Kakofonie van dans, muziek, wetenschap en geschiedenis bij boekpresentatie Marga Hoek

12 september 2013 - Werk aan de lopende band kan mensen tot wanhoop drijven, zo liet Charlie Chaplin al zien in de film Modern Times. Tegenwoordig produceren lopende banden niet alleen auto's en televisies meer, maar ook hypotheken en lege kantoorpanden. Het was één van de vele mooie citaten tijdens de presentatie van het boek 'Zakendoen in de moderne wereld' van Marga Hoek, waarvoor een heel legertje aan mensen op de been was gebracht.

Kakafonie
Niets was standaard aan het boek van Hoek, voorzitter van de duurzame ondernemersvereniging De Groene Zaak. Geen tafeltje in Selexyz, met daarachter de schrijfster die lijdzaam handtekeningen zet in boeken die door fans worden aangereikt. Nee een heuse theatershow, in theater Diligentia in Den Haag. De avond werd aan elkaar gepraat door Ernst Daniël Smit, die dat deed aan de hand van historische ontwikkelingen in de kunst en de economie. Het verhaal  werd gelardeerd met muziek, dans, columns van onder meer Sander Tideman en vele anderen.

Verval
Centraal stond het fresco Het laatste avondmaal, van Leonardo da Vincie. Net als dat schilderij is onze economie aan verval onderhevig. Restauratie helpt in dit geval echter niet meer. Er moet een nieuw tableau worden gemaakt. Vandaar het boek van Hoek.

Efteling neemt Shell over
De journalisten Hans de Geus van RTL7 en Lars Sorensen van BNR gaven in twee-gesprekjes weer hoe de economie van de toekomst er zo'n beetje uit zal gaan zien. "Hoe staat het met het  aandeel  Shell?", vraagt Sorensen in het jaar 2040. "Die is net van de beurs gehaald. Het bedrijf was geen koploper en de olie moest in de grond blijven zitten omdat we de 2 graden temperatuurstijging hadden bereikt", zo zei De Geus. "Door wie is het van de beurs gehaald?" "Door de Efteling." "Maar heel mijn pensioen zit daar in." De Geus: "Ach, pensioen, dat is een ouderwets iets."

Goud
"Het goud ligt voor het oprapen. 'We hoeven niet het braafste jongetje van de klas te zijn', zo hoor ik steeds. Maar dat leidt maar tot middelmaat. Neem een voorbeeld aan onze DJ's", zo zei Annemieke Roobeek. "Die zwermen uit over de hele wereld. Zij zijn niet gemiddeld. Als ze gemiddeld waren dan zouden ze het nooit zo ver geschopt hebben. Het is tijd om het goud te oogsten."

Idealisme is relatief
"Het beeld wat Marga Hoek in het boek schetst lijkt idealistisch", zo zei voorzitter van de Groene Zaak Stef Kranendijk, ex-ceo van de duurzame tapijtfabrikant Desso. "Maar voor de koplopers is samenwerking met leveranciers allang vanzelfsprekend."

Innovatie
"Toen mijn moeder een grote Surinaamse man meenam naar 'n dorpje diep in Gelderland was dat best wel 'n innovatie", zo zei Lynn Zebeda. "Innovatie komt van alle hoeken en meestal is dat niet van boven. Hebben is uit."

Boren
Marko Hekkert: "Toen ik de batterijen van mijn boormachine wilde omwisselen zei de winkelier: je kunt beter een nieuwe boormachine kopen. Maar ik wil geen nieuwe boormachine. Ik wil geen boormachine hebben, ik wil  kunnen boren; ik wil geen auto hebben, ik wil kunnen rijden. Een boormachine draait in zijn leven gemiddeld maar 13 minuten. Bedrijven moeten de omslag maken van het verkopen van producten naar het verkopen van diensten."

Opvanghuis
De journalisten praten weer met elkaar. Sorensen was in Zuid-Amerika waar hij verslag doet van de rally Parijs-Dakar. Die vindt niet meer over de weg plaats maar in een lege kopermijn, met op afstand bestuurde vliegtuigjes. "Het is geen lineaire race meer zoals vroeger, maar een circulaire race." (Je moest er bij zijn.) Nog weer later bezoeken ze een opvanghuis voor overbodige managers. "Kunnen ze nog ergens voor ingezet worden?" "Nee, geen beginnen meer aan."

Delen
Als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen, zo zei Albert Fisher, wat hij illustreerde met een verhaal over boeren die biogas produceren en gaan samenwerken bij de aanschaf van een gasmotor om van het gas elektriciteit te maken. Triogen levert de gasmotor.

Ernst Daniël Smit: "Vasco da Gama was een naar mannetje. Hij zette 500 moslims in een schip en bracht dat tot zinken, simpelweg omdat ze hem niet aanstonden. De Belgische ontdekkingsreiziger Lemaire daarentegen leerde de taal van inboorlingen en bood hen spijkers aan in ruil voor 500 kokosnoten. Het werd tijd voor nieuwe leiders. Ondernemerschap moet iets toevoegen en niet iets vernietigen. Dat laatste was toch wel het thema van de avond. Het idee is dat veel grote ondernemingen winst aan het halen zijn maar dat ze waarde aan het vernietigen zijn. We moeten dus toe naar een situatie waarin bedrijven weer waarde creëren.

Waarderekening
De cijfers in de jaarrekening zeggen niet zoveel meer. Het wordt tijd voor een waarderekening, zo zei Melle Eickelhoff . Daarbij worden alle sociale en maatschappelijke kosten meegenomen en niet slechts de winst voor het bedrijf. Hij had een aantal goede tips. Grondstoffen die eenmalig gebruikt worden kunnen direct ten laste van de resultatenrekening komen. Maar grondstoffen die weer worden ingenomen moeten zowel debet en krediet geboekt worden. Ze worden dan in de loop van de jaren afgeboekt. Omdat dit de winst vergroot is het  een stimulans om grondstoffen te hergebruiken. En de BTW moet worden afgeschaft. In plaats  daarvan: Bruto afgeboekte Waarde, dus niet een belasting op wat toegevoegd wordt, maar op wat wordt afgeboekt of vernietigd. "Ons Bruto Nationaal Geluk zal ervan gaan stijgen."

Prinses Laurentien had met kinderen gewerkt: "Is leiderschap nu met een korte of met een lange ei/ij?", zo vroeg ze zich af. "Het gaat er om de gedachte los te laten dat je altijd de beste moet zijn", zo had ze begrepen uit de gesprekken met kinderen.

Tidemans ten slotte had wel een idee hoe de nieuwe leider eruit moest zien. Dat viel samen te vatten met zes c's (als je de Engelse termen gebruikt). Een  nieuwe leider moet  zijn:
1) Contextbewust, zich bewust zijn van de context waarin hij zich bevindt
2) Zich bewust zijn van wie we zijn als mensen (consciousness)
3) Geaard
4) Verbonden zijn met anderen (Connected)
5) Creatief
6) Gericht zijn op het collectief (collectivity)

Open source
Op het laatste verscheen Marga Hoek ten tonele, in het goud. "De economie is nooit bedoeld om alleen maar geld te verdienen met geld. Het gaat om behoefte-bevrediging, zo heb ik geleerd uit gesprekken die ik mocht hebben met Arnold Heertje." Ze overhandigde het boek niet aan een BNN-er of aan een minister maar aan Felix de Fijter, die het  geredigeerd had en daarvoor bij nacht en ontij beschikbaar was geweest. Het boek had geen normaal auteursrecht, maar volgt de richtlijnen van Creative Commons. Ofwel: Kopieer zoveel als u wilt, met respect voor de auteur. Zoals gezegd: alles was anders aan deze boekpresentatie. Het is zakendoen in de nieuwe economie.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn