Provincies twijfelen over oprichting NLD na rapport PWC

29 april 2013 - De drie noordelijke provincies twijfelen over de oprichting van de noordelijke energie-coöperatie NLD, na een rapport van PWC.

Doorrekening
PWC heeft op verzoek van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de businesscase voor het nieuwe energiebedrijf doorgerekend. De provincies willen ieder zo'n 150.000 euro in het bedrijf steken. NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam) moet de vergunninghouder worden voor alle coöperaties in de drie provincies, zoals Energie coöperatie Friesland, Grunneger Power, andere initiatieven in Groningen en de Drentse Kei, waarin Drentse coöperaties zich hebben verenigd. De stroom hoeft dan niet meer via Sepa worden afgenomen, maar kan dan direct worden ingekocht.

Quitte
PWC was niet negatief over het geheel genomen en over de businesscase maar ze plaatst kanttekeningen bij de veronderstelde groei van het aantal klanten. NLD zelf verwacht door te groeien naar zo'n 4.000 klanten. Bij een bestand van 3000 speelt de organisatie quitte, zo zegt Jos Bijkersma van Grunneger Power tegen Energieenwater. net. Met dat laatste is PWC het eens. De organisatie-adviseurs denken echter niet dat NLD de 4.000 klanten gaat halen.

Raar
Wat Bijkersma stoort is dat PWC ervan uitgaat dat klanten nog alleen om de prijs switchen. Een keuze voor een coöperatie wordt echter op andere factoren gebaseerd dan de prijs van de stroom en het gas. Mensen die lid worden weten dat het geld binnen de regio blijft. Het rare is dat PWC er wel vanuit gaat dat er een kentering aan de gang is naar lokale duurzame energie en dat het aantal klanten voor coöperaties exponentieel gaat toenemen, maar dat de organisaties dit niet vertaalt naar de case van NLD.

Zonnewende
Het is verder jammer volgens Blijkersma dat PWC geen goed hoor en wederhoor heeft gepleegd. Toch heeft hij nog wel vertrouwen in een positief besluit van de provincies. Die hebben zich namelijk geheel achter de doelstellingen van het NLD geschaard. De drie provincies moeten nu ieder afzonderlijk beslissen over de investering van 150.000 euro. Als alles goed gaat dan kan de NLD op 21 juni, de dag van de zonnewende, van start.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn