Westland Infra, eindelijk eens een slimme net-project dat nuttig is en echt geld oplevert

19 maart 2013 - Het regent pilots op het gebied van smart grids. Lekker makkelijk, een pilot opzetten; het liefst met subsidie. Maar de kans op succes is klein. Er gaat alleen maar geld in; niet gekeken wordt of er wel geld uitkomt. Nee, neem dan Westland Infra. Die legde gewoon een echt slim net aan, waar de gebruikers meteen iets aan hebben. Dat gebeurde in de Wieringermeer, voor een groep tuinders.

Privaat netwerk
Directeur Frank Binnekamp van Westland Infra vertelde erover tijdens het congres slimme netten in Breukelen vorige week. Het idee was vooral om de capaciteit van de dure aansluiting aan het hoogspanningsnet te beperken. De tuinders betalen voor de capaciteit van de aansluiting die ze nodig hebben, en die wordt bepaald door de piek die in enig jaar bereikt wordt. Van belang bij dit project is dat de tuinders onderling een privaat netwerk hebben aangelegd, met een eigen aansluiting op het hoogspanningsnet.

Drie ton
Negen tuinders doen mee. Ze hebben een vermogen aan WKK-intallaties van 150 MW. De capaciteit van de aansluiting aan het hoogspanningsnet voor stroom was 70MW.  De bedoeling was dus om dat laatste te reduceren. Dat is gelukt. Het is nu 5 MW. De prijs per MW is 20.000 euro, dus dat levert een aardige besparing op (1,4 miljoen op jaarbasis). Daar tegenover staat dat de WKK's meer aanstaan in de uren dat dat niet zo aantrekkelijk is (in de flankerende uren; als de stroomprijs laag is). Dat kost een extra miljoen euro. Drie ton verdiend dus.

Van minuut tot minuut
Hoe dat is gedaan? De vraag naar en het aanbod van stroom binnen de groep van negen tuinders wordt bij elkaar gebracht door Westland Infra. De totale capaciteit van de WKK's is groter dan wat er ooit nodig is, dat is wel een voorwaarde. Tuinders geven aan wat ze echt zelf nodig hebben, wat eventueel verhandelbaar is en wat vrij verhandelbaar is. Als de WKK van de ene tuinder niet kan voorzien in de elektriciteitsbehoefte op een bepaald moment, wordt de WKK van de andere tuinder aangezet. Van minuut tot minuut wordt bijgehouden wat de vraag naar en het aanbod van elektriciteit is, zo zegt Mark van Driel dinsdag. Van Driel was destijds manager van het meetbedrijf van Westland Infra.

Biedladder
Er wordt gewerkt met biedladders, ofwel interne prijzen die oplopen naarmate er meer nodig is door een bepaalde tuinder. Dus de tuinder die een tekort heeft vergoedt de tuinder die met zijn WKK bijspringt. Het kan zijn dat de kosten voor die eerste tuinder hiervoor groter zijn dan wat hij zou hebben betaald als hij van buiten stroom had ingekocht. Vooral als de WKK's 's nachts aan moeten is dit het geval, zo legt Van Driel uit, want dan is de 'externe' stroomprijs laag. Maar toch rendeert het systeem in totaal. Een mooi voorbeeld van het oplossen van een prisoners' dilemma door middel van samenwerking.

Grenzen
De warmte die de WKK's produceren gaat niet verloren. Die wordt opgeslagen in buffertanken. Volgens Van Driel gaat er niet veel warmte verloren. Het systeem bewaakt constant of de WKK's met hun gasverbruik niet over de maximale capaciteit van de gasaansluiting heen gaan. Want als dat het geval is moeten ze hoge boetes aan Gasunie betalen. Het systeem grijpt hard in als dat het geval is, zegt Binnekamp. Opvallend is volgens de directeur dat de tuinders de grenzen van het systeem opzoeken.

Innovatief
Binnekamp: "Tuinders kennen hun bedrijfsprocessen door en door. Dat is een voordeel van het werken met tuinders. Ze zijn direct en ondernemend en ze zijn innovatief. De concurrentie is moordend in de tuinbouwsector. Tuinders zijn in staat om innovaties snel te vertalen naar hun eigen situatie. Dat zie je aan de manier waarop ze geothermie-projecten oppakken."

Magnie
Het thuisgebied van Westland Infra is natuurlijk het Westland. Is zo'n project als in de Wieringermeer nu ook daar mogelijk?, zo vroegen we aan Binnekamp. Nee, zo zei hij, omdat er een privaat netwerk voor nodig is. Van Driel legt uit waar hem dat in zit. Je hebt tuinders nodig die eigen WKK's hebben en die veel belichting nodig hebben. Dat zijn met name kwekers van bloemen. De laatste tijd worden groenten als paprika's en tomaten echter ook steeds vaker belicht. Als de netbeheerder die tuinders zou selecteren om mee te doen met het project zou die discrimineren, en dat mag niet van de wet. Een mogelijkheid is wel om private netwerken te gaan aanleggen. Dat gebeurt nu regelmatig in het Westland.

Verleden
Er zijn in het verleden wel al slimme net-projecten opgezet. Zo stuntte Westland al in de jaren zeventig met wasmachines die op afstand aan en uit konden worden gezet. Bij veel smart grid projecten is de techniek leidend, zo zei Binnekamp verschillende keren op het congres. De klant komt niet aan het woord. "Maar als je wilt wassen dan wil je wassen", zo zegt hij. Hij doelt daarmee op de projecten waarbij het systeem bepaalt wanneer de wasmachine aan gaat, zoals in de Muziekwijk in Zwolle of in Hoogkerk. Het klinkt allemaal leuk maar het zal niet aanslaan, zo hebben we hier ook al vaak opgemerkt.

Techniek
"Er wordt vanuit de techniek bedacht wat goed is. Maar voor wie doe je het", zo zei Binnekamp. "Het moet geïntegreerd worden met waar behoefte aan is."

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn