Anode verwikkelt in heftige rechtszaak in België na liquiditeitsproblemen, tuinders wilden Anode inlijven tegen 'extreem gunstige condities'

9 januari 2013 - Energieleverancier Anode is verwikkeld in een rechtszaak in België. Een groep tuinders eist geld van het bedrijf, nadat Anode bepaalde afnameverplichtingen niet nakwam, of kon nakomen. Anode zou stroom afnemen van tuinders voor een vaste prijs.

Slikken of stikken
Anode had de risico's niet afgedekt. De markt ging voor Anode de verkeerde kant op. Prijzen waren gedaald. Het bedrijf kreeg begin 2010 een liquiditeitsprobleem, zo zegt Anode-directeur Eric van Teeffelen. Hij deed de tuinders het voorstel om de betaling uit te stellen en later alsnog te betalen met rente.

Obligaties
Het ging over schulden over een aantal maanden. Van de achterstand over februari zou twee miljoen euro meteen worden betaald, een miljoen bij akkoord met het voorstel en een miljoen later. Dat laatste bedrag zou worden omgezet in obligaties. Voor maart zou 3,4 miljoen worden betaald en 0,6 miljoen worden omgezet in obligaties. Voor april en later zou 75% (van de 5 miljoen) worden uitbetaald. Anode zou een rente van 8% vergoeden over de obligaties. In totaal zou 2,85 miljoen omgezet worden in obligaties, met een looptijd van 4 jaar.

Wurgcontract
De 70 tuinders, verenigd in de WOM (warmtekracht-ontwikkelingsmaatschappij) gingen niet akkoord en deden daarop twee tegenvoorstellen. Het eerste was een betalingsregeling inclusief een claim van 2,5 miljoen voor toekomstige schade. De relatie met Anode zou per 15 april beëindigd worden. Het tweede voorstel was dat Van Teeffelen de aandelen in Anode Nederland en België overdroeg aan de WOM. Daar ging Van Teeffelen niet mee akkoord. Volgens hem was het een "wurgcontract". "Een gezond mens zou akkoord gaan met geld over drie maanden in plaats van helemaal niet", zo zegt Van Teeffelen.

Failliet
De WOM-leden eisten de Ean-codes op (zodat ze konden overstappen naar een ander energiebedrijf) en vroegen het faillissement van Anode België aan. Anode België ging failliet in juni 2010, waarna de Belgische tuinders Anode Nederland aansprakelijk gingen stellen. Ze eisen heel veel geld van Anode.

Gratuit
De rechter oordeelde echter in november 2012 dat de tuinders zaken hadden gedaan met Anode België. "Er ligt geen bewijs voor dat Anode BV (Anode Nederland dus) de rechtspersoonlijkheid van Anode België heeft misbruikt." De rechtbank was opmerkelijk fel tegen de WOM. Hij had het over "onredelijke klanten", "gratuite beweringen van de WOM die zij op geen enkele wijze onderbouwen" en over het "bombardement aan procedures dat de WOM heeft afgevuurd op Anode". De bedoeling was volgens de rechter om Anode België zo snel mogelijk naar de afgrond te duwen.  Ook over de curator is de rechtbank kritisch. Die zou ook niet met argumenten komen.

Beroep
De rechter vond het voorstel dat Anode had gedaan "redelijk" en vond dat de tuinders ten onrechte meteen de spotcontracten hadden opgezegd. Deze contracten eindigden pas met het faillissement van Anode België. De termijncontracten met Anode Nederland zijn daarbij nog gewoon rechtsgeldig, zo oordeelde de rechter. "De rechtbank leest in de ingebrekestelling maar één bedoeling: namelijk de overname van Anode BV en Anode België tegen extreem gunstige condities." Anode kreeg op alle punten gelijk. "Er is geen reden om Anode BV te veroordelen."

Beroep
De tuinders zijn daarop in hoger beroep gegaan. Die procedure loopt nog. Een woordvoerder van de WOM zegt dat zij dat niet zouden hebben gedaan als ze niet zeker waren dan ze in hun recht staan. De Belgische tuinders zijn ondertussen overgestapt naar Electrabel. Door de problemen van Anode in België zijn Nederlandse bedrijven die op zoek zijn naar een leverancier, naar aanleiding van het faillissement van Trianel, huiverig om over te stappen naar Anode, zo valt te horen in de markt. Daar lijkt gezien de eerste uitspraak van de rechter geen reden toe.

Copyright © Geldengroen.net

Deel dit artikel

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn