Onzinberichtgeving over natuurstroom, Nuon gaat niet compenseren

3 september 2013 - Nuon zou de opbrengsten van Natuurstroom niet gebruikt hebben voor investeringen in duurzame  opwekking, zo meldden media afgelopen week. Maar Nuon heeft natuurlijk wel veel geïnvesteerd in duurzame energieproductie. Maakt het uit of daar precies de opbrengsten van Natuurstroom voor gebruikt worden of opbrengsten uit andere bronnen? Zijn die eigenlijk wel te scheiden? Een grote hoax dus, zo lijkt het. Nuon ziet het probleem dan ook niet.

Misslaan
FD pakte weer eens flink uit. De krant was kritisch op een groot bedrijf, en dat was op zich wel nieuws. Maar de onderbouwing van de beschuldigingen lijkt nogal flinterdun te zijn. Nuon heeft bij de introductie van Natuurstroom in de jaren negentig beloofd dat de opbrengsten van deze natuurstroom geïnvesteerd zouden worden in duurzame opwekking. Dat rechtvaardigde de hogere prijs. Dan zouden die opbrengsten blijkbaar op één of andere manier apart gezet worden.

Late reactie
Netwerkbeheerder Alliander, die in 2009 werd losgekoppeld van Nuon, trok eind 2010 (!) aan de bel. Het bedrijf nam de natuurstroom af van het oude zusterbedrijf, maar er zou geen aparte potje meer zijn. De aparte boekhouding van de opbrengsten zou in 2003 gestopt zijn. Oei, oei, oei, wat erg. Alliander zegt het contract eind 2010 per 1 januari 2012 op. Lekker vlot zeg maar. De tijd tot 2012 mag Alliander de natuurstroom afnemen tegen de prijs van gewone stroom. De opbrengst van natuurstroom zou zo'n 9 miljoen euro per jaar zijn. Het hele artikel ademt een beetje de sfeer uit van verongelijkte oud-werknemers die wraak willen nemen.

Potje
Pas aan het einde van het FD-artikel staat dat Nuon al in 2002 gestopt is met de claim dat de opbrengsten voor duurzame investeringen zouden worden aangewend. Waar hebben we het over? Mensen en bedrijven die na die tijd, tien jaar geleden, klant zijn geworden zijn dus in ieder geval niet meer op het verkeerde been gezet. Maar vraag is of mensen die dat daarvoor hebben gedaan iets tekort zijn gekomen. Nuon heeft natuurlijk al die jaren veel geïnvesteerd in duurzame energie. Wat maakt het uit of dat geld nu direct afkomstig is uit een potje dat is gevormd door de opbrengsten van natuurstroom of uit de algehele inkomsten van Nuon?

Investeringen
Nuon zelf bevestigd in een reactie dat vanaf 2003 geen aparte boekhouding meer gevoerd werd, "parallel aan veranderingen in stimuleringsregimes." Dat betrof dan de overgang van de verlaagde energiebelasting (stimulering van afnemers) naar de MEP, een regeling waarmee producenten van duurzame energie gestimuleerd werden. Het bedrijf stelt echter dat er in de jaren sinds 2002 in totaal voor 558 miljoen euro is geïnvesteerd in duurzame opwekcapaciteit, wat ongeveer zes keer zoveel is dan de opbrengsten van de natuurstroom (het komt overeen met 6 maal 9 miljoen per jaar).

Post in het grootboek
Niet valt in te zien wat het uitmaakt of er al dan niet een apart potje is binnen een bedrijf, waaruit  bedragen worden afgeboekt als er geïnvesteerd wordt in duurzame energie. De aanmaak van zo'n apart potje heeft geen enkele meerwaarde. Het is louter een boekhoudkundig iets, een post die wordt toegevoegd aan het grootboek. Hoogstens laat die zien hoeveel Nuon minimaal moet investeren wil het de belofte die het deed voor 2003 gestand doen. Woordvoerder Ton Boon van Nuon stelt dan ook dat er, als Nuon ook na 2003 gewoon een tabelletje had laten zien waarin stond hoeveel natuurstroom opleverde en dat dat was geïnvesteerd in duurzaam, niets aan de hand was geweest. Nogmaals: waar hebben we het over?

Geen drol
Als er al kritiek mogelijk is, dan is het op de hoge prijs die gevraagd werd. Voor zover ons bekend werd namelijk niet alle natuurstroom of zelfs lang niet alle natuurstroom zelf geproduceerd. Een deel werd ingekocht, via de aankoop van goedkope groencertificaten. De kosten hiervan zijn mogelijk veel minder geweest dan de extra kosten die natuurstroomklanten moeten betalen. Op een gegeven moment kostte die certificaten geen drol meer. Daar zou de echte kritiek zich op moeten richten. Overigens stelt Nuon dat alleen certificaten van binnenlands opgewekte stroom zijn aangekocht, en dus niet van buitenlandse. Dat is dan weer wel goed. Verder stelt Boon dat de prijs van natuurstroom langzaam is mee gezakt met de daling van de waarde van die certificaten.

Aasgieren
FD wekt de indruk dat Nuon bakzeil haalt. Het bedrijf belooft nu klanten die voor 2003 klant zijn geworden en dat nu nog steeds zijn te benaderen, zo schreef de krant. De indruk ontstaat dat er gecompenseerd zal gaan worden, maar dat is niet het geval, zo zegt Boon. Ondertussen staan allerlei aasgieren klaar om namens gedupeerden geld te gaan claimen, zoals ene Stichting Consumentenclaim. Overigens bestaat Nuon Natuurstroom niet meer. Het heet nu CO2 OK stroom. Daar valt nu ook stroom opgewekt door biomassa onder. Mogelijk is het tevens weer een poging om af te komen van een naam die een negatieve lading heeft gekregen, net als mogelijk de start van United Energy Works.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn