Kruimeltjes voor lokale duurzame energie omdat anders grote centrales teveel zouden lijden

8 oktober 2013 - Er is slechts 10 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van duurzame energie door het verlagen van de energiebelasting voor mensen die lid zijn van een coöperatie. De reden daarvan is opvallend, zo bleek vorige week tijdens een debat over het SER-rapport over energie (ook wel SER-akkoord genoemd).

Kritiek
Een van de maatregelen die worden voorgesteld in het SER-rapport is een korting van 7,5 cent per kWh op de energiebelasting voor mensen die lid zijn van een coöperatie die duurzame energie opwekt. Er is al veel gezegd en geschreven over dit onderwerp. Met name is er kritiek op de postcode-roos (mensen die lid zijn van een bepaalde coöperatie moeten allen wonen in een gebied van drie aaneensluitende postcodes) en op de talrijke voorwaarden waaraan zo'n coöperatie moet voldoen. Verder geldt de regeling in eerste instantie slechts voor vier jaar, zodat eigenlijk niemand weet waar die aan toe is.

Kruimeltjes
Een ander probleem is dat er maar tien miljoen euro beschikbaar is. Dat is niet veel. Daarmee kun je volgens CU-Kamerlid Dik-Faber nog geen halve petajoule aan duurzame energie opwekken. Volgens Jansen (SP) profiteren zo'n 40.000 huishoudens van de regeling. Dan kan kloppen want in totaal kan er 133 GWh mee worden opgewekt en dat is ongeveer 40.000 maal 3 MWh, het gemiddelde verbruik. Waarom zo weinig?  Kamp had heel veel woorden nodig om zich uit te drukken. Eerst zegt hij nog even dat de overheid geen geld heeft in deze tijd maar later kwam er een heel betoog over conventionele centrales die anders teveel stil zouden staan.

Evenwicht
Kamp: "Als je het accent onevenredig legt op decentrale energieopwekking en je dan wel verwacht dat je, zodra er geen zon en wind is, toch de volledige hoeveelheid elektriciteit aangeleverd kunt krijgen door de elektriciteitscentrales, dan leg je een enorme kostendruk bij de elektriciteitscentrales. Ofwel is daar geen dekking voor, ofwel leidt dit ertoe dat degenen die de elektriciteitscentrales exploiteren een heel hoge prijs moeten vragen." En even later: "Ik denk dat er een behoorlijk evenwicht gevonden moet worden tussen de decentrale energieopwekking en het beschikbaar houden van centrale energieproductie."

Echte berekeningen
Het staat er dus echt. Bij het vaststellen van de hoogte van subsidie voor duurzame opwek door coöperaties is gekeken naar de vraag hoeveel huishoudens maximaal mogen opwekken om de conventionele centrales niet in gevaar te brengen. Er is gezocht naar een evenwicht tussen deze lokale duurzame energie en de grote energiecentrales. Naar dat evenwicht wordt niet gezocht bij het uitdelen van jaarlijks 3 miljard SDE+-subsidie, voor de grotere duurzame installaties, maar wel bij een lichte belastingkorting van 7,5 per kWh voor particulieren die in coöperatieverband duurzame energie opwekken. "Er zijn berekeningen gemaakt van de wijze waarop dat evenwicht ongeveer kan uitpakken."

Grap
Daar heeft dus echt een bundeltje ambtenaren aan gerekend. En dan komt daar uit dat 133 GWh per jaar aan zonne-stroom toch wel het maximum is wat de grote vieze centrales aan afzet kunnen missen. Daarna zakken ze door hun hoeven. Dat is dus 0,1% van het totale jaarlijkse verbruik. Laat me niet lachen. Wat staat Kamp hier uit zijn nek te lullen. En dat zegt hij dus op een moment dat Nederland alle zeilen moet bijzetten om maar in de buurt te komen van de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020. En dan noemt hij nog een ander argument. Mensen moeten zich meer bewust worden van energie. "Het is niet zo dat die elektriciteit maar als vanzelfsprekend beschikbaar is." Dat denkt dus iedereen, volgens Kamp. En dat noemt hij dus als reden voor een limiet van 10 miljoen euro voor lokale duurzame energie. Wat een lulkoek. Als er één manier is waarop mensen zich meer bewust worden energie dan is het door ze zonnepanelen op het dak te laten schroeven.

Jengelende kinderen
De grens van 10 miljoen euro is er waarschijnlijk gekomen door druk van de grote energiebedrijven. Zij willen niet teveel omzet verliezen als gevolg van al die zelfopwekkende burgers. En als argument geven ze dan dat de grote centrales niet rendabel meer zijn als er teveel lokaal wordt opgewekt, maar dat het wel nodig is om de capaciteit aan te houden voor als het niet waait en als de zon niet schijnt. Als ze hun zin niet krijgen sluiten ze de centrales, zo dreigen ze dan. Dit past dan weer in de discussie over de capaciteitsmarkt. Als jengelende kinderen zeuren de energiebedrijven dat ze betaald moeten worden voor het aanhouden van capaciteit. Terwijl de eigenlijke reden voor het stil staan van de centrales niet de opkomst van duurzame energie is, maar de grote overcapaciteit, door henzelf veroorzaakt.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn