Meewind: Fonds Zeewind nieuwe parken

14 april 2015 - Hieronder een 'managementsamenvatting' van het artikel over het fonds Zeewind van Meewind.

 

Bedrijf (beleggingsinstelling) Meewind
Beheerder Willem en Jaap Smelik, via Seawind Capital Partners
Product Fonds Zeewind nieuwe parken*
Investeringsbedrag minimaal 1030 euro*
Extra kosten 3% instapkosten, 1,2% beheerkosten
Kenmerken Het fonds 'Zeewind nieuwe parken' haalt geld op voor de bouw van een nieuw windpark voor de Belgische kust bij Zeebrugge. Het gaat om 50 molens van 3,3 MW. Meewind wil daar een belang van 20% in nemen, waarvoor een bedrag van zo'n 40 miljoen euro nodig is. De andere partners zijn het Belgische Parkwind en het Japanse Sumitomo Corporation. De financial close is waarschijnlijk eind dit jaar. Meewind heeft al een belang van 20% in het nabijgelegen park Belwind. Dit is ondergebracht in 'Zeewind bestaande parken'.
Het fonds is een fiscale beleggingsinstelling, die de gehele winst als dividend uitkeert. Daarnaast is er mogelijk koerswinst omdat de intrinsieke waarde van het park toeneemt. Beleggers kunnen hun belang vier keer per jaar verkopen aan het fonds als ze er vanaf willen.
Verwacht rendement

Dividend: zo'n 5% per jaar.
Het totale rendement van het park wordt geschat op zo'n 7 tot 10% per jaar. Een deel van het geld blijft in het park (om schulden af te lossen). Zolang de toevoeging groter is dan de afschrijvingen neemt de waarde van het park (de belegging) toe. Dit leidt tot toename van de intrinsieke waarde. Of in andere woorden: hierdoor kan in de toekomst meer dividend worden uitgekeerd.

Nadelen

Er zijn risico's. Omstandigheden op zee zijn uitdagend. Er kan iets mis gaan bij de bouw van het park. Of de aannemer kan failliet gaan, of er kan iets mis zijn met de windmolens die geplaatst worden. Meewind is verzekerd, maar er zijn eigen risico's. Bij bepaalde keuzes leidt een lagere stroomprijs tot lagere opbrengsten. De Financial close moet nog gesloten worden. Er is al wel geïnvesteerd. Het is een Belgisch project; waardoor het wat moeilijker te doorgronden is voor Nederlanders.

Voordelen Subsidies en vergunning (vanuit België) zijn binnen. Naast Meewind zijn er sterke partijen betrokken bij het project. De partijen hebben al een trackrecord, dat positief is. Er wordt daadwerkelijk geïnvesteerd met het geld in duurzame energie. Het rendement is redelijk zeker omdat subsidies al zijn toegezegd. Er zijn checks and balances ingebouwd in de organisatie-structuur, wat de kans op fraude en bedrog verminderd.
Historische opbrengst

'Zeewind bestaande parken' keerde over 2013 4,4% dividend uit. Naar verwachting wordt er over 2014 tegen de 5% uitgekeerd. Daarnaast is er koerswinst door de stijging van de intrinsieke waarde van het park.
De intrinsieke waarde van het bestaande fonds is naar eigen zeggen sinds april 2010 met 35% gestegen. Dat is na dividend-uitkering.** Het totaal rendement (dividend plus koerswinst) van het bestaande park was volgens Meewind ruim 10%, afgelopen jaar.

Aanbeveling Doen
(waarbij de omvang van de investering natuurlijk in verhouding staat tot de hoeveelheid middelen die u ter beschikking heeft voor beleggingen, dus bijvoorbeeld nooit meer dan 30 of 40% daarvan.)
* Er is ook een fonds Regionaal Duurzaam, waar beleggers in kunnen stappen. Dat investeert in duurzame projecten op land, zoals aardwarmte-projecten, biogas en warmte-koude opslag. (Niet onderzocht is hoe solide dat fonds is). Het fonds 'Zeewind bestaande parken' is inmiddels gesloten.
** Dividenduitkering leidt tot lagere intrinsieke waarde en het effect daarvan is dus meegenomen.

 

Jurgen Sweegers

Kenniscentrum Geldengroen.net
Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn