Kamp keurt omkopingspraktijken Eneco af

21 juni 2013 - Minister Kamp is niet blij met de manier waarop Eneco kritiek op het windmolenpark Luchterduinen de kop in heeft willen drukken. Dit zei hij donderdag bij de behandeling van enkele moties over energie in de Tweede Kamer. "Ik ben het eens met de kritiek die mevrouw Klever heeft", zo zei hij in antwoord op opmerkingen van het Kamerlid van de PVV.

Zwijggeld
Eneco en de gemeenten Bloemendaal, Zandvoort en Noordwijk stonden op het punt een convenant te sluiten. Eneco zou gedurende twintig jaar 37.500 euro storten in een fonds, waaruit duurzame projecten gefinancierd zouden worden. In ruil daarvoor moesten gemeente-ambtenaren en bestuurders zich onthouden van kritiek over twee windmolenparken die door Eneco zouden worden gebouwd. Ook zouden ze lopende bezwaarprocedures moeten intrekken. De gemeenten Bloemendaal en Zandvoort tekenden, maar de partij Puur Noordwijk had bezwaar.

Ongelukkig
De zaak kwam in de landelijke politiek aan de orde toen de PVV er vragen over ging stellen. In het antwoord hield de minister zich in eerste instantie op de vlakte. Het was een zaak van de gemeente, zo zei hij. Donderdag was hij explicieter. "Ik vind het een ongelukkige gang van zaken. Gemeenten moeten alle onderwerpen die aan de orde zijn, objectief bekijken. Op basis daarvan moeten zij hun opvatting geven, niet op grond van convenanten of financiële regelingen." Hij besloot door te zeggen dat hij de kritiek van Klever deelt. "Ik vond dat mevrouw Klever inhoudelijk wel een punt had."

Omkoperij
Eneco heeft aangeboden om het gewraakte passage te schrappen. Opvallend is dat dit is gemeld in een bericht dat alleen gevonden wordt als je er per ongeluk op stuit. Daarmee is de poging om bestuurders de mond te snoeren weliswaar mislukt, maar de verdenking dat Eneco de gemeenten omkoopt blijft staan. Want de schenking van 750.000 euro blijft bestaan en dat doet het bedrijf alleen maar om veronderstelde weerstand weg te nemen. De zaak doet denken aan de donatie die het Britse mijnbouwbedrijf Cuadrilla gaf aan de gemeente Boxtel om daar naar schaliegas te gaan boren.

Plannen
Het park voor de kust van de drie gemeenten, Luchterduinen genaamd, gaat bestaan uit 43 molens met een vermogen van 129 MW. Eneco heeft hier al subsidie voor gekregen; het restant van de grote subsidiepot waarvan het grootste deel naar het park  bij Schiermonnikoog is gegaan. Verder wil Eneco nog een ander park bouwen. Daarvoor is donderdag een informatie-avond geweest in Egmond aan Zee. Dit is het park wat eerst Scheveningen-Buiten heette maar dat vanwege in de weg liggende scheepvaartroutes is verlegd naar wat in zee-jargon vak Q4 heet. Dat is net boven de bestaande twee parken bij Egmond en Bergen aan Zee.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn