Groengas-producenten mogelijk naar rechter over plotselinge verhoging transportkosten

30 april 2013 - Producenten van groen gas zijn boos over een plotselinge verhoging van de transportkosten per 1 januari 2013. Ze zijn nu in gesprek met de netbeheerders, maar als ze er met hen niet uitkomen gaan ze mogelijk naar de rechter.

Extra tarief
Per 1 januari 2013 rekenen de netbeheerders een transporttarief bij de invoeding van groen gas. Het gaat om de transportvergoeding, bestaande uit het vastrecht en het capaciteitstarief. Dat laatste tarief is afhankelijk van de grootte van de aansluiting. 

Twee keer oneerlijk
Waarom zijn de netbeheerders daartoe overgegaan? Ze zeggen dat de tariefcodes zo uitgelegd moeten worden, zo zegt directeur Frederik Gast van Biogast vrijdag tegen Energieenwater.net. De producenten betwisten dat. De transportvergoeding wordt nu in feite twee keer betaald: één keer door afnemers en één keer bij de invoeding. Ook vreemd is dat het tarief niet in rekening wordt gebracht bij invoeders van grijs gas.

Aan de stok
Biogast had het anderhalf jaar geleden al aan de stok met Stedin, die weigerde om het groene gas uit een nieuwe installatie in Beverwijk in te voeden op het net. De kwaliteit van het gas zou te wensen overlaten maar het was het grijze gas dat op die plek een hogere calorische waarde had dan gemiddeld. De groengas-invoeders moeten meebewegen met de specificaties van grijs gas, zo wordt hen verteld. Biogast kreeg gelijk van de ACM maar Stedin weigerde de uitspraak uit te voeren.

Slome duikelaars
En het is dus nog lang niet koek en ei tussen de groen gas invoeders en de netbeheerders. Die laatste hebben een "ander bioritme" dan de invoeders, zo zegt Gast. Ofwel: ze zijn langzaam. Ze doen niet hun best om ruimte te maken in de netten voor invoeding van groen gas.

Verbeterpunten
Op drie punten moeten de netbeheerders zich van een betere kant laten zien. 1) Organisatorisch, 2) door zo ruim mogelijke technische specificaties op te stellen en 3) door invoeders van groen gas gelijk te behandelen aan die van grijs gas. Ze moeten meer ruimte maken in het net, zowel door te kijken waar er fysiek ruimte is in het net als door oprekken van de technische specificaties. Die laatste zijn strikt, strikter dan die voor grijs gas.  "We willen dezelfde bandbreedte als de invoeders van grijs gas", zo zegt Gast.

Productiepark
Biopgast heeft nu zes installaties, allemaal vergistingsinstallaties. Die staan in Tirns, Witteveen, Biddinghuizen, Meidrecht en Beverwijk. In Roermond wordt er één gebouwd. De oude installatie van Beverwijk is nu weer opgebouwd bij de waterzuiveringsinstallatie van Amsterdam, in Westpoort. In Beverwijk is een nieuwe gekomen.

Belemmeringen
De productie van groen gas gaat volgens Gast hem wel door. Er zijn echter behalve "inflexibele netbeheerders" echter andere belemmeringen. Zo is het moeilijk om financiering te vinden en de prijzen van biomassa zijn erg hoog. Daar komt bij dat de prijzen van stroom laag zijn, wat nadelig is voor eigenaren van vergisters die stroom opwekken, met het geproduceerde gas. Het is derhalve moeilijk om projecten die al een SDE-subsidie hebben gekregen ten uitvoer te brengen. Er zitten er talrijke in de pijplijn.

Subsidie
In de periode 2010-2012 is er subsidie verstrekt voor de productie van 300 miljoen kubieke meter per jaar aan groen gas. De subsidie nodig om groen gas rendabel te maken is, inclusief de verkoopprijs, 60 tot 80 cent per kubieke meter. Binnen de nieuwe systematiek van de SDE-plus is het volgens Gast niet zinvol om mee te dingen in de eerste ronde, omdat dan de subsidie nog te laag is. De tarieven van de laatste rondes zijn aantrekkelijk, maar omdat het budget beperkt is komt het ministerie mogelijk niet aan zo'n laatste ronde toe.

 Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn