CBS: productie stroom uit fossiele brandstoffen daalt met 12%

24 juli 2013 - De productie van stroom uit fossiele bronnen is  vorig jaar gedaald met 12% tot 82 TWh, zo meldde CBS. Vooral de daling in de productie met aardgas is hiervoor verantwoordelijk (zie tabel).

Verduurzaming?
De productie van stroom uit kolen steeg met 15% naar 24 TWh. De productie van duurzame elektriciteit steeg van, afgerond, 12,3 naar 12,5 TWh. Het aandeel van duurzaam opgewekte elektriciteit in de totale productie neemt daarmee een vol punt toe, naar ruim 12%, vanwege de daling van de totale productie.

Elektriciteitsproductie Nederland in TWh  
  2011 2012
kolen 20,8 24,0
aardgas 67,9 54,1
duurzaam 12,3 12,5
kernenergie 4,1 4,0
overig 7,9 7,4
totaal 113,0 102,0

Import boost
Dat de productie in Nederland sterk is afgenomen wisten we al uit de cijfers die Tennet maandelijks publiceert. Die daling heeft niet zozeer met een daling in het verbruik te maken als wel met een sterke stijging van de import.  Met name de import uit Duitsland en Noorwegen nam toe, die uit België en het Verenigd Koninkrijk nam  af. CBS plaatste nog het volgende interessante grafiekje hierover:

Import
Of het elektriciteitsverbruik in Nederland duurzamer is geworden hangt dus met name af van de vraag hoe de stroom die we importeren vanuit het buitenland is opgewekt. Als reden voor de stijgende import en dalende productie uit gas wordt door CBS gegeven dat de stroom uit het buitenland goedkoper was dan de kosten van het maken van stroom uit gas in Nederland. Onduidelijk is of die stroom uit het buitenland nu duurzame of niet duurzame stroom is, als  dat al te zeggen is. Stroom uit het buitenland was goedkoper door lage kolenprijzen en door de grote beschikbaarheid van duurzame stroom, zo meldt CBS.

Verschillen
Er zit overigens een groot verschil in de productiecijfers van CBS en die van Tennet. Tennet stelt dat de productie over 2012 (in de 12 maanden tot en met december 2012) slechts 84,7 TWh was, terwijl CBS het heeft over 102 TWh. Het verschil is dat CBS alle decentrale productie meeneemt en Tennet alleen decentrale productie voor zover die op het hoogspanningsnet wordt gezet en die dus niet lokaal wordt afgenomen.

Copyright © Geldengroe.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn