Wiebe Draijer's vakantieplanning stuurt afronding 'werkdocument' in de war

16 juli 2013 - Vooralsnog zijn er alleen mondelinge afspraken gemaakt tussen de partijen die onderhandeld hebben over een energie-akkoord. Er zou vrijdag een stuk komen, een 'werkdocument', maar dat kwam niet. Toen zou het maandag komen, zo zei Joris Wijnhoven van Greenpeace. Maar het kwam weer niet. Nu heet het dat het niet gepubliceerd kan worden omdat Wiebe Draijer, de voorzitter van de SER, op vakantie is en er nog gebakkeleid wordt over bepaalde teksten.

Onvoldoende
Er wordt nog gepraat over de manier waarop zaken worden opgeschreven in het werkdocument en er is nog geen overeenstemming over alle punten van het stuk. Een heikel punt is onder meer de vraag hoe het doel van de 100 petajoule aan besparing in 2020 zal worden bereikt. Die besparing (op een totaal energieverbruik in Nederland van 2150 petajoule) moet het totaal zijn van alles wat er bereikt wordt in de industrie, de woningbouw, het bedrijfsleven en in het verkeer. De voorgestelde maatregelen zijn volgens Greenpeace nu nog onvoldoende om dat doel te verwezenlijken.

Gereken
Daar moet dus over verder gepraat worden, zo stelt Wijnhoven. Er moet gezocht worden naar nieuwe maatregelen. Nu zitten planbureaus te rekenen aan de gevolgen van de voorgestelde acties. Alsof Nederland daar ook maar iets mee opschiet, met dat gereken. Een maatregel waar wel min of meer overeenstemming over is is de instelling van een fonds waaruit goedkoop geleend kan worden. Ook gaan energiebedrijven isolerende maatregelen nemen; althans daar zijn arrangementen voor in het leven geroepen.

Rol VEH
Het doel van die 100 petajoule is waarschijnlijk buiten beeld geraakt omdat het verplichte C-label voor woningen op het laatste moment werd afgeschoten. Dat zou in eerste instantie worden doorgevoerd en er zou nog voldoende tijd voor genomen worden, zodat iedereen er aan kon wennen, zo zegt Wijnhoven. Maar de Vereniging Eigen Huis ging er pontificaal voor liggen. "Het was makkelijk voor de VEH; ze had maar één ding om te verdedigen. En een probleem is dat we ze niets in ruil konden geven", zo zegt Wijnhoven. De VEH nam op het laatst weliswaar niet meer deel aan de onderhandelingen maar ze hadden zich er van vergewist dat er geen akkoord zou komen met dit label.

Kortzichtig
Minister Kamp zei later nog voor de camera nog dat zo'n label slecht zou zijn voor de woningmarkt. Wijnhoven van Greenpeace vindt dit onzin. "Huizen worden er alleen maar meer waard door." Het is een "gemiste kans", zo vindt hij, en "kortzichtig". "Je verdient je investering terug".

Spreek nooit iets mondeling af
Het gevolg van dit alles is dus dat er nu alleen mondelinge overeenstemming is en dan ook nog alleen maar over de hoofdpunten. Alleen het persbericht van de SER en de brief die Kamp naar de Kamer stuurde zijn straks een houvast voor partijen die zich ergens op willen beroepen. Het is niet veel. Een ondertekend werkdocument lijkt er nu niet meer van te komen. Áls er al iets ondertekend gaat worden, is dat het uiteindelijke document en dat zal dan pas eind augustus gebeuren, vlak voor Prinsjesdag. Mogelijk heeft de Kamer niet eens meer de kans er over te discussiëren voordat de regering de begroting met Prinsjesdag publiceert, waarin alle of een deel van de maatregelen zullen terugkomen. 

Bijltje
Maar de kans is groot dat het helemaal niet komt van de ondertekening van wat dan ook. Greenpeace doet het voorkomen alsof ze heel enthousiast is, maar waarschijnlijk is dat maar schijn. Waarom zijn jullie zo blij?, vroegen we aan Wijnhoven. "Er zijn een aantal punten die stáán", zo zegt hij, "zoals de uitrol van wind op zee, die van wind op land, de maximering van de hoeveelheid biomassa die in de kolenketels mag worden gegooid en de sluiting van de kolencentrales". Het liefst zou Greenpeace mogelijk het bijltje erbij neergooien. Alleen de belofte om vier kolencentrales te sluiten houdt ze waarschijnlijk nog op de been.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn