het absurde feit doet zich nu voor dat Europese wetgeving voorschrijft dat energiebedrijven gesplitst worden terwijl het Gerechtshof een wet ongedaan maakt die eigenlijk vooruit liep op die Europese splitsingswens en dat nog wel met verwijzing naar Europese regelgeving. Tijd dus dat snel een einde komt aan deze situatie. De Hoge Raad kan 1) de uitspraak van het Gerechtshof vernietigen, 2) het ministerie ongelijk geven en de uitspraak bekrachtigen, of 3) beslissen om zogenaamde prejudiciële vragen te gaan stellen aan het Europese Hof van Justitie. Als het ministerie ongelijk krijgt is de ellende echt niet te overzien.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn