Energie-U werkt krachtig verder aan bouw zes windmolens ondanks clubje anti's en ambtelijke regelzucht

21 mei 2013 - Energie-U uit Utrecht werkt hard om te komen tot de bouw van zes windmolen op en rond industrie-terrein Lage Weide. De grootste hindernissen daarbij zijn een klein clubje fananieke anti's en ambtelijke opvattingen over waar wel en waar niet een windmolen mag komen te staan.

Park
De molens krijgen een vermogen van 2,5 MW, zoals het er nu naar ziet. In vergelijking met molens van 3 MW is de opbrengst bij lage windsnelheden dan hoger. Een windmolen kost tegenwoordig ongeveer 1,5 miljoen euro per MW. De totale investering bedraagt dan ongeveer 22 miljoen euro. Dit moet deels door leden, deels door bedrijven opgebracht worden. Bedrijven die meedoen zijn Joulz, Beuk Horeca en Softdrinks International, die op het bedrijventerrein gevestigd zijn. De molens worden straks in een BV ondergebracht die voor 49% in handen is van de bedrijven en voor 51% in handen van de coöperatie. Binnenkort wordt Energie-U een coöperatie in plaats van een vereniging.

Boze buren
Eerst zijn er nog een aantal hobbels te nemen, zoals die van bewoners die in een nabijgelegen woonwijk Zuilen-Noord. Zij hebben zich verenigd in 'Buren van Lage Weide'. De mensen wonen er minstens 500 meter vanaf. Het is niet goed voorstelbaar dat ze veel last van de molens zullen ondervinden. Maar ze gaan er niet minder om tekeer. Ze weten de lokale media goed te vinden en ze verzinnen steeds nieuwe argumenten tegen de molens: gevaar, lawaai, waardedaling huizen, etc. De weerstand tegen het geplande parkje in het algemeen neemt af, maar dit clubje wordt fanatieker, zo zegt projectleider Saskia Kluit van Energie-U.

Niet bestaande dijk
Dan zijn er nog de ondoorgrondelijke Nederlandse bureaucratische krochten. Het is al aardig vol in het gebiedje rond de Nuon-warmtekrachtcentrale, dat is waar, maar de opvattingen van verschillende overheden zijn tamelijk bizar. Zo mag de windmolen niet op de plaats van een dijk komen te staan, zo stelde Rijkswaterstaat. 'Waar ligt die dijk dan?', zo vroegen de initiatiefnemers zich af. 'Wel, die ligt er nog niet; maar hij kan er nog komen.' Ondertussen is de A2 verbreed (op de locatie van de geplande dijk) en is er een nieuwe afslag gekomen, maar de molen mag nog steeds niet gebouwd worden.

Ziekenhuis
Verder komt er aan de andere kant van de hele brede snelweg een ziekenhuis te staan, het Antonius-ziekenhuis. Zo'n gebouw heeft een speciale status. De maximale geluidsbelasting op de gevel is lager dan elders. Het is een issue, door de gemeente aangedragen, maar het is ook hier niet voorstelbaar dat patiënten de molens zullen horen. Er ligt dus een grote snelweg tussen en het ziekenhuis ligt op minstens 500/600 meter afstand. Ook raar: de bouw van een nieuw woonwijkje vlak bij de snelweg is geen enkel probleem.

Vogelen
Verder is er nog het probleem van de vogel. Er broedde in het watertje nabij het industrieterrein een vogel, een roerdomp. Het watertje en het park werden flink ingekort door de asfaltwerkzaamheden van Rijkswaterstaat, wat de vogel ertoe aanzette om zijn heil ergens anders te zoeken. Maar er is een kans dat die terugkomt en dat kan hij in de molen terecht komen. Dat vindt de gemeente een probleem. Je verzint het niet; maar de mensen van Energie-U zijn echt in overleg met ambtenaren van de gemeente Utrecht over de bescherming van een vogel die er niet is.

Klus
De kans dat de vogel, als die al terugkomt, onder een auto terecht komt zo gauw hij zijn plekje verlaat is echter vele malen groter dan dat die in de wieken van de molen terecht komt, zo zegt Kluit. En dan zijn er nog de normale barrières, als hoogspanningskabels waar molens niet te dicht bij mogen staan ('Er zijn net nieuwe richtlijnen uit') en de gasleiding die de Nuoncentrale voedt.

Gemeenteraad
De grootste klus die nu geklaard moet worden is het overtuigen van de gemeenteraad, ook al had die gemeenteraad zelf eerder opdracht gegeven, middels het aannemen van een motie, tot het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van de bouw van een park binnen de grenzen. In september wordt er waarschijnlijk een beslissing genomen. "De kans is fifty-fifty", zegt directeur Hans Botman van Energie-U. Hoe later het moment dat er over vergaderd wordt (en dus hoe dichter tegen de gemeenteraadsverkiezingen), hoe groter de kans dat de beslissing uitgesteld wordt.

Wind tour
Vrijdag gingen leden en belangstellenden van de vereniging op bezoek bij een aantal parken, onder meer om zelf vast te stellen in hoeverre er nu geluidsoverlast is. Staande onder een molen van Windvogel, ten zuiden van Amsterdam, bleek dat de wieken boven niet waren te horen terwijl die toch behoorlijk ronddraaiden. Wel hoorden sommige belangstellenden nog een hoge pieptoon van de transformatoren. Die maken erg veel lawaai bleek bij een bezoek binnen in de molen. Ook werd vanuit een woonwijk in Amsterdam gekeken naar de windmolens van de Noordzeeweg in Amsterdam. Overbodig te zeggen dat er niets te horen was van de molens. Wel van de weg die er tussen lag.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn