Warmtewet aangenomen, amendement om warmtebedrijven te splitsen niet

6 februari 2013 - De Warmtewet is dinsdag zoals verwacht aangenomen door de Tweede Kamer. Met algemene stemmen nog wel. Dit betekent dat er maximumtarieven komen voor het gebruik van warmte door mensen wiens huis is aangesloten op een warmtenet. De Eerste Kamer moet er nog wel over stemmen. Helaas is het mooiste amendement sinds mensenheugenis (van Paulus Jansen, dat de splitsing van warmtebedrijven regelende) verworpen.

Verhuur/eigendom
Met de wet zijn ook een aantal amendementen aangenomen. Zo is een amendement van de VVD en D66 aangenomen dat stelt dat leveranciers alleen een warmtemeter en een warmtewisselaar hoeven te gaan verhuren, in nieuwe gevallen. Dat wil zeggen als de bestaande instrumenten kapot zijn. In het wetsvoorstel leek te staan dat de instrumenten ook aan bestaande warmte-afnemers verhuurd moeten worden. Bij sommige netten zijn die dingen echter in eigendom van bewoners, en soms lijkt het niet duidelijk te zijn of ze van de bewoners of van het energiebedrijf zijn.

Onderzoek
Jan Vos (PVDA) kreeg de handen op elkaar voor een amendement dat een warmte-afnemer het recht geeft een onderzoek te vragen naar de manier waarop de kosten voor hem zijn berekend. Dit geldt dan in die gevallen waarin er geen meter in de woning aanwezig is en er geen warmteverdeler aanwezig is. De kosten moeten gelijkelijk door de afnemer en de warmteleverancier gedeeld worden. Overigen staat ook in de wet dat nieuwe afnemers en bij bestaande afnemers, waar dit niet tot te hoge kosten leidt, een warmtemeter moeten krijgen.

Technologie-neutraal
Van Veldhoven (D66) heeft het voor elkaar gekregen dat als het warmtenet faalt er niet noodzakelijkerwijs aangestuurd hoeft te worden op een gasnet als vervanging van zo'n net. Het zou ook gekozen kunnen worden voor andere technieken. Met het amendement is het alternatief techologie-neutraal geworden, een woord dat Parlementariërs tegenwoordig graag in de mond nemen.

Aansluitkosten
Een ander amendement van Vos beperkt de reikwijdte van een bepaling die zegt dat nieuwe klanten voor een bestaand warmtenet niet meer mogen betalen voor hun aansluiting dan als ze een gasaansluiting zouden nemen. Vos lijkt te willen voorkomen dat deze lage prijs ook geldt voor mensen die wegens vertraging later dan gepland op een nieuwe warmtenet worden aangesloten.

Splitsing
Helaas is een amendement van Paulus Jansen (SP) niet aangenomen. Dit amendement was bijna een wet op zich. Het zou regelen dat er niet als bij elektriciteit en gas een splitsing zou komen tussen netwerken en leveranciers/producenten. Zo'n splitsing zou logisch geweest zijn omdat het de afnemers minder afhankelijk maakt van de warmteleveranciers. Jansen wil alleen een splitsing als er meer dan één leverancier warmte invoedt op het warmtenet. Er valt veel voor te zeggen om ook als er maar één leverancier is het warmtenet af te splitsen van de centrales en leveranciers.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn