Vos (PVDA): geen schaliegasboringen als schadelijke chemicaliën achterblijven in bodem

25 mei 2013 - Er mogen geen schaliegasboringen plaatsvinden als er schadelijke chemicaliën achterblijven in de bodem. Dat zei Tweede Kamerlid Jan Vos zaterdagmiddag tijdens een bijeenkomst over schaliegas op het partijbureau van de PVDA in Amsterdam.

Bakzeil
De bijeenkomst was een uitvloeisel van de moties die recentelijk op het congres zijn aangenomen. Daar keerde het congres zich in meerderheid tegen proefboringen. De fractie moet nu eerst terug naar het congres als het proefboringen wil toestaan. Ook vond het congres dat nut en noodzaak van de winning van schaliegas moet zijn aangetoond. Dat wil zeggen: alleen schaliegaswinning als Nederland niet zonder kan. De partijtop zit met de moties in de maag, want die is niet onverdeeld tegen de winning.

Geld
Vos vindt schaliegas "interessant", zo zei hij zaterdag. Hij gebruikt daarbij vooral het argument dat fossiele brandstoffen nog zeker tot 2050 nodig blijven in de Nederlandse energiehuishouding. Het Nederlandse aardgas raakt echter op. Als je dan geen schaliegas wint wordt je afhankelijk van landen als Rusland voor de import van gas. Daarnaast vindt Vos de inkomsten voor de staat belangrijk, zo zei hij eerlijk. Het officiële standpunt van de partij is dat de winning alleen plaats kan vinden als die schoon en veilig is en als er flinke stappen richting een duurzame energiehuishouding worden gemaakt.

Draagvlak
Het precieze standpunt van Vos werd niet helemaal duidelijk. De aanwezigen, vooral leden van de werkgroep Duurzaamheid, waren daar niet blij  mee. Vos is onduidelijk over het belang van 'draagvlak'.  Soms noemde hij dit wel als overweging en soms niet. Hij zei tegen ons dat hij als volksvertegenwoordiger soms standpunten moet innemen die tegen de wens van een deel van de bevolking ingaan, als die in het algemeen belang zijn. Hij zei echter ook dat een politicus alleen maatregelen kan nemen als die op draagvlak kunnen rekenen. Ook is Vos vaag over het belang van het nut- en noodzaak-argument. Maar met name dit laatste is dus iets waar de leden om vragen.

Chemicaliën
Later tijdens de discussie leek Vos dichter tegen het standpunt van de leden aan te kruipen. Hij vroeg begrip voor zijn probleem dat hij zich niet heel sterk tegen schaliegas kan keren omdat de PVDA samen in de coalitie zit met de VVD, die erg graag de boor in de grond wil zetten. Ook meldde hij dus dat de PVDA de winning alleen zou goedkeuren als er geen schadelijke chemicaliën in de grond achterblijven. Zelfs de PVDA-ers in de zaal waren verrast over deze uitspraak. Wim Turkenburg die ook in de zaal zat merkte voorzichtig op dat dit waarschijnlijk betekent dat schaliegas niet gewonnen kan worden.

Druppel gas
Turkenburg is hoogleraar in Utrecht en PVDA-lid. Hij gaf een lezing voordat de discussie met Vos begon. De PVDA-leden hingen aan zijn lippen. Turkenburg is net als Vos niet heel negatief. Volgens Turkenburg is het te verwachten dat de MER meer duidelijkheid geeft over welke chemicaliën gebruikt worden. Hij verwacht niet dat dit in Nederland geheim zal blijven, net als in de Verenigde Staten. Er zit naar schatting zo'n 250 tot 400 miljard kubieke meter schaliegas in de Nederlandse bodem. Nederland zou daar zo'n 5 tot 8 jaar mee vooruit kunnen. Niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat dus.

Opgewonden
De leden van de PVDA die aanwezig waren vonden dat de partij zich te weinig inzet voor verduurzaming. Vos probeerde dat te ontkrachten door steeds maar te wijzen op de drie miljard die het kabinet vrijmaakt in het kader van de SDE. "Het gaat niet om geld", zo zei een lid, "maar om een houding". De PVDD heeft het volgens hem veel beter bekeken. Die spreekt consequent over een ecologisch tekort. Ook vroeg iemand zich af waarom de partij zich niet gewoon tegen schaliegas keert. De leden waren erg direct en vrij opgewonden. Ze konden vaak niet op hun beurt wachten voordat ze het woord namen.

Vragen
Maar het beeld is in ieder geval dat de PVDA zich te weinig profileert als duurzame partij. Turkenburg vraagt als lid van de PVDA om een visie van de PVDA op de energiehuishouding in 2050. Verder wil hij weten wat de termen 'schoon en veilig' precies betekenen en wat de randvoorwaarden van verduurzaming zijn, in de zin dat de kwetsbaren in de samenleving niet teveel getroffen mogen worden. Dit thema is opgepakt door de Wiarda Beckman stichting, waar Turkenburg ook lid van is. Ook Simon Kalf van D66, die meeschreef aan het Dopp-rapport, was aanwezig. Hij zegt dat D66 zich uitgesproken heeft tegen schaliegaswinning.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn