Blok: Pur-isolatie kan onveilig zijn maar geen reden tot verbod

31 augustus 2013 -  Een onderzoek van TNO laat geen causale relatie zien tussen het gebruik van Pur en gezondheidsklachten, maar sluit die ook niet uit. Dat schrijft minister Blok van wonen vrijdag in een brief aan de Kamer, een week nadat Energieenwater.net aandacht aan het probleem schonk.

Lulkoek
Blok schrijft de brief naar aanleiding van de uitkomsten van het TNO-onderzoek, die hier te vinden zijn. Er is reden om klachten serieus te nemen, zo schrijft Blok, maar er is geen reden voor drastische maatregelen, zoals een verbod op het gebruik van pur. Volgens de minister kunnen de risico's 'adequaat worden beheerst', een riedeltje dat we de laatste tijd vaker horen (namelijk als het gaat om schaliegas). En de sector heeft al "nuttige stappen gezet om de risico's te minimaliseren". Bladibla.

Testen
Er zijn door TNO twee twee soorten testen gedaan. De huizen van veertien slachtoffers zijn onderzocht en daarnaast zijn metingen gedaan in drie proefhuizen, waar Pur-isolatie is aangebracht. Er zijn in de huizen van de slachtoffers restwaarden van isocyanaten gevonden. De gemeten waardes zouden in beide onderzoeken niet boven de 'limietwaardes' uitkomen. TNO geeft zelf toe dat deze limietwaardes niets zeggen over de vraag of mensen last kunnen krijgen van het isocyaten. Niet duidelijk is wanneer mensen gevoelig worden voor het spul en als ze daarvoor gevoelig zijn dan kunnen ze er zelfs bij hele kleine hoeveelheden last van krijgen.

Sensibel
Die limietwaardes zijn in Nederland aan de hoge kant, zo zegt Gabriëlle Bosch, van het meldpunt Pur-slachtoffers. Dat TNO resten van isocynaten heeft gevonden in hun huizen is voor haar voldoende aanwijzing dat er iets aan de hand is. De metingen werden immers pas gedaan ongeveer een jaar nadat de huizen werden bespoten. Ze waren bij het aanbrengen van de isolatie dus waarschijnlijk hoger. TNO houdt zich op de vlakte: "Het is niet te bepalen in hoeverre personen aanwezig in de woning tijdens het aanbrengen van de PUR-vloerisolatie, gesensibiliseerd kunnen zijn geworden voor isocyanaten."

Gifgoed
Het pur zelf wordt gevormd bij het aanbrengen ervan, door twee stoffen die eerder buiten in een vrachtwagen zijn gemengd te spuiten op een te isoleren oppervlak, waarna zich een chemische reactie voordoet. Daarbij ontsnapt MDI (methyleendifenyldiisocyanaat). Wikipedia stelt dat MDI ziekmakend kan zijn. "Herhaald of langdurig contact met MDI kan de huid gevoelig maken; bij personen die al voor andere diisocyanaten gesensibiliseerd zijn, kunnen allergische reacties optreden. Herhaalde of langdurige inademing kan astma veroorzaken." Mensen die professioneel met pur werken krijgen daar vaak last van. Sensibiliteit voor pur is door de FNV een erkende beroepsziekte.

Nieuwe richtlijnen

Ondertussen heeft certificeringsinstantie IKOB-BKB nieuwe richtlijnen uitgevaardigd, zo schrijft Blok. Die zijn vooralsnog niet erg indrukwekkend. De bewoners moeten tot twee uur na het aanbrengen van de isolatie hun huis verlaten. Op "korte termijn" zouden de veiligheidsmaatregelen verder verscherpt worden. Zo moet in de toekomst het kruipluik dicht zijn tijdens de werkzaamheden en moet de ruimte wel op een andere manier geventileerd worden, zodat gevormde gassen snel weg kunnen. Alleen als bedrijven zich aan de richtlijnen van IKOB-BKB houden krijgen ze het KOMO-certificaat. Slechts een deel van de 22 bedrijven die zich bezighouden met het aanbrengen van Pur-isolatie is gecertificeerd.

Onfris
Bosch heeft totaal geen vertrouwen in IKOB-BKB, zo zegt ze tegen Energieenwater.net. Het is een onfrisse club die betaald wordt door de sector zelf. Zie eerder hoe er door bedrijven als Nuon gemarchandeerd werd door de bedrijven bij het aanbrengen van de isolatie.

Voorzorgsprincipe
De conclusie van Blok is helemaal opmerkelijk. Hij meldt dat de overheid bij "een dergelijk risicovraagstuk met wetenschappelijke onzekerheden" het voorzorgsprincipe hanteert. Dat voorzorgsprincipe wordt vaak opgevat als: 'bij twijfel niet doen'. Volgens het kabinet houdt dit principe echter in: 'het verkleinen of beter beheersen van risico’s'. Ofwel: 'bij twijfel nog een keer goed uitkijken en dan toch maar inhalen.'

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn