Nieuwe coöperatie Adem Water moet waterkrachtcentrale nieuwe boost geven

31 mei 2013 - Adem Houten heeft een nieuwe coöperatie opgericht, Adem Water, om daarmee de renovatie van de waterkrachtcentrale Hagestein van de grond te krijgen. De coöperatie dient als steunbetuigingsgroep voor het plan om de centrale te renoveren, zo zegt Ad van Wijk van de coöperatie tegen Energieenwater.net

Nut
Er ligt een oude waterkrachtcentrale in de Lek bij Hagestein. Die is al acht jaar geleden buiten gebruik gesteld door eigenaar Nuon omdat die versleten is. Het ligt voor de hand om die te renoveren, zodat er weer duurzame stroom wordt opgewekt. Ad van Wijk en zijn Adem Houten hebben zich over de centrale ontfermd. Hoewel de Tweede Kamer zich er meerdere malen mee bemoeid heeft wil Rijkswaterstaat tot nog toe niet meewerken. Wel is er een overleg geweest tussen de stakeholders, waar ook Adem Houten bij is geweest. Van Wijk vraagt zich af wat daar op volgt. "Wat is het nut ervan, behalve dat je elkaar bezighoudt?"

Asfaltbolwerk
Maar hij geeft niet op, vandaar de oprichting van Adem Water. Mensen kunnen voor een tientje lid worden. Ze hebben dan het recht om als eerste te investeren in de centrale, als de renovatie dan eindelijk van de grond, en ze mogen dan de stroom afnemen. Als ze een beetje geluk hebben en het kabinet meewerkt kunnen ze die tegen een verlaagd energiebelastingtarief aankopen. En ook fungeert de coöperatie dus als een soort actiegroep die het conservatieve asfaltbolwerk Rijkswaterstaat achter de veren gaat zitten om eindelijk eens stappen te gaan ondernemen.

Eigendom
Adem Houten is in handen van Van Wijk (50%) en Greenspread. Recentelijk heeft Greenspread het belang verhoogd tot 50% door de aandelen over te nemen van twee andere investeerders. Die hadden het vertrouwen verloren in de coöperatie, door het faillissement van Trianel, waar Adem Houten klant van was, en de traagheid waarmee projecten van de grond komen.

Windmolens
Adem Houten is in overleg met De Windvogel voor de plaatsing van twee windmolen (van zo'n 750 kW) in Nieuwegein. Verheugend voor de regio is verder dat de drie molens bij Houten, aan het Amsterdam Rijnkanaal, nu eindelijk worden gebouwd. Dit is een initiatief van Eneco en Uwind, die ook willen proberen om inwoners te laten profiteren van de opbrengsten. Dit project is jarenlang opgehouden door procedures, onder meer van mensen die kilometers ver van de molens vandaan wonen. Komende woensdagmiddag kunnen mensen daar (Veerhavenweg) een kijkje nemen om te zien hoe de bouw vordert.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn