Biomassa-moties aangenomen: Ladder van Van Gerven, uitfasering voedselgewassen, ILUC en NTA 8080

24 januari 2013 - Alle moties die ingediend zijn naar aanleiding van het energiedebat in de Tweede Kamer vorige week zijn verworpen, dinsdag bij de stemming. Op het gebied van biobrandstoffen zijn echter wel een aantal moties aangenomen. En, toch wel verrassend, een motie over biomassa die in de ketels van kolencentrales wordt gegooid kon ook op de meerderheid van de Kamer rekenen.

Nieuw
Die laatste motie, van D66, stelt dat alleen gecertificeerde biomassa in aanmerking komt voor SDE-subsidie, op het moment dat die bijgestookt wordt in een kolencentrale. De norm die hiervoor geldt is de norm: NTA 8080. We weten niet in hoeverre de biomassa van bijvoorbeeld Essent, hout uit Canada, al dan niet aan die normen voldoet. Zij hebben in ieder geval hun eigen normen. Nieuw is dat nu voor het eerst ook eisen gesteld worden aan vaste biomassa, in aanvulling op die voor vloeibare biobrandstoffen.

Voedselgewassen
Verder zijn er dus vier moties over biobrandstoffen aangenomen. De Kamer wil al lange tijd dat er eerder wordt overgeschakeld op zogenaamde tweede of derde generatie biobrandstoffen en dat de eerste generatie biobrandstoffen wordt uitgefaseerd. Dat zijn dan met name biobrandstoffen die gemaakt worden uit gewassen die eetbaar zijn. Een motie van CU-Kamerlid Carla Dik-Faber heeft hier betrekking op. De regering moet onderzoeken of het percentage eerste generatie brandstoffen onder de 3% gehouden kan worden; 3% is het huidige aandeel van deze brandstoffen in het totale verbruik.

Ladder
Henk Van Gerven (SP) wil dat er net als bij afval (de ladder van Lansink) een hiërarchie gaat gelden voor biomassa. Eerst voedsel voor mensen, dan voedsel voor dieren, dan meststof, dan groene bouwstof en pas als laatste als brandstof. De regering moet van Van Gerven komen met een toetsingskader "met minimumstandaarden op basis van milieuvoordeel in de hele levenscyclus voor de toepassing en verwerking van biomassa."

ILUC
Er is ook al heel lang de wens om de gevolgen voor het landgebruik (Indirect Landuse Change, ILUC) mee te tellen bij het beoordelen van biomassa. Als bossen worden gekapt als gevolg van de teelt van gewassen voor biomassa is dat niet goed, al is het maar voor de hoeveelheid CO2 in de lucht. Een motie van Liesbeth van Tongeren (Groenlinks) op dit gebied haalde het.

Criteria
Jan Vos van de PVDA wil dat de regering in Europees verband gaat pleiten voor het opstellen van criteria komen voor geavanceerde biobrandstoffen.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn