Zelfopwekker mag geen BTW in rekening brengen; is echter onmogelijk

11 november 2013 - Iemand die koffiezet is geen ondernemer. Iemand die thuis zonnestroom opwekt is dat volgens de Belastingdienst wel. Ook als hij minder stroom opwekt dan hij verbruikt (en hij dus alles mag salderen) is hij ondernemer. Hij zou zelfs BTW moeten afdragen over opgewekte stroom die hij direct gebruikt (en dus niet op het net zet). Bij navraag blijkt dat de Belastingdienst eigenlijk ook geen flauw idee heeft hoe ze met BTW-heffing bij zonne-energie moet omgaan.

Van de pot gerukt
De Belastingdienst stelt (in recent gepubliceerde antwoorden op veelgestelde vragen) dat iemand die aan het energiebedrijf stroom levert daar een vergoeding voor krijgt. Dus krijgt hij ook BTW en die BTW moet hij afdragen. Maar dan staat er dat de zelf-opwekker ook BTW moet afdragen over stroom die hij opwekt en rechtstreeks verbruikt. "Ook moet u dan (als u ondernemer bent) in de meeste gevallen BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt." Het lijkt dan te gaan om stroom die de zelfopwekker direct verbruikt, wat gebeurt als de zon schijnt en hij tegelijkertijd elektrische apparaten aan heeft staan.

Tandpasta
Dit is absurd, en het is ook in tegenspraak met wat de Belastingdienst eerder stelde want voor deze stroom krijgt de zelfopwekker geen vergoeding. Navraag bij een belastingconsultant leert dat de Belastingdienst de stroom die de opwekker zelf gebruikt ziet als privégebruik van goederen van de zaak, zoals wanneer een directeur van een tandpasta-fabriek zelf wat tandpasta-tubes mee naar huis neemt. Daar moet dan ook BTW over afgedragen worden. De fout die het ministerie van Financiën en de Belastingdienst hier maken is dat de opwekker als ondernemer wordt gezien. Hij is natuurlijk geen ondernemer en net als de kopjes koffie die hij maakt en de warmte die hij met zijn ketel op zolder produceert zou de Belastingdienst ook de stroom die hij voor zichzelf (en anderen) maakt niet aan de BTW-wetgeving moeten onderwerpen.

Kleine ondernemer
Nu is er een zogenaamde Kleine-ondernemersregeling. Die houdt in dat de 'ondernemer' geen BTW hoeft af te dragen als het BTW-bedrag op jaarbasis minder dan 1350 euro is. Ook als hij het wel ontvangen heeft hoeft hij het niet af te dragen. Maar dan moet hij zich wel als ondernemer laten registreren. En hij moet wel elk kwartaal de aangifte invullen, wat overigens op zich niet veel werk is als hij er eenmaal aan gewend is.

Onduidelijk en onmogelijk
Vervolgens is de Belastingdienst weer compleet niet duidelijk. Er lijkt te staan dat als de kleine producent zich niet meldt de Belastingdienst ervan uit gaat dat hij verzoekt om onder de administratieve verplichtingen uit te komen. Dat kan; daar is een wetsartikel voor. Dan hoeft hij niet ieder kwartaal aangifte te doen; maar dan mag hij ook geen BTW in rekening brengen over de stroom die hij levert aan het energiebedrijf, zo meldt de dienst. Nu lijkt dat laatste echter onmogelijk te zijn. Want het energiebedrijf saldeert. Dat betekent feitelijk dat het energiebedrijf de zelfopwekker een prijs voor de stroom betaalt, inclusief BTW en energiebelasting. Het energiebedrijf is wettelijk verplicht te salderen en dus wettelijk verplicht om de kleine producent BTW te betalen. De kleine stroomproducent kan, in andere woorden, niet géén BTW in rekening brengen.

Op tijd
Dan is er nog een ander punt. Als u zonnepanelen heeft gekocht en daarover BTW heeft betaald kunt u die terugvorderen als u ondernemer bent. Dat is natuurlijk wel interessant, want dan gaat het al gauw om honderden euro's. U moet zich dan wel op tijd hebben aangemeld als ondernemer. En u moet dan dus ook de gevorderde BTW afdragen. Daar komt u dan zeker niet meer onderuit.

Onmogelijkheid
In de praktijk is niet te berekenen hoeveel stroom de eigenaar van zonnepanelen levert aan het energiebedrijf en hoeveel hij zelf verbruikt, zo stelt de Belastingdienst in het antwoord op de eigen vragen. Daarom worden forfaitaire (vaste) bedragen gehanteerd. Die zijn afhankelijk van het opwekvermogen van de installatie (zie tabel). Dit zijn dus de bedragen die van de terug te vorderen BTW afgetrokken moeten worden. Dit zijn dan ook de bedragen die moeten worden opgegeven in het aangifte-biljet als de zelfopwekker aangifte gaat doen zonder dat hij BTW terugvordert, lijkt me; waarna hij dan niets hoeft te betalen omdat het minder dan 1350 euro is.

vermogen
(wattpiek)       
forfait 
(euro's)                 
0-1000 20
1001-2000 40
2001-3000 60
3001-4000 80
4001-5000 100

Reactie Belastingdienst
We hebben de Belastingdienst gebeld. Ze hebben zelf ook nog geen idee, zo blijkt. Ze hebben de eerste antwoorden gekregen van het ministerie van Financiën maar die antwoorden roepen heel veel nieuwe vragen op, zo zegt een medewerker. Daarop hebben ze weer nieuwe vragen gesteld aan het ministerie, die blijkbaar geheel en al bepaalt hoe de fiscus om moet gaan met BTW-heffing.

De vrouw had geen antwoord op de stelling dat het onmogelijk is voor een zelfopwekker om geen BTW in rekening te brengen omdat het energiebedrijf verplicht is om te salderen en dus per definitie BTW betaalt over de ingenomen stroom. De tweede vraag van ons ging over de zin dat er BTW moet worden afgedragen over stroom die rechtstreeks verbruikt wordt. ("Ook moet u ...BTW voldoen over de stroom die u via uw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt." ) De vrouw was van mening dat geen BTW hoeft te worden betaalt over stroom die opgewekt wordt en die direct gebruikt wordt omdat er apparaten aan staan. Toen ik haar de betreffende zin voorlas wist ze het echter ook niet zeker meer.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn