Netbeheerders begonnen klanten van Bas Energie al af te sluiten, PVNed begint probleem te worden

21 januari 2013 - Bas Energie heeft de klanten ondergebracht bij Anode en bij nog een ander bedrijf. De grootzakelijke klanten gaat is het bedrijf zelf gaan beleveren, zo zegt directeur Arash Aazami tegen Energieenwater.net.

Klap
Bas Energie heeft zeker last gehad van het faillissement van Trianel. "Het bedrijf heeft best wel een klap gehad." Het was even alle hens aan dek, nadat Aazami ons bericht onder ogen kreeg over het nakende faillissement.  De levering aan klanten moest geborgd worden. Ook waren er posities ingenomen, die in enkele gevallen tot verlies hebben geleid. Bestaande leveringscontracten met Trianel hielden op te bestaan en dat betekent dat het bedrijf elders opnieuw energie moest inkopen. Geruchten in de markt dat het slecht zou gaan met Bas Energie "kloppen niet", zo zegt Aazami.

Splitsing
Bas Energie heeft zo'n 1000 kleine klanten en een aantal grote, zoals 13 gemeenten, vastgoedbedrijven en nog wat clubs die veel energie afnemen. Voor die laatsten gaat Bas dus zelf leveren. Daar is geen vergunning voor nodig. De levering aan de kleinverbruikers is ondergebracht bij Anode en nog een ander bedrijf. Mogelijk dat hier een onderscheid wordt gemaakt tussen de stroomlevering (Anode) en de gaslevering (Dong?). Aazami wil hier niets over zeggen behalve dan dat zijn bedrijf te groot was om bij één partij ondergebracht te worden.

Afsluiten
Vervelend was dat netbeheerders klanten van Bas Energie al begonnen af te sluiten vlak na het faillissement van Trianel. Dat betrof enkele grootverbruikers en ook een kleinverbruiker. Dat laatste is simpelweg illegaal en dat was dan ook waarschijnlijk echt een fout. Dat ze het bij grootverbruikers doen is nog enigszins te begrijpen. 'U heeft geen leverancier meer, u moet binnen zoveel dagen een leverancier vinden, anders sluiten we u af', zo was de boodschap in een brief aan deze grootverbruikers. Maar wat de netbeheerders niet wisten is dat Bas Energie dus besloten had om zelf de levering op zich te gaan nemen.

De systemen
Wat zich hier wreekt is dat het blijkbaar zo goed als onmogelijk is om dit in de systemen aan te geven. Want de klanten van Bas Energie stonden geregistreerd als zijnde klant van dit bedrijf. Dat is het hele idee van de white-labels.  Er hoeft, als Bas de levering overneemt van Trianel, dus geen leveranciersswitch te worden doorgevoerd, dus wordt ook niet duidelijk dat de klanten inmiddels een nieuwe leverancier hebben. Daarbij komt mogelijk dat de argwanende netbeheerders op zo'n moment ook niet voetstoots aannemen dat het bedrijf zelf de energielevering gaat, en vooral kan, overnemen.

Voorbeeldig
Een netbeheerder die zich voorbeeldig gedroeg was Enexis, zo zegt Aazami. Ook met de kleine netbeheerders had Bas weinig problemen. Liander en Stedin daarentegen begonnen meteen met het sturen van brieven. Volgens Aazani heeft de programma-verantwoordelijke partij PVNed veel kosten moeten maken na het faillissement van Trianel.

PVNed
Wat langzamerhand naar voren komt, is dat dit PVNed een vrij dominante positie op de markt heeft gekregen. Kleine energiebedrijven kunnen eigenlijk alleen nog maar naar Anode of naar PVNed. De moederbedrijven van PVned, Delta en Eneco, zijn echter ook concurrenten van die kleine bedrijven. Er zit hier iets niet lekker. Vandaar ook natuurlijk dat groene partijen als de Windunie en Texel Energe er over na aan het denken zijn om een eigen PV-partij op te zetten. Eigenlijk zou de NMA hier ook moeten ingrijpen want de positie van PVNed begin aardig op een monopolie te lijken.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn