Hoge importheffingen Chinese panelen van kracht voor deel van import

30 juli 2013 - Voor een deel van de import van Chinese panelen worden per 6 augustus wel degelijk hoge importheffingen van kracht. Er is een minimumprijs afgesproken met een deel van de Chinese producenten maar die geldt alleen voor zover de import niet een bepaald volume overtreft, zo blijkt uit een persconferentie van Europees Commissaris De Gucht.

 

Dumping
In juni kondigde De Gucht al aan dat hij met de importheffingen zou komen als de Chinezen niet zouden instemmen met een bepaalde minimumprijs voor zonnepanelen uit dat land. Hij beschuldigt de Chinezen van dumping. Vraag is of er echt sprake is van dumping of dat de Chinezen gewoon goedkoper zijn. In eerste instantie zou er een importheffing van 11,8% gelden. Als er begin augustus nog geen overeenstemming was over de minimumprijs zou de importheffing naar gemiddeld 47,6% gaan. Triomfantelijk meldt De Gucht dat er nu overeenstemming met de Chinezen is.

Onduidelijkheid alom
De suggestie werd gewekt dat de hoge importheffingen van tafel zijn. Maar dat is dus maar ten dele zo. Voor het deel van de import dat de afgesproken hoeveelheid overtreft geldt straks wel degelijk een importheffing van 47,6%, zo blijkt uit de persconferentie. Wat precies de afgesproken minimumprijs en de afgesproken hoeveelheid zonnepanelen zijn maakt De Gucht niet duidelijk. Uit andere berichten blijkt dat het om 56 cent per Wattpiek gaat. De maximum hoeveelheid zou 7 GWpiek zijn, ongeveer de helft van de totale Europese vraag in een jaar.

Wel is duidelijk dat de hoeveelheid zodanig is gekozen dat Europese fabrikanten maximaal  kunnen produceren. Het is een hoeveelheid 'which cannot be satisfied by European supply'. De maximumimport zal onder het huidige importniveau liggen. China heeft nu zo'n 80% van de markt in handen, zo zegt De Gucht.

Strijd
Ook voor panelen van fabrikanten die de overeenkomst niet onderschrijven moet de hoge importheffing betaald worden. Zo'n 70% van de fabrikanten doet mee, zo zei De Gucht. Dus voor de panelen van zo'n 30% moeten excessieve heffingen betaald worden. Voor de panelen van die 70% geldt de minimumprijs voor zover de geïmporteerde hoeveelheid niet boven de afgesproken hoeveelheid uitkomt. Vraag is of de acties van De Gucht niet in strijd zijn met bepalingen van de WTO. De Gucht zet de vrije markt met zijn acties compleet buitenspel.

Zie ook:
Duizenden banen op de tocht, consument op kosten gejaagd en verduurzaming gefrustreerd door communistische prijspolitiek Europese Commissie

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn