Projectontwikkelaars weigeren woonwijken aan te sluiten op aardwarmte-centrales

13 juli 2013 - Projectontwikkelaars als het Bouwfonds laten het afweten als het gaat om aansluiting van nieuwe woonwijken op aardwarmte-centrales.

Verzuim
Zo staat Jos Scheffers van Green Well Westand klaar om een nieuwe woonwijk in Poeldijk, op 500 meter afstand van de centrale aan te sluiten. Hij wil zelfs een leiding tot aan de grens met Poeldijk aanleggen. Hoewel de gemeente nu groot voorstander is van duurzame projecten als aardwarmte komt het er niet van. Bouwfonds, de projectontwikkelaar die de grond in handen heeft gekregen, wil er niet aan. En de gemeente heeft verzuimd om het als  harde eis op te nemen bij de verkoop van de grond, gespitst als het was op die verkoop om de kosten van de aankoop terug te kunnen verdienen.

Gemiste kans
De reden van de onwil van Bouwfonds is niet helemaal duidelijk. Bouwfonds wil een garantie op de levering van warmte voor 30 jaar, maar die wil of kan Scheffers niet geven. Hij was uitgenodigd om te komen praten, maar op het laatste moment mocht hij niet mee. "Geeft een ketelfabrikant wel een garantie voor 30 jaar?", zo zei hij tegen Bouwfonds. Tegelijkertijd zegt hij wel dat hij backups achter de hand heeft om te zorgen dat er warmte geleverd wordt als de aardwarmtecentrale uitvalt. Die backup is de WKK-installatie waar hij over beschikt. Netwerkbeheerder Westland Infra zou de afrekening van de warmte verzorgen voor de nieuwe bewoners. Zelf zal hij er niet veel  aan verdienen. Want het gaat slechts om een paar honderd duizend kuub gas per jaar. Voor een tuinder is dat peanuts. "Een gemiste kans", zo vindt Léon Lankester van Agro Adviesburo.

Volloop-scenario
Ook eerder is het al mis gegaan met de aansluiting van een nieuwbouwproject in het Westland op een aardwarmte-centrale. Dat gaat om 'Het nieuwe water', een project in het gebied tussen Naaldwijk en 's Gravenzande, bij de Maasdijk. Hier is het probleem dat de woningen in de loop van de tijd gebouwd worden, het 'volloop-scenario'. De projectontwikkelaar, OMW dit keer, vindt het dan te riskant of te duur om al bij aanvang van het project veel te investeren in een centrale die voldoende capaciteit heeft om alle huizen te verwarmen.

Omgekeerd
Ook in Den Haag liep het natuurlijk gigantisch spaak met aardwarmte voor woningbouw. Hier werd wel in een vroeg stadium gekozen voor aardwarmte als verwarmingsbron voor de huizen, maar de huizen kwamen er niet. Renovatie van flats ging niet door, als gevolg van de financiële problemen bij Vestia, waardoor er een hogere temperatuur nodig is dan de temperatuur die men dacht nodig te hebben. Die hogere temperatuur kan weer niet geleverd worden door de aardwarmte-centrale. Dus waar er huizen kwamen, in het Westland, werd niet gekozen voor aardwarmte, hoewel dat wel had gekund en waar er gekozen werd voor aardwarmte voor de verwarming van huizen kwamen de huizen er niet.

Vinkentouw
"Een woningbouwproject op aardwarmte kan niet zonder tuinbouw", zo zegt Scheffers dan ook, die zelf nog zo'n acht tankauto's met zout water uit zijn eigen centrale naar Den Haag heeft gebracht om het daar in de centrale te pompen. Dat gebeurde nadat er zoet water in de Haagse leidingen was gepompt en bleek dat dat niet zo'n slim idee was. De tuinders denken er over om de centrale over te nemen. Ook andere investeerders zitten op het vinkentouw, maar niemand zal echt willen investeren als niet duidelijk is waar de warmte naar toe moet. Opties zijn nu dat er een leiding wordt getrokken naar de dichtstbijzijnde kassen in het Westland, dat bedrijventerreinen worden aangesloten (niet erg realistisch voor de korte termijn) of dat de aardwarmte in het bestaande stadsverwarmingsnet van Den Haag wordt gepompt. Daarvoor moet het wel opgewarmd worden; dat kan met het gas dat omhoog komt met het water, zo zegt Scheffers.

Nieuwe problemen
Overigens zijn er ook nog technische problemen op te lossen. Behalve dat de put in Den Haag vervuild schijnt te zijn, mogelijk door het zoete water dat er in gepompt is, moeten er ook nieuwe pompen worden geïnstalleerd om het water terug te kunnen pompen. Alle projecten hadden daar last van. Scheffers heeft die pomp meteen geïnstalleerd; twee zelfs voor de zekerheid. Hij heeft ervoor gezorgd dat  de centrale  zo snel mogelijk nadat de putten geslagen werden ging draaien om zo te voorkomen dat die droog zou vallen. De centrale in Den Haag staat nu al zo'n twee jaar stil. Vraag is of de watercirculatie nog op gang te krijgen is. Extra probleem daar is dat die pomp dan in het ketelhuis geplaatst moeten worden, die een stukje vanaf de putten af staat, in een tramlus. De huidige leidingen die nu onder de trambaan lopen zijn niet dik genoeg, om de druk van die pompen aan te kunnen. Dus moeten er weer nieuwe leidingen aangelegd worden.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn