Sunday2013 - Experimenten-AMVB, saldering, belastingkorting, Dijssel-bloem en een charmante lach

21 november 2013 -  De experimentenregeling van het ministerie van Economische Zaken ziet in de zomer van 2014 het licht, als alles goed gaat. Mensen en organisaties kunnen dan voorstellen indienen. Tien grote (tot 10.000 aansluitingen) en tien kleine projecten (tot 500 aansluitingen) zullen dan uitgeselecteerd worden.

Vrijheid
Dit zei Peter Aubert van het ministerie van Economische Zaken woensdag op het congres Sunday2013 in Den Bosch. Het duurt dus behoorlijk lang voordat de experimentenregeling, die voortvloeit uit een motie van de Kamer uit 2012, het licht ziet. Dat gaf Aubert zelf ook toe. "Als je er een artikel uithaalt om meer ruimte te creëren dan moet je tien artikelen invoegen om de ruimte weer af te bakenen", zo zei hij. Samen met Wido van Heemstra (Agentschap NL) gaf hij uitleg over de regeling.

Natuurlijke houding
De gedachte is dat de indieners van vernieuwende projecten met het experimenteer-amvb onder bepaalde knellende wettelijke bepalingen uit kunnen komen. Men lijkt bij het ministerie en in 'het veld' vooral te denken aan experimenten met smart grids, die mensen in staat moeten stellen een eigen netje te gaan bouwen en onder de stringente voorwaarden en tarieven van de netbeheerders uit te komen. Die netbeheerders zullen echter mee moeten werken, want er zal een verbinding met het openbaar netwerk blijven bestaan. Niet zeker is of ze dat doen, zo gaf ook Aubert impliciet toe. Maar de natuurlijke houding om niet mee te werken is al iets minder natuurlijk geworden de laatste jaren, zo zei hij.

We komen volgende week uitgebreid terug op alle details van de regeling.

Vers van de pers
In een tweede sessie na de lunch kwamen saldering en de nieuwe belastingkorting aan de orde. Van Heemstra hield niet op te benadrukken dat 'saldering' alleen gaat over opwek achter de meter (in huis dus), en de belastingkorting over opwekken van duurzame stroom vóór de meter. Die korting is voor mensen die lid zijn van een coöperatie die een duurzame energie-installatie neerzet. We hebben hier al veel over geschreven. Toevallig waren dinsdag de laatste moties over dit onderwerp behandeld, dus bepaalde informatie van Van Heemstra was vers van de pers.

Zekerheid
De Kamer heeft bepaald dat er tien jaar zekerheid moet worden gegeven. Dus de leden van de coöperatie krijgen minstens tien jaar een korting van 7,5 cent op hun energiebelasting, vanaf het moment dat de coöperatie van start gaat en als zodanig is erkend door de Belastingdienst.

Dijselbloem
Er is ook veel te doen geweest over de postcode-roos, maar moties om de plannen van de regering hieromtrent te veranderen hebben het niet gehaald. Opvallend is dat Van Heemstra weer een iets andere interpretatie gaf van het fenomeen, dan die van ons. Leden mogen woonachtig zijn in gebiedjes met postcode-nummers die grenzen aan het gebied waarin de duurzame installatie ligt, letterlijk grenzen dus. Wij dachten dat alleen gebiedje met het nummer boven, en gebiedje met het nummer onder het nummer van het gebied waarin de installatie licht in aanmerking kwamen.

Charmante lach
Knap is de manier waarop Van Heemstra ieder jaar weer de energiewetgeving, die steeds ingewikkelder wordt, uit te leggen aan een specialistisch publiek, dat barstensvol met vragen naar de bijeenkomsten op Sunday en andere congressen komt. Waarschijnlijk kan alleen hij de nieuwste regels en wetten overbrengen zonder de toorn van het publiek over zich af te roepen. Als Van Heemstra het ook niet meer weet lacht hij namelijk zo charmant dat de vragensteller denkt: 'Ach ja, hij kan er allemaal ook niets aan doen; laat maar zitten.' Maar Van Heemstra heeft het ook niet altijd bij het juiste eind. Zo zei hij dat Kamp niet had voorzien in een overgangsregeling als de belastingkorting wordt afgeschaft over vier jaar. Dit is echter wel het geval.

Vragen
Aubert en Van Heemstra hielden hun verhaaltjes kort, zodat er vragen gesteld konden worden. Die waren er dus volop. Een relevante opmerking kwam van Michel Chatelin, advocaat bij Evershed, die ook bij de energiecoöperatie van Ameland is betrokken. Mensen die stroom opwekken achter de meter mogen nu ineens niet meer salderen als een andere organisatie, bijvoorbeeld Greenspread, het risico overneemt. Dat is nieuw; en niet in de wet staat dat dit een vereiste is, zo merkte Chatelin op. Overigens lijkt Chatelin te denken aan een eigen net voor heel Ameland, dat dan onder het experimenteer-artikel moet gaan vallen.
Ik zelf vroeg Van Heemstra of mensen die stroom opwekken voor de meter ook ondernemers zijn, net als mensen die dat achter de meter doen tegenwoordig zijn. Als dat namelijk zo is dan zullen de energiecoöperaties, die geen ondernemers als lid mogen aannemen, weinig leden weten te vergaren. Op beide vragen had Van Heemstra niet echt een antwoord. Overigens is dat verbod om ondernemers als lid te accepteren in de regeling gekomen om te voorkomen dat die regeling bij Brussel aangemeld moet worden; Brussel zou de regeling dan als staatssteun kunnen gaan zien. Er is onduidelijkheid over de vraag of een ondernemer als privé-persoon wel lid mag worden.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn