'Salderingsregeling is onhoudbaar', maar is dat eigenlijk wel zo?

23 november 2013 - De salderingsregeling is onhoudbaar op lange termijn. Dat zei Wido van Heemstra van AgentschapNL woensdag tijdens Sunday2013, waarmee hij uiting geeft aan een wijdverbreide gedachte binnen de ambtenarij. Ook minister Kamp heeft dit al eerder verkondigd.

Korte termijn horizon
Van Heemstra denkt niet dat de salderingsregeling voor opwek achter de meter over vier jaar al wordt afgeschaft. Dat laatste is wel waar veel mensen vanuit gaan. Minister Kamp heeft vooralsnog alleen te kennen gegeven dat de regeling over vier jaar wordt geëvalueerd, wat iets anders is dan dat die afgeschaft wordt, zo zei Van Heemstra.

Dodelijk
Maar op lange termijn is de regeling onhoudbaar, zo zegt Van Heemstra. "Het is een prachtige faciliteit, maar de regeling is killing voor opslag", zo zei hij. Hij bedoelt dus dat er met de salderingsregeling geen prikkel is voor mensen om te investeren in opslag. Daar heeft hij wellicht gelijk in. Maar eigenlijk is het net de opslagfaciliteit. Vraag is wat daar dan verkeerd aan is.

Balancering
Van Heemstra noemde ook nog een andere redenen waarom de salderingsregeling volgens hem niet houdbaar is op lange termijn. Naarmate decentrale productie toeneemt, zal balancering van het net moeilijker worden. Hij lijkt te zeggen dat die balancering in dat geval dus niet meer mogelijk is en dat daarom lokale productie moet worden afgeremd. Maar hij zegt ook: "Het wordt dan van meer belang om balancering op lokaal niveau te regelen." Ik zou zeggen: dan doe je dat toch! Probleem opgelost. Om te kijken hoe je dat laatste moet doen kun je projecten optuigen en die kunnen dan weer ingebracht worden onder de nieuwe experimentenregeling die het ministerie nu op aan het tuigen is.

Experimenten
Er lijkt derhalve gezocht te worden naar argumenten op de salderingsregeling af te kunnen schaffen. De ambtenarij en ook de VVD moeten er niets van hebben. De echte reden is dat de staat belastinginkomsten zijn. De VVD is voor lagere belastingen behalve als het om duurzame energie gaat. Dan zijn het ineens onwenselijke subsidies. Mogelijk zit hier ook een sterke lobby van de fossiele energie-industrie achter, waar Kamp, de VVD en de ambtenarij hun oren naar laten hagen.

Oekaze
Dat blijkt ook uit de recente oekaze van het ministerie dat saldering niet mogelijk is als de rekening en het risico bij een derde partij liggen (hier meer hierover). Overigens wordt de omvang van de inkomstenderving als gevolg van saldering gigantisch overdreven, ook door mensen die in de duurzame sector zelf werkzaam zijn.

Logisch
Overigens gaat het hier dus steeds over saldering achter de meter en niet over de nieuwe belastingkorting voor leden van coöperaties, wat betrekking heeft op opwek voor de meter. Die laatste regeling wordt over vier jaar geëvalueerd. Dat staat in het energieakkoord. Over saldering achter de meter wordt niets gezegd in dat akkoord. Minister Kamp stelde echter tijdens een recent debat dat saldering achter de meter ook over vier jaar geëvalueerd wordt. Dat vindt hij "logisch". Kamerleden vonden dat niet zo logisch, omdat Kamp steeds zei dat hij zich strikt aan het energie-akkoord wil houden.

De minister
Een ambtenaar als Van Heemstra praat in principe alleen zijn minister na. Ook minister Kamp zei tijdens een recent overleg de saldering onhoudbaar is. "Het is onhoudbaar om op langere termijn met deze enorme stimulans door te gaan." Verder heeft hij dus gezegd dat de salderingsregeling over vier jaar geëvalueerd wordt. Ook stelt hij bij herhaling dat de regelingen (SDE+, saldering en de belastingkorting) met elkaar in lijn moeten worden gebracht. Dit alles bij elkaar maakt dat iedereen denkt dat er over vier jaar een einde komt aan de regeling, wat dus ontkend wordt door Van Heemstra.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn