Elf gebieden waar grote windmolenparken komen

29 maart 2013 - Het kabinet heeft gisteren elf gebieden aangewezen waar grote windmolenparken van meer dan 100 MW kunnen komen. De elf gebieden zijn aangewezen in de ontwerp-Structuurvisie voor windenergie op land, die donderdag ook is gepubliceerd. Eerder was al bekend gemaakt dat het Rijk overeenstemming heeft bereikt over de bouw van windmolenparken met een totaal vermogen van 6000 MW.

Druk
Een deel hiervan zal bestaan uit parken van meer dan 100 MW en deel deel ervan uit kleine parken. Voor parken van meer dan 100 MW zal de Rijkscoördinaten-regeling worden toegepast, wat onder meer betekent dat lokale overheden niet in beroep kunnen tegen de bouw van de parken. Bewoners kunnen echter nog wel bezwaar maken, dus het zal druk worden bij de Raad van State de komende jaren.

Hier een overzicht van de elf gebieden en enkele opmerkingen daarbij:

Gebied     Opmerking                 
Eemshaven  
Delfzijl ten Zuid-oosten van Delfzijl
N33 Het stuk bij Veendam
Drentse Veenkoloniën Een langgerekt gebied, helemaal langs de grens met Groningen. Veel over te doen, bewoners zullen zich hier niet zomaar bij neerleggen
Wieringermeer Logisch, zat al in de planning
IJsselmeer Noord In het water, tegen de Afsluitdijk aan
Noordoostpolderdijk Windpark NOP, bij Urk, is in uitvoering
Flevoland Hier moet maar liefst 1370 MW komen. Er zijn vijf gebieden; de dijk van de Noordoostpolder, eentje ten noordoosten van Lelystad inclusief de Houtribdijk (vliegveld?) en drie aan de zuidelijke kant van Flevoland, waar nu windpark Zuidlob wordt gebouwd.
Rotterdamse Haven Logisch, hoe meer hoe beter
Goeree-Overflakke Logisch, veel draagvlak daar. Windparkgebied ligt rondom het eiland, aan de dijken
Krammersluizen Leuk

 

Lopend
Er worden al grote projecten in de steigers gezet voor de genoemde gebieden. Zo zijn er vergunningsaanvragen voor parken in de Drentse Veenkoloniën, bij de N33, bij de Krammersluizen, in de Noordoostpolder en voor het windpark Friesland, dat hier IJsselmeer Noord wordt genoemd.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn