Kijk uit! De EU-saurus komt er aan en verzwelgt elk stukje energievrijheid dat we nog hebben

6 maart 2012 - Het Europees Parlement wil bindende energiebesparingsdoeleinden voor de lidstaten, zo bleek vorige week bij de behandeling van de waanzinnig gedetailleerde richtlijn Energie-efficiëntie. De Nederlandse regering is daar altijd fel tegenstander van geweest. Die vindt dat twee doeleinden op het gebied van klimaat (voor CO2-uitstoot en de opwek van duurzame energie) eigenlijk al genoeg zijn. De linkse oppositie was altijd wel voorstander van zo'n bindende doelstelling. De besparing in 2020 moet nu gemiddeld 20% zijn ten opzichte van wat het anders zou zijn geweest, zo vindt het Europese Parlement.

Draak
Dat staat in de richtlijn nadat het Europees Parlement die heeft geamendeerd. Er werden maar liefst 1800 amendementen ingediend, die zijn samengevat in 18 zogenaamde 'compromissen'. De oorspronkelijke richtlijn, zoals die door de Commissie was opgesteld, was al wanstaltig, maar nu is hij helemaal een draak geworden. Alleen de 18 compromissen beslaan namelijk al veertig pagina's aan droge wetstekst. En dat terwijl er niet eens een discussie wordt gevoerd over de vraag of de EU zich wel met het energiebeleid moet bemoeien. Wat is er gebeurd met het subsidiariteitsbeginsel? Het principe dat alles wat op het niveau van lidstaten kan worden geregeld, op het niveau van lidstaten moet worden geregeld. De vraatzucht van de EU kent geen grenzen.

 Gevalletje jammer
De richtlijn staat vol met allerlei opmerkelijke en super-gedetailleerde zaken. Zo moeten energiebedrijven straks één keer per twee maanden een gasnota en één keer per maand een stroomnota versturen, en die moeten gebaseerd zijn op het werkelijke verbruik. Bedenk wel: hier zijn maanden van stevige onderhandelingen tussen iedereen die er ook maar enigszins bij betrokken is aan vooraf gegaan. Jammer alleen dat het sturen van een energierekening op basis van het werkelijke verbruik helemaal niet mogelijk is als mensen nog geen op afstand uitleesbare energiemeter hebben en onder meer in Nederland zal het grootste deel van de bevolking die de komende tien jaar nog niet hebben. De nota's moeten verder allerlei informatie bevatten, zoals over huidige prijzen en huidig verbruik, vergelijkingen met dezelfde periode vorig jaar, vergelijkingen met een model-afnemer, etc.

Onderzoek
De maatregelen die voorgeschreven worden gaan ver, echt ver. Voor Geert Wilders zou het een reden kunnen zijn om behalve een onderzoek naar de opbrengsten van terugkeer naar de gulden, ook eens een onderzoek te doen naar de opbrengsten van uittreding uit de EU. Zo moet jaarlijks 2,5% van de overheidsgebouwen (in vloeroppervlak) gerenoveerd worden, moeten energiebedrijven er voor zorgen dat hun klanten (?) 1,5% energie per jaar besparen, moeten er uitgebreide routekaarten voor de aanleg van warmte-, en koudenetten worden opgesteld, inclusief ingewikkelde kosten-baten analyses (precies voorgeschreven hoe), moeten er financieringsmogelijkheden voor consumenten komen, moeten lokale overheden besparingsplannen gaan opstellen, etc. Het is maar een greep. Grappig is dat er tegelijkertijd weer allerlei ontsnappingsclausules worden opgenomen, zodat lidstaten al die gedetailleerde voorschriften weer op een ondoorzichtige manier aan hun laars kunnen lappen.

Set-aside
Ook interessant is dat pogingen om het CO2-emissiehandelsstelsel te redden weer zijn ondermijnd. De milieu-commissie van het Parlement wilde een stevige set-asite: dat wil zeggen dat er een flink aantal rechten uit het systeem wordt genomen, om zo de prijs wat op te krikken. Die prijs ligt al een tijdje onder de 10 euro per ton, en dat is onvoldoende om bedrijven echt aan te zetten tot het nemen van CO2-uitstoot reducerende maatregelen. Ook wilde de milieu-commissie dat het percentage waarmee het totale aantal rechten in Europa jaarlijks daalt omhoog gaat, van 1,74 naar 2,25%. Maar er lijkt weinig van terecht gekomen, nu de machtige Industrie- en energiecommissie er over heen is gegaan. De Parlementariërs vragen nu aan de Europese Commissie om "in overweging te nemen of maatregelen moeten worden genomen, zoals onder meer het uit de handel nemen van rechten."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn