Vier opties voor Aardwarmte Den Haag, raad wil dat gemeente handen er vanaf trekt

12 december 2013 - Woensdagavond werd eindelijk in de gemeenteraad een debat gevoerd over de Aardwarmte-centrale Den Haag, en het was een goed debat. Wethouder Baldewsingh was relatief open over wat er mis gegaan was, en hij had oud-directeur Frank Schoof van Aardwarmte Den Haag uitgenodigd om uitleg te geven over technische aspecten van het project.

Opties
Afgesproken is nu dat de wethouder in februari 2014 met een voorstel komt over hoe het verder moet met de centrale, die nu in handen is van curatoren. Er zijn drie opties, of eigenlijk vier. De eerste is dat Eon de centrale opkoopt. Het doel is dan om de warmte te gebruiken voor de voeding van het stadsverwarmingsnet. Daarvoor moet het wel opgewarmd worden van circa 70 graden naar zo'n 90 graden. Vraag is nog of de investering in de bouw van een installatie die daarvoor nodig is niet te duur is.

ABC
De tweede opties is dat tuinders uit het Westland het project onder hun hoede nemen. Daarvoor moet dan een leiding worden aangelegd, wat de rentabiliteit vermindert, zo zei Baldewsingh er maar meteen bij. Die leiding zou via de Meppelweg moeten lopen en dan uitkomen op De Strijp, in Poeldijk, zo zei Baldewsingh. Dat duidt er inderdaad op de beheerders van het bedrijventerrein ABC Westland de geïnteresseerde partij is, want dat ligt daar vlak bij.

Woningen
De derde optie is dat er toch weer zoveel mogelijk woningen en bedrijfsgebouwen op de centrale worden aangesloten. Vorige week zei Baldewsingh al dat twee van de drie woningbouwcorporaties die eerst partner waren weer mee willen doen. Ze zouden toegezegd hebben om 600 woningen op de centrale aan te sluiten en er wordt nu gesproken over nog eens 600 woningen. Tevens zijn er plannen om gebouwen op bedrijventerrein Zichtenburg/Kerketuinen aan te sluiten.

Weg ermee
Niet duidelijk is in wiens handen de centrale in dit laatste geval zal komen. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat de twee coöperaties het project overnemen; dus de kans is groot dat als voor die laatste optie wordt gekozen, de gemeente eigenaar zal worden. Vraag is of de gemeenteraad daarmee zal instemmen. Die lijkt in meerderheid te willen dat de gemeente Den Haag zijn handen aftrekt van het project. Baldewsingh zei dat de gemeente in ieder geval geen risico meer zal lopen bij een nieuwe start. Vraag is of hij dat waar kan maken. Want er is inmiddels wel 1,5 miljoen euro voor het project in de begroting gereserveerd.

Risico's
Grote vraag bij alle opties blijft of de put weer aan de gang te krijgen is. De vierde optie is daarom om helemaal te stoppen met het project. De vraag is nu een beetje met welke oplossing de curatoren komen. Maar aangenomen mag worden dat de gemeente Den Haag hier een grote stem in zal hebben. In ieder geval zal er wel een goede risico-analyse worden gevoegd bij de plannen, zo zegde Baldewsingh toe.

Bron
De raad besloot ook om in januari een werkconferentie over aardwarmte te houden. Het onderwerp aardwarmte zal niet alleen aan de orde komen als Baldewsingh met een voorstel komt over de aardwarmtecentrale, maar ook als er gesproken wordt over de uitbreiding van het stadsverwarmingsnet in Den Haag. Daarover is laatst een brief gestuurd naar de raad. De gemeente wil het warmtenet flink uitbreiden, zodat er maar liefst 100.000 huizen/gebouwen op aangesloten zijn in 2030, tegen zo'n 16.000 nu. In eerste instantie zou warmte vanuit de Rotterdamse haven moeten worden aangevoerd. Maar op termijn is een voor de hand liggende bron hiervoor natuurlijk aardwarmte.

Regentje
Heel verstandig dus dat de raad zich goed wil laten informeren over dit onderwerp. De PVV, de SP en de PVDA stemden echter tegen dit voorstel. Gelukkig telde iedere stem even zwaar, zodat die partijen in minderheid waren. De houding van Bas Sepers van de PVDA wekte bevreemding. Hij was fel tegen een werkconferentie. Het kwam over alsof hij het liefst alles achter gesloten deuren van de bestuurskamers wil beslissen; een typische regentenhouding dus. Eigenlijk zou woensdag ook over het warmtenet-plannen gepraat worden, maar daar was geen tijd meer voor. Gelukkig kreeg Ardo de Graaf nog wel de gelegenheid om in te spreken; anders was hij helemaal voor niets gekomen.

Subsidies
Grote vraag is of subsidies moeten worden terugbetaald als het project gestopt wordt. Er is UKR subsidie toegekend, waarvan nu 3,2 miljoen is ontvangen. Begin 2014 wordt definitief bepaald of de totale subsidie van 4 mln wordt toegekend. Verder was er een Efro-subsidie. Baldewsingh weet niet of die terugbetaald moeten worden. Die zou in de boedel vallen, zo zegt de wethouder, waarmee hij wellicht wil zeggen dat de EU moet aansluiten achteraan in de rij van schuldeisers.

Potentie
Volgende week komen we nog terug op wat er onder meer door Frank Schoof is gezegd over de technische aspecten van het project, omdat dit wel relevant is voor de potentie van aardwarmte in Nederland in zijn algemeenheid.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn