De wonderbaarlijke daling van de kosten van wind op zee naar 29 euro per huishouden

17 september 2013 - Net als de uitgaven aan SDE+ vliegen ook ramingen van andere uitgaven op het gebied van duurzame energie als een gek op en neer. Volgens Kamp zou een huishouden in 2020 volgens het regeerakkoord 146 euro kwijt zijn aan windenergie op zee, en nu nog maar 29 euro. Dat is een wonderbaarlijke daling, in krap een jaar.

Uitstel
De daling zou een gevolg  zijn van het energie-akkoord, dat laatst is afgesloten. Er worden twee redenen voor de daling gegeven. De doelstelling van 16% duurzame energie is naar achteren geschoven: van 2020 naar 2023 nu. Het tempo waarin windmolenparken worden aangelegd is dus vertraagd. En er zouden door de industrie grote kostendaling gerealiseerd worden bij de aanleg van de windmolenparken, tot maar liefst 40% van de huidige kosten aan toe.

Wishfull thinking
Dat eerste kan een reële factor zijn in het naar beneden bijschroeven van de ramingen. De tweede reden lijkt ons vooral wishfull thinking. Of beter gezegd: het is óf wishfull thinking, óf de kosten van wind op zee zijn tot nog toe ontzettend overdreven door de initiatiefnemers, waar trouwens ook wel  aanwijzingen voor zijn. Zo zijn de toegekende subsidies voor bijvoorbeeld het park Gemini in totaal miljarden hoger dan de door de initiatiefnemers geschatte kosten. 

Vestzak, broekzak
Ook Kamerlid Liesbeth van Tongeren van Groenlinks had moeite met de stellingen van Kamp. "Ik ben daar natuurlijk heel blij mee, maar het lijkt zo moeilijk te geloven. Immers, een jaar geleden wisten we dit nog niet. Wat is er dan in dat ene jaar gebeurd aan technische ontwikkelingen of andere inzichten?" Volgens haar wordt de kostenreductie in ieder geval ook mogelijk gemaakt doordat de kosten van de aanleg van de verbindingen er nu zijn uitgehaald. Die verbindingen worden in de toekomst door Tennet aangelegd, en daarmee worden de kosten overgeslagen over alle Nederlanders.

Hocus pocus
Kamp ontkende dit niet echt. Hij zei dat hij gaat kijken hoe de kosten worden toegerekend maar als Tennet de verbindingen gaat aanleggen kan het niet bijna anders dan dat de kosten daarvan gesocialiseerd worden. Die opslag heeft Kamp dan ten onrechte niet bij die opslag voor huishoudens geteld.

Berekening
Hoe komt Kamp aan die 29 euro? Volgens het energie-akkoord komt er 3450 MW aan windenergie tot 2020 bij. Het is de vraag of dit echt gerealiseerd wordt, maar dat even terzijde. In het energie-akkoord staat dat er in 2014 150 euro per MWh aan subsidie zal worden uitgekeerd en dat dit daalt met 5 euro per jaar.

Dat leidt tot het volgende staatje (zie beneden). Daaruit blijkt dat er in 2020 nog maar twee parken klaar zijn. Die kosten 530 miljoen per jaar. De helft hiervan wordt opgebracht door zeven miljoen huishoudens, dus dat is gemiddeld 37 euro per huishouden. Mogelijk moet van die subsidie nog de opbrengst van de stroom af worden getrokken (die wordt niet als subsidie uitgekeerd). Die opbrengst van stroom is zo'n 50 euro per MWh; dan komen we uit op 25 euro exclusief BTW.

Uiteindelijk lopen de bedragen natuurlijk wel flink op, naar 114 euro in 2023 (inclusief de stroomprijs) of 73 euro als de stroomprijs niet tot de subsidie wordt gerekend. Bedacht moet worden dat
1) De kostenreducties zeer waarschijnlijk niet gehaald gaan worden
2) Het tempo waarin de parken gereed zullen komen lager zal zijn dan hier geschetst, onder meer omdat er nog  steeds geen wet is voor de uitgifte van concessies en de aanleg van verbindingen door Tennet.
3) De kosten van de aanleg van het net nog door ons allen opgebracht moeten worden.

    subsidie 

 aan te

besteden

klaar  Productie in MWh p.j.
(3,6 Gwh per MW)

subsidie per jaar

in miljoenen

2014 150        
2015 145 450 2019  1620.000 234
2016 140 600 2020  2160.000 302
2017 135 700 2021  2520.000 340
2018 130 800 2022  2880.000 374
2019 125 900 2023  3240.000 405
2020 120        
Totale  kosten per jaar in 2023 van 3450 MW op zee: 1,657

Vreemd
Wat wel raar is is dat de kosten van wind op zee dan zo laag zijn in vergelijking met de totale kosten voor duurzame energie. In totaal zal er nu in 2020 2,25 miljard worden uitgegeven in het kader van de SDE+. Dat was 3 miljard maar dat is met de komst van het energie-akkoord met 750 miljoen naar beneden bijgesteld. Daarmee wordt alle duurzame energie gesubsidieerd. Deze kosten worden volledig gedekt met de Opslag Duurzaam, die recentelijk in het leven is geroepen. De helft daarvan moet worden opgebracht door huishoudens, zo zeggen opeenvolgende ministers steevast. Dus dat is 157 euro per huishouden, exclusief BTW. We kunnen nauwelijks voorstellen dat er naast die 29 euro per huishouden voor wind op zee 130 euro per huishouden wordt besteed aan andere vormen van duurzame energie.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn