Pyrrusoverwinning: liegende en cynische Kamp trekt zich waarschijnlijk niets aan van motie Eerste Kamer

18 december 2013 - De Eerste Kamer heeft dinsdag een motie van Marijke Vos (Groenlinks) aangenomen, waarin de regering wordt opgeroepen om het criterium voor eigen rekening en risico' niet te hanteren bij de vraag of er al dan niet achter de meter mag worden gesaldeerd. Vraag is of de regering zich aan de motie zal houden.

Nieuw criterium
Mensen die achter de meter stroom invoeden mogen dat salderen met hun verbruik. Dat wil zeggen ze mogen de opwek aftrekken van het verbruik, voordat de rekening wordt opgemaakt. Kamp kwam ineens met een extra criterium om deze saldering in te kunnen perken. De stroom moet voor eigen rekening en risico van de saldeerder worden opgewekt. De opwekker moet derhalve het risico lopen, zo vindt Kamp. Projecten waarbij een derde partij zonnepanelen op het dak van particulieren of organisaties als scholen legt en daarbij de financiën verzorgt kunnen hierdoor in de problemen komen.

Leugens
Kamp zegt dat dit vanaf het begin af aan duidelijk is geweest, wat een grove leugen is. Een paar maanden geleden nog had niemand van het criterium gehoord. Ook verdraait hij wetsteksten om zijn gelijk te kunnen halen. Kamp: "Het punt van zelf opwekken is vanaf het begin duidelijk geweest. Zelf opwekken is zelf opwekken. Als een ander opwekt, wek je niet zelf op. Als een ander dat voor haar of zijn rekening of risico doet, gaat het om een ander en niet om jezelf. Die woorden 'eigen rekening en risico' zijn gewoon een vertaling. Die moet altijd gemaakt worden: de wettekst moet in de praktijk vertaald worden", aldus Kamp.

De wet
Later zegt hij het nog eens: "In de wet staat letterlijk dat salderen van toepassing is indien de verbruiker de elektriciteit heeft opgewekt. De verbruiker wekt dus elektriciteit op." In de wet wordt echter niet gesproken over eigen opwek. In artikel 31c van de Elektriciteitswet staat simpelweg dat 'het energiebedrijf de rekening voor kleine afnemers opmaakt door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit.' Niets meer en niets minder.

We hebben eerder al betoogd dat er in de wet niet eens staat dat de stroom achter de meter moet worden ingevoed.

Trackrecord
Terecht dus dat de Eerste Kamer deze uitleg naar de prullenbak heeft verwezen. De mensen die een keiharde lobby hebben gevoerd om deze motie erdoor te krijgen zijn blij. Maar vraag is of Kamp zich aan de uitspraak van de Kamer gaat houden. De regering heeft geen goed trackrecord op dit vlak. Een motie van Paulus Jansen van jaren geleden waarin gesteld wordt dat saldering voor leden van een VVE mogelijk moet worden gemaakt heeft Kamp ook nooit uitgevoerd. Ook hierover liegt hij keihard, want hij wekt de suggestie dat hij hem wel uitvoert, louter en  alleen door het maximum van 5000 kWh op te heffen. De motie van Jansen kwam vorige week ook aan de orde.

Afschuiven
Kamp was daarbij nogal stellig tijdens het debat vorige week. "Zelf energie opwekken" betekent voor eigen rekening en risico. Als daar sprake van is, val je onder de saldeerregeling. Als dat niet zo is, val je daar niet onder." En hij schuift bovendien op allerlei manieren de verantwoordelijkheid af. "De Belastingdienst heeft dat element van zelf elektriciteit opwekken, vertaald: dat betekent dat je voor eigen rekening en risico die elektriciteit opwekt." En: "Het is uiteindelijk aan de Belastingdienst om bij de uitvoering van deze regeling recht te doen aan de wettelijke bepaling." Vos moest de motie maar bij de minister van Financiën indienen, zo zei Kamp ook nog, want die gaat erover. Dan weet je wel wat Kamp met de motie gaat doen.

Pyrrus
De kans is groot derhalve dat de overwinning van de duurzame energie-sector van dinsdag een Pyrrusoverwinning is. De minister van Financiën zou zich achter uitvoering van de motie moeten scharen; maar die kans is nihil. De houding van Kamp is typerend voor de bewindspersonen van deze regering. Het gaat er hen alleen maar om de eigen plannen er doorheen te drukken, maakt niet uit hoe. Het interesseert ze niet of hun argumenten hout snijden en of ze al dan niet een loopje met de waarheid moeten nemen, zolang ze er maar mee weg komen. Het enige criterium voor henzelf is of ze hun doel bereiken, niet of ze datgene doen wat in het belang is van de samenleving.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn