Alternatief voor belastingkorting voor energie-coöperaties ligt voor de hand

17 september 2013 - Een belastingkorting voor coöperaties die zelf energie opwekken gaat waarschijnlijk niet werken. Er is een simpel alternatief.

Alternatief
Een alternatief is om de grootte van de aansluiting als criterium te nemen. Iedereen die een installatie bouwt die achter een aansluiting van maximaal drie keer 80 ampère zit mag salderen. Eigenaren van een installatie die achter een grotere aansluiting zit mogen dat niet.

Onderscheid
Dit onderscheid sluit aan bij het bestaande onderscheid dat netbeheerders hanteren, tussen kleinverbruikers en de rest. Ook alle energie-wetgeving is zo'n beetje rond dit onderscheid gecentreerd. Eigenaren van grotere windmolens zullen dan niet kunnen salderen, maar dat is niet zo erg want die kunnen in aanmerking komen voor SDE-subsidie. Je krijgt dus óf SDE-subsidie (als je achter grote aansluiting zit), óf belastingvrijstelling.

Moestuintje
Het maakt daarbij niet uit of de initiatiefnemer de installatie op zijn eigen dak legt of of dat van zijn tante. Als de productie bedoeld is voor eigen gebruik is die onbelast, net als het kropje sla onbelast is  of dat nu in eigen tuin of in een moestuintje even verderop is gekweekt. Het onderscheid sluit ook redelijk aan bij het onderscheid tussen prosument en producent. Een prosument is iemand die produceert voor eigen gebruik, net dus als de persoon die een kropje sla in zijn moestuintje kweet. Belastingheffing hier is obsceen. Installaties achter grote aansluitingen worden echter veelal gerund door de commerciële jongens. Deze 'producenten' produceren niet voor eigen gebruik maar voor de markt. Het heffen van belasting ligt dan meer voor de hand.

Volledige saldering
Een ander alternatief is dat coöperaties gewoon volledig mogen salderen; in plaats van dat ze korting krijgen. De uitvoeringstechnische problemen worden dan minder. Het energiebedrijf kan de opwek  simpelweg aftrekken van het verbruik. De sector moet dan wel accepteren dat leden alleen in een beperkt gebied mogen wonen. Eventueel kunnen gemeentegrenzen worden genomen in plaats van postcode-rozen. Er zal echter altijd een element van oneerlijkheid in blijven zitten; dat is niet te vermijden. Het is second best, maar beter dan niets. Ook moet geëist worden dat er in de statuten komt te staan dat de coöperatie geen winstoogmerk heeft, dat eventuele winst terugvloeit naar de leden en dat de leden zelf eigenaar zijn van de coöperatie en zelf het bestuur uit hun midden kiezen.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn