Ook Texel Energie kan op zoek naar nieuwe leverancier

15 januari 2013 - Ook Texel Energie moet op zoek naar een nieuwe leverancier. De huidige leverancier en vergunninghouder De Groene Belangenbehartiger (DGB) heeft het contract opgezegd. Het bedrijf is in gesprek met meerdere potentiële gegadigden, zo zegt directeur Brendan de Graaf.

Koersvast
Volgens De Graaf ligt Texel Energie "op koers". Hij werkt aan de oprichting van de Duurzame Energie Unie (DE Unie), samen met partijen als de Windunie en de Stichting Urgenda. Ze werken aan nieuwe systemen die de administratie mogelijk maken van allerlei zaken die niet standaard zijn, maar die thuishoren in een samenleving met een duurzame energiehuishouding, zoals saldering, negatieve meterstanden (van hen die meer opwekken dan verbruiken) en klanten die aandelen hebben in de coöperatie.

Breuken
Ook de vergunning zal straks in handen zijn van DE Unie. Sommige zaken als de Programma Verantwoordelijkheid en de inkoop van energie zullen straks mogelijk nog worden uitbesteed. Voor dat soort zaken is De Graaf nu dus in gesprek met meerdere partijen. Eerder deed hij al zaken met afvalverwerker HVC en met Greenchoice. En nu dus nog met DGB. Het aantal klanten groeide van enkele honderden tot enkele duizenden. Aan de breuken lijken steeds bepaalde strubbelingen ten grondslag te liggen.

Combi
Het voordeel van de samenwerking met de Windunie is dat die al veel verstand heeft van aanbod-achtige zaken als trading en portefeuille optimalisatie. Texel energie heeft daarbij weer meer verstand van de vraagzijde, de billing. Samen kan dat dus een goede combinatie zijn, zo denkt De Graaf. Bepaalde risico's worden er ook mee afgedekt. Productie van stroom wordt onmiddellijk (deels of in het geheel) afgenomen door de klanten en hoeft dus niet meer verkocht te worden op de risicovolle stroommarkt.

Slim
De Graaf stond dinsdag op het punt om naar Duitsland te gaan om kennis te nemen van een systeem voor 'centraal management', waarbij vraag naar en aanbod van stroom op lokaal niveau met elkaar in evenwicht worden gebracht. Dat zit al dicht tegen aan tegen de door de overheid vereiste Programma-verantwoordlijkheid. Die maakt dat bedrijven verplicht zijn om te zorgen dat ze in evenwicht zijn. Op dit moment staan er bij de klanten van Texel Energie op het eiland al slimme meters.

Copyright © Geldengroen.net

 

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn